CAESAR 2018 Raporu Yayımlandı!..

Sayın üyelerimiz,

SB. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan “Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Ağı (UAMDS)”nın dahil olduğu DSÖ-Orta Asya ve Doğu Avrupa Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Ağı (CAESAR)’nın 2018 Raporu 16.11.2018 tarihinde yayımlanmıştır. Üye ülkelerin 2017 yılı antimikrobiyal direnç verilerinin yer aldığı bu rapora aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir. 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/386161/52238-WHO-CAESAR-AR-2018_low_V7_web-2.pdf?ua=1

Ayrıca, UAMDS ve CAESAR Ağlarının daha önceki tüm raporları ve bu rapora  https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/uamdss linkinden ulaşılabilmektedir.

Saygılarımızla

Klimud Yönetim Kurulu

SiTE HARİTASI

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67