KLİMUD OKULLARI-5 Yaz Okulu “Viral Enfeksiyonlarda Tanı, Raporlama ve Yorumlama”

Değerli Meslektaşlarımız,

Bu yıl da 27-30 Haziran 2019 tarihleri arasında “KLİMUD OKULLARI-5, Yaz Okulu: Viral Enfeksiyonlarda Tanı, Raporlama ve Yorumlama” okulunuGiresun Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde Giresun Uygulama Oteli’nde gerçekleştireceğiz.

Okul çıktısı “İnsanda virusların neden olduğu enfeksiyonların tanısında kullanılan mikrobiyolojik testlerin doğru kullanılması, algoritmaların oluşturulması, test sonuçlarının yorumlanması ve yorumun rapora yansıtılmasında güncellenme ve standardizasyonun sağlanması” olarak belirlenmiştir.

Okulumuzun müfredatı, konusunda deneyimli eğiticiler ile hazırlanmış olup “KLİMUD OKULLARI-5 Yaz Okulu: Viral Enfeksiyonlarda Tanı, Raporlama ve Yorumlama ” değerli hocalarımız ile buluşturacaktır.

Derneğimizin himayesinde gerçekleştireceğimiz bu okulumuzda da bundan önceki diğer okullarda olduğu gibi öğrenerek, değişerek, gelişerek, motive olarak, yeni sınıf arkadaşları edinerek ve en önemlisi mesleğimizi icra ederken başvuracağımız yönetsel bilgi birikimini, becerilerini ve davranışlarını kazanarak mezun olacağız.

Bilimsel etkinliklerde görev alan, katılımcı olarak katılan ve geri dönüşleriyle daha iyisini yapmanın gücünü veren siz meslektaşlarımızla birlikte bu heyecanları yaşamak cesaretimizi, hedeflerimizi, umutlarımızı da büyütmemizi sağlamaktadır. Okula göstereceğiniz ilgi bu düşüncelerimizdeki haklılığı gösterecektir.

Okulumuza ev sahipliği, yönetici, eğitici, katılımcı olarak destek olan meslektaşlarımıza yürekten teşekkür ediyor, okulda buluşmayı diliyoruz.

KLİMUD OKULLARI Yaz Okulu

Okul Yönetimi

Okul Modülleri ve Organizasyon

Modüller

Modül 1: Viral Hepatitler

Dr. Arzu SAYINER, Dr. Selda ERENSOY

Modül 2: Solunum Sistemi Viral Enfeksiyonları

Dr. Candan ÇİÇEK, Dr. Bedia DİNÇ

Modül 3: Merkezi Sinir Sistemi Viral Enfeksiyonları

Dr. Ayşın ZEYTİNOĞLU, Dr. İmran SAĞLIK

Modül 4: Gebelik ve Yenidoğan

Dr. Dilek ÇOLAK, Dr. Selma GÖKAHMETOĞLU

Modül 5: HIV - İmmunsüprese Hastada Viral Enfeksiyonlar

Dr. Gülden ÇELİK, Dr. Tülin DEMİR, Dr. Dilek ÇOLAK

Organizasyon

Okul Yönetimi

Dr. Arzu SAYINER, Okul Müdürü

Dr. Bedia DİNÇ, Müdür Yardımcısı

Dr. Aydan ÖZKÜTÜK, KLİMUD Yönetim Kurulu Okul Koordinatörü

Yerel Organizasyon Komitesi

Dr. Emel UZUNOĞLU KARAGÖZ, Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi ABD Öğretim Üyesi

Genel Bilgiler

Okul Tarihi ve Yeri

Tarih: 27-30 Haziran 2019

Yer: Giresun Uygulama Oteli

Başvuru Koşulları

Okulumuza, “Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı” ve “Tıbbi Mikrobiyoloji’de son yıl uzmanlık öğrencisi” dernek üyesi olan meslektaşlarımız başvurabilir.

Başvurular, elektronik olarak KLİMUD web sayfasında bulunan “KLİMUD OKULLARI- 5 Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Okulumuza toplam 40 katılımcı (öğrenci) kabul edilecektir.

Başvuru sayısının çok olması durumunda;2019 yeterlik sınavına girmiş olmak vebaşvuru sırası göz önünde bulundurulacak,eş zamanlı başvurularda şehir ve kurum dengeleri gözetilecektir.

Katılımcı listesi 2 Haziran 2019 tarihi itibariyle kesinleşecek ve başvuru sahiplerine dernek sekreterliği tarafından bildirilecektir.

Başvurusu kesinleşmiş adaylar kesin kayıt için ödemelerini 2 Haziran-10 Haziran tarihleri arasında yaparak, ödeme dekontlarını klimud@gmail.com adresinde elektronik olarak gönderecektir.

Son Başvuru Tarihi

1 Haziran 2019

Katılımcı Listesinin Kesinleşmesi

2 Haziran 2019

Kesin Kayıt İçin (Ödeme İçin) Son Tarih

10 Haziran 2019

Kayıt ve Konaklama Ücretleri

Uzman/Son yıl uzmanlık öğrencisi: 950 TL

2019 Yeterlik sınavına girmiş olan uzman/son yıl uzmanlık öğrencisi: 475 TL

Kayıt Ücretinin Yatırılacağı Banka Hesap Numarası

Garanti Bankası Meşrutiyet Şubesi

Şube kodu: 528

Hesap no: 6298576

IBAN: TR94 0006 2000 5280 0006 2985 76

Kayıt Ücretine Dahil Olan Hizmetler

Kongre Merkezinde çift kişilik odalarda konaklama, dersliklere giriş,yaka kartı, okul sırasında verilecek eğitim materyali, okul diploması, ders saatleri arasında sunulacak çay ve kahve ikramları, kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri dahildir.

Kayıt/Konaklama İptal Koşulları

Toplantı merkezi ile yapılan anlaşma gereği 02.06.2019 tarihinden sonra olacak iptallerde para iadesi yapılamayacaktır.

Davet Yazısı

İstenmesi durumunda katılımcılara kurumlarına verilmek üzere KLİMUD sekreterliği davet yazısı gönderecektir.

Katılım Belgesi

Okul sonunda “KLİMUD OKULLARI-5 Yaz Okulu: Viral Enfeksiyonlarda Tanı, Raporlama ve Yorumlama” diploması verilecektir.

Not: Detaylı okul programı önümüzdeki günlerde paylaşılacaktır.

Broşüre ulaşmak için lütfen tıklayınız.
Başvuru formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

SiTE HARİTASI

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67