Teknisyen Eğitimi Atölye Çalışması: Otoimmün Hastalıkların Laboratuvar Tanısında Kullanılan Yöntemler- Uygulamalı İndirekt İmmünfloresan (IIF) Testleri Kursu

Değerli Meslektaşlarımız,

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD) Temel İmmünoloji Çalışma Grubu tarafından 11-13 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan “ Teknisyen Eğitimi Atölye Çalışması: Otoimmün Hastalıkların Laboratuvar Tanısında Kullanılan Yöntemler- Uygulamalı İndirekt İmmünfloresan (IIF) Testleri” etkinliği birlikte çalıştığımız teknisyenlerimize yönelik olarak planlanmıştır.

Bu atölye çalışmasının amacı Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında otoimmün hastalık tanısına yönelik olarak rutin örneklerin çalışılması ve değerlendirilmesinde laboratuvar uzmanlarına yardımcı olan teknisyenlerimizin bilgilerini tazelemek, IIF (İndirekt İmmünfloresan-IFA), ELISA ve immünoblot testlerinde preanalitik ve analitik süreçte karşılaştığımız sorunlara birlikte çözüm bulmak ve böylelikle laboratuvarlarımızda verdiğimiz hizmetin kalitesini yükseltmektir. Bu eğitimde özellikle otoantikor saptama testleri açısından altın standart olarak kabul edilen IIF yöntemi uygulamalı olarak ele alınacak olup bu konuda güncel bilgilerin paylaşılması ve laboratuvar standardizasyonunun sağlanması hedeflenmiştir.

Detaylı program ve başvuru formu ekte bulunmaktadır. Başvuru formunu doldurup klimud@gmail.com adresine mail atmanızı takiben sizinle iletişime geçilecektir. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2019 'dur.

Söz konusu atölye çalışmasına, laboratuvarınızda IIF testlerini çalışan ve değerlendirme aşamasında laboratuvar uzmanlarına destek olan en deneyimli teknisyenlerinizi yönlendirmenizi bekler, saygı ve sevgilerimizi sunarız.

KLİMUD Temel İmmünoloji Çalışma Grubu

Not: Bu çalışma ileri aşamalı atölye çalışması olup bu alanda rutinde aktif hizmet veren teknisyenlerimize öncelik verilecektir. Uygulama sırasında bir mikroskop iki katılımcı tarafından kullanılacaktır.

Kurs Yeri: Antalya, Sherwood Breezes Resort Hotel
Kurs Sorumlusu: Prof. Dr. Meral KARAMAN, Prof. Dr. Burçin ŞENER
Kurs Kontenjanı: 20 kişi
Kurs Ücreti: 300,00 TL
İletişim: KLİMUD – 0-312 230 78 18 – 0-530 693 86 67
E-Posta: klimud@gmail.com

Kursumuzu destekleyen EUROIMMUN TURKEY Tıbbi Laboratuvar Teşhisleri A.Ş’ ye teşekkür ederiz.

Programa ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Başvuru formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

SiTE HARİTASI

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67