Akılcı Laboratuvar Uygulamaları Sunum Videoları

Değerli üyelerimiz, sevgili Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuvarları sorumlusu uzmanlarımız,

Sağlık Bakanlığı Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda derneğimiz KLİMUD ve diğer tıbbi laboratuvar uzmanlık dernekleri işbirliğinde 2016 yılı sonunda başlatılan ve 2018 yılında yürürlüğe giren "Akılcı Laboratuvar Projesi" kapsamında yer alan ve daha önce kurumlarımıza gönderilerek uygulanmaya başlanılan prosedürlere ilişkin  bilgilendirme videolarına, Sağlık Bakanlığı web sayfası  https://tetkikteshis.saglik.gov.tr/TR,56065/akilci-laboratuvar-kullanimi-projesi-egitim-videolari-yayimlanmistir.html uzantısından erişilebilmektedir.

Akılcı Laboratuvar Projesinde yer alan prosedürlere ilişkin bilgilendirme videoları yine Sağlık Bakanlığı Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda derneğimiz KLİMUD ve diğer tıbbi laboratuvar uzmanlık dernekleri işbirliğinde hazırlanmıştır

Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık alanı ile ilgili videoların hazırlanmasındaki amaç; prosedürlerin adım adım anlatılarak daha anlaşılır olmasını sağlamak, tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarlarında çalışan uzmanlarımızın kendi kurumlarında bu prosedürleri uyumlaştırmalarını kolaylaştırmak, uzmanlarımıza "akılcı laboratuvar uygulamaları" hakkında kaynaklar eşliğinde ek bilgi sağlamaktır.

Bilgilendirme videoları prosedürlere sadık kalarak hazırlanmış, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarındaki bazı uygulamalar örnek olarak anlatılmıştır. Bildiğiniz gibi ve daha önce "KLİMUD Bülten"de de yayınlandığı gibi prosedürlerin hazırlanmasında pek çok uzman üyemiz ile KLİMUD YK üyeleri ve Tıbbi Laboratuvar Bilimsel Komisyonu üyeleri görev almış,  daha sonra hazırlanan bilgilendirme videoları ise derneğimiz üyeleri Sayın Rukiye Berkem , Sayın Gönül Bal Aksu ve Sayın Berrin Esen tarafından birlikte hazırlanmış ve her bir prosedür için ayrı ayrı sunumlar gerçekleştirilmiştir.

Akılcı Laboratuvar Uygulamalarının,  "Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında Tanısal Yönetim (Diagnostic Stewardship)" alanında,Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuvarlarının hasta yönetimine katkısının artırılmasına daha fazla olanak sağlamasını umut eder, bilgilendirme videolarının tüm uzmanlarımıza yol gösterici olmasını dileriz.

Prosedürlerle ilgili olarak ; uygulama aşamasında karşılaşılan zorluklar, geliştirilmesinde yarar görülen kısımlara ilişkin her türlü katkı ve önerinin çok değerli olduğunu bildirir, geri bildirimlerinizi "Akılcı Laboratuvar Projesi Tıbbi Mikrobiyoloji üyeleri" ve  Sağlık Bakanlığı Tetkik ve Teşhis Dairesi Başkanlığına iletmek üzere derneğimizle paylaşmanızı rica ederiz.

Akılcı Laboratuvar Projesinde görev alan tüm üyelerimize ve bu süreç zarfında destek veren, konuyu sahiplenerek derneğimize soru soran, yönlendirme yapan  tüm üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.

KLİMUD Yönetim Kurulu

SiTE HARİTASI

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67