KLİMUD İzmir Bölge Toplantısı Yapıldı!..

Değerli üyelerimiz,

KLİMUD 2020 yılı STE-SMG etkinlikleri çerçevesinde 31 Ocak 2020 tarihinde İzmir Tabip Odası ev sahipliğinde düzenlenen “''Tıbbi Laboratuvarlarda Olgularla Risk Değerlendirmesi ''” konulu bölge toplantısı gerçekleştirildi.

KLİMUD - Laboratuvar Güvenliği Çalışma Grubu işbirliği ile düzenlenen bu bölge toplantısında, “Risk Değerlendirmede Temel Kavramlar” ve  “ Tıbbi Laboratuvarlarda Risk Değerlendirme” konularında gerçekleştirilen sunumların ardından,  ” Kan kültürü, tüberküloz kültürü ve serolojik çalışmalarda iş temelli risk belirleme küçük grup çalışmaları (KGÇ) ve olgu video gösterimleri gerçekleştirildi."  


Toplantımızda bize her konuda yardımcı olan ve toplantı moderatörlüğünü üstlenen, başta Dr. Orçun Zorbozan olmak üzere, sunumlarıyla toplantımızı zenginleştiren konuşmacılarımıza, oturum başkanlarımıza ve toplantıya katılarak amacımıza ulaşmamızı sağlayan siz değerli üyelerimize teşekkür ediyoruz.

Bilgilerimizin paylaştıkça artmasını sağlayan bu toplantıların devamında da, sizlerle birlikte olmayı diliyoruz.
 
Saygı ve sevgilerimizle.

KLİMUD Yönetim Kurulu

SiTE HARİTASI

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67