COVID-19 Testlerinin Kullanımı Ve Uygunsuz Reklamlar Hk.

COVID-19 pandemisinde gelinen nokta pek çok soruna işaret etmektedir. Özellikle hastalığın tanısında kritik önem taşıyan laboratuvar testlerine ilişkin hatalı kullanım ve yanlış stratejiler başlı başına bir sorundur. Olgu sayısının artmasıyla test kapasitesinin arttırılmasına duyulan gereksinim piyasa ekonomisinin suistimallerine açık hale gelmiştir ve uygunsuz reklamlarla test pazarlama taktikleri yeni sorunların habercisidir. Bu açıdan mikrobiyolojik tanıya yönelik özgül tanı testlerine ilişkin olarak bazı vurguları tekrarlamak ve ekli açıklamayı yapmak gereği doğmuştur.

Saygılarımızla.

KLİMUD Yönetim Kurulu

EK: COVID-19 Testlerinin Kullanımı Ve Uygunsuz Reklamlar Hk.

SiTE HARİTASI

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67