Kurul ve Komisyonlar

Kurul ve Komisyon Üyeleri

TTMYK Yürütme Kurulu

Başkan: Dr. Melek Demir
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
mdemir@pau.edu.tr

Bşk. Yard: Dr. Nuran Esen
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
nuran.esen@deu.edu.tr

Yazman: Dr. Rüçhan Sertöz
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
ruchan.sertoz@ege.edu.tr

Üye: Dr. Betigül Öngen
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
ongenb@gmail.com

Üye: Dr. Ali Adiloğlu
Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi
aliadiloglu@gmail.com

Üye: Dr. Duygu Fındık
Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi
dfindik@selcuk.edu.tr

Üye: Dr. Fadile Yıldız Zeyrek
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi
fadilezeyrek@hotmail.com

Üye, KLİMUD Temsilcisi: Dr. Selda Erensoy
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
selda.erensoy@ege.edu.tr

Üye, TMC Temsilcisi: Dr. Candan Çiçek
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
candanc2001@yahoo.com

 

Ölçme Değerlendirme

Başkan: Dr. Aydın Karaarslan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Bşk. Yard : Dr. Esra Karakoç
Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi

Yazman: Dr. Z. Ceren Karahan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr. Candan Çiçek
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr. Alper Akçalı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr. Duygu Fındık
Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi

Dr.Tuncer Özekinci

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

Akreditasyon

Başkan: Dr. İlknur Kaleli
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Bşk. Yard : Dr. Ayşın Zeytinoğlu
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yazman: Dr. Nuran Esen
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr. Rukiye Berkem
Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi

Dr. Sebahat Aksaray

İstanbul Haydarpaşa Numune EAH

 

Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu

Başkan: Dr. Aydan Özkütük
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Bşk. Yard : Dr. Fadile Zeyrek
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yazman: Dr. Dilek Metin
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr. Nilay Çöplü
S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi

Dr. Ali Adiloğlu
Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi

SiTE HARİTASI

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67