KLİMUD Ankara Bölge Toplantısı Yapıldı!

Değerli üyelerimiz,
 

KLİMUD 2019 yılı STE-SMG etkinlikleri çerçevesinde 6 Aralık 2019 tarihinde S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ev sahipliğinde düzenlenen “ Olgularla Mikrobiyolojik Testlerin Yönetimi: Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları ” toplantısı 80' e yakın katılımcı ile gerçekleştirildi.

KLİMUD , Türk Nöroloji Derneği , Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği ve TMC işbirliği ile düzenlenen toplantıda,santral sinir sistemi enfeksiyonlarının mikrobiyolojik tanısında sendromik yaklaşımların Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanları ve ilgili klinisyenler ile birlikte tartışılarak, olgu yönetiminde disiplinler arası etkileşim ve işbirliğinin önemi vurgulanmış, santral sinir sistemi olguları üzerinden mikrobiyolojik tanı yaklaşımları, olanaklar ve testlerin değerlendirilmesi birlikte tartışılmıştır. 

Toplantımızın gerçekleşmesinde bize her konuda yardımcı olan ve toplantı moderatörlüğünü üstlenen Dr. Esra Karakoç başta olmak üzere  Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi   Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü'nün tüm çalışanlarına; işbirlikleri için Türk Nöroloji Derneği , Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği ve Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti (TMC) 'ne; sunumlarıyla toplantımızı zenginleştiren konuşmacılarımıza, oturum başkanlarımıza ve toplantıya katılarak amacımıza ulaşmamızı sağlayan siz değerli üyelerimize teşekkür ediyoruz.

Bilgilerimizin paylaştıkça artmasını sağlayan bu toplantıların devamında da, sizlerle birlikte olmayı diliyoruz.
 
Saygı ve sevgilerimizle.

KLİMUD Yönetim Kurulu

SiTE HARİTASI

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67