KLİMUD 2019-2021 Stratejik Plan Raporu

Sayın üyelerimiz,

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD) 2015-2017 Dönemi Yönetim Kurulu, misyon ve vizyonu belirleme çalışmasının da yer aldığı, kısa ve uzun vadedeki hedeflerin belirlendiği bir Stratejik Eylem Planının oluşturulması gereksinimi ile “KLİMUD 2016-2018 Stratejik Planı" nı hazırlayarak çalışmalarını bu plana uygun olarak sürdürmeye çaba göstermiştir. Bu dönem sonunda yapılmış olan çalışmalar 4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresinde gerçekleştirilen Genel Kurul da üyelerimiz ile paylaşılmıştı. 

KLİMUD Yönetim Kurulu 2019-2021 döneminde de çalışmaların benzer bir stratejiyle planlanması ve gelecek dönem görev alacak Yönetim Kuruluna üzerinde uzlaşı sağlanmış bir plan bırakabilmek adına"KLİMUD 2019-2021 Stratejik Planı"nı hazırlamak için bir çalışma gerçekleştirmiştir. 

Bu çalışmada yine kapsamlı bir temsiliyet hedeflenerek Ankara’da 8-9 Şubat 2019 tarihlerinde KLİMUD 2019-2021 Stratejik Plan Çalıştayı, yapılmıştır Bir önceki döneme ait stratejik plan hedefleri ve bunlara yönelik faaliyetler ile bunların gerçekleştirilme durumunu değerlendiren rapor ile birlikte bölge temsilcileri, çalışma grupları, kurul ve komisyonlara anket çalışması yapılmıştır. Anket verileri bu çalıştayda değerlendirilmiştir. Çalıştayda stratejik amaçlara uygun gruplar oluşturan üyeler, grubun hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmak için önceki dönem belirlenmiş olan faaliyetleri (iş paketleri/projeler) değerlendirmiş, ek öneriler, faaliyetlerin başarım göstergelerini ve sorumlularını belirlemişlerdir. Her grup değerlendirmesini büyük gruba sunarak tartışmaya açmıştır.

Çalıştayda belirlenen stratejik hedefler ve faaliyetler KLİMUD Yönetim Kurulu tarafından birleştirilerek incelenmiş ve ekte sunulan  "KLİMUD 2019-2021 Stratejik Plan" raporu oluşturulmuştur.

KLİMUD web sayfası https://www.klimud.org/content/748/stratejik-eylem-planlari  uzantısından da erişilebilecek olan Stratejik Planın gelecek dönemde yol gösterici olması ve çıktılarının tüm üyelerimize ve uzmanlık alanımıza değerli kazanımlara ulaştırmasını yürekten dileriz.

Emeği geçen tüm üyelerimize teşekkür eder saygı ve sevgilerimizi sunarız.

KLİMUD Yönetim Kurulu

SiTE HARİTASI

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67