KLİMUD Samsun Bölge Toplantısı Yapıldı!..

Değerli üyelerimiz,
KLİMUD 2019 yılı STE-SMG etkinlikleri çerçevesinde 18 Mayıs 2019 tarihinde Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ev sahipliğinde düzenlenen “ Olgularla Mikrobiyolojik Testlerin Yönetimi: Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları ” toplantısı  70 ' e yakın katılımcı ile gerçekleştirildi.
KLİMUD - TÜSAD - KLİMİK  ve TMC işbirliği ile düzenlenen toplantıda, alt solunum yolu olguları üzerinden mikrobiyolojik tanı yaklaşımları, olanaklar ve testlerin değerlendirilmesi birlikte tartışılmıştır.  Enfeksiyon Hastalıkları ve Göğüs Hastalıkları uzmanları alt solunum yolu enfeksiyonlarına klinik yaklaşım deneyimlerini katılımcılarla paylaşmış, tanısal mikrobiyoloji laboratuvarlarından beklentilerini ve klinik örnek alma ve gönderme koşullarını aktararak koşulların uygunluğu ve gerekirse iyileştirme için yapılabilecekler birlikte değerlendirilmiştir.
Toplantımızın gerçekleşmesinde bize her konuda yardımcı olan ve toplantı moderatörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Asuman Birinci'ye; işbirlikleri için Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) ve Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti (TMC) 'ne; Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 'nin tüm çalışanlarına, sunumlarıyla toplantımızı zenginleştiren konuşmacılarımıza, oturum başkanlarımıza ve toplantıya katılarak amacımıza ulaşmamızı sağlayan siz değerli üyelerimize teşekkür ediyoruz.
Bilgilerimizin paylaştıkça artmasını sağlayan bu toplantıların devamında da, sizlerle birlikte olmayı diliyoruz.
 
Saygı ve sevgilerimizle.
KLİMUD Yönetim Kurulu
 

SiTE HARİTASI

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67