KLİMUD - TMC Açıklama

Değerli üyelerimiz,

COVID-19 pandemisi nedeniyle ülkemizde ve dünyada olağan dışı ağır bir süreç yaşanmaktadır. Pandemi ile mücadelede doğru bir eylem planı ile eşgüdüm halinde hareket edilmesinin önemi ve gerekliliği yadsınamaz. Eşgüdüm, her bileşenin sürece doğrudan ve plansız katılımı değildir. Bu tür bir süreçte her yapının, her organın, her meslek grubunun iş tanımı ve eylem planı bellidir.

Tıbbi Mikrobiyoloji camiasını temsilen Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği ve Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti olarak, pandemi ile mücadelede tüm bileşenlerin ve disiplinlerin uyum içinde birbirine destek olarak çalışmasının gerekliliğine büyük önem veriyoruz. Ancak, Tababet Uzmanlık Tüzüğü, Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği gibi ulusal mevzuat belgeleri temelinde Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlarına tanınmış yetki ve sorumluluklardan pandemi bahanesiyle taviz verilmesini kabul edilemez buluyoruz.

Pandemi sonrasında süreçteki tutum ve yaklaşımlardan dersler kalacaktır. Hukuksuzluğunun ötesinde bilimsel tutumla da bağdaşmayacak şekilde ortaya çıkan yaklaşımları da etik dışı ve yakışıksız olarak değerlendiriyoruz.

COVID-19 etkeni, insanda enfeksiyon yapan bir virüstür. Bu virüsün varlığına, analizine, virüs ile ilişkili ve yol açtığı enfeksiyona özgü göstergeleri tespite yönelik tanısal işlemler Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık alanının yetki ve sorumluluğundadır. Hastalığın tanısına ve hastalık sürecinin değerlendirilmesine yönelik analitik işlemler ile görüntülemeler ise ilgili uzmanlık alanlarının yetki ve sorumluluğundadır. Hal böyleyken, COVID-19 mikrobiyolojik tanısı için uygulanan viral moleküler tetkikler, antijen testleri ile özgül bağışık yanıt göstergelerine ait antikor testlerinde Tıbbi Mikrobiyoloji yetkisi ve yetkinliğine sahip olmadan sorumluluk sahibi olmaya çalışmak en hafif tabiri ile sınırları aşmaktır. Analitik süreçte yöntem ile ilişkili donanım sahibi olmak,  uzmanlığın gerektirdiği bilgi ve yetkinlikler olmadan görev yapma hakkını vermemektedir. Hukuka, bilime ve etik ilkelere aykırı bu tür tutumların takdirini Sağlık Bakanlığı yetkililerine, saygın bilim çevreleri ve meslek örgütlerine bırakıyoruz.

Pandemi süresince ve sonrasında ülkemizde Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlarının görev bilinci ile mesleklerinin gereğini yerine getirmeye devam edeceğine ait güvenimizi belirterek Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği ve Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isteriz.

Günümüzde hastalıkların tanı ve tedavisinde karar verme süreçlerinde vazgeçilmez yeri olan tıbbi laboratuvar bölümlerinin uyum içinde, tamamlayıcı ve destek olarak çalışmasının kıymetine verdiğimiz önemi de özellikle vurgulamak isteriz.

Bu açıklamaya, içerdiği ifadeler ve çıkarsamalar nedeniyle doğru olmadığını umduğumuz, çeşitli sosyal medya platformlarında dolaşan bir yazı nedeniyle ihtiyaç duyduğumuzu bilgi ve dikkatinize sunarız.

Saygılarımızla.

 

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu 

ve 

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Yönetim Kurulu

SiTE HARİTASI

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67