3. HIV/AIDS Çalıştayı / 29-30 Mayıs 2021

Değerli üyelerimiz,

2020 yılında dünyanın tüm dikkati COVID-19 pandemisi ile sağlığa ve pandemilerin hayatı ve geçimi nasıl etkilediğine odaklanmıştır.  Oysa 40 yılı geçmesine rağmen HIV enfeksiyonu da hala bir artış eğilimindedir. HIV enfeksiyonunun etkin bir şekilde kontrol altına alınması amacına yönelik erken tanıda karşılaşılan  zorlukların saptanması, enfekte bireylerin test ve tedavi olanaklarına erişimi konularında çözüm önerilerinin geliştirilmesi, farkındalığın arttırılması için gerekli girişim ve eylemlere katkıda bulunmak. erken tanıya kişileri özendirmek ve test öncesi - test arası - test sonrası bilgilendirme şartlarını yaratmak için çaba bize düşen önemli bir sorumluluktur. 

Bu bağlamda derneğimiz Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Çalışma Grubu tarafından 29-30 Mayıs 2021 tarihlerinde HIV/AIDS çalıştaylarının üçüncüsünün gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Çalıştayımıza ait bilgiler aşağıda bulunmaktadır, detaylı program daha sonra bildirilecektir.  

 

HIV/AIDS konusunda mevcut veri ve deneyimleri paylaşmak amacıyla HIV/AIDS konusunda mevcut veri ve deneyimleri paylaşmak  amacıyla hazırlanan aşağıda bağlantı linki bulunan anketi ve aşağıda bulunan tabloyu doldurarak hivaidscalistayi2021@gmail.com adresine 1 Mayıs 2021’e kadar göndermenizi rica ediyoruz . Her kurumdan sadece bir anket kabul edileceği için bu konuda titizlik gösterilmesi ricamızdır.

 

Saygılarımızla.

 

Düzenleme Kurulu adına

 

Prof. Dr Gülden Çelik                                                                

Prof. Dr. Kenan Midilli

 

Anket Linkihttps://forms.gle/FNrXJ8VKG34bGDVn9

 

Düzenleme Kurulu: 

Gülden ÇELİK

Kenan MİDİLLİ

Mert Ahmet KUŞKUCU

Aysel KARATAŞ

Seyhan ÖRDEKÇİ

Rabia CAN SARINOĞLU

İskender KARALTI

Mehmet İLKTAÇ

Osman Sezer CİRİT

 

Baran ÖZDEMİR (Tıp Öğr.)

 

3. HIV/AIDS Çalıştayı Konu Başlıkları

 

29 Mayıs 2021

 

Ulusal Algoritma ve Referans Laboratuvarlarındaki Uygulamalar: Güncel Durum Anonim Test Uygulaması Örnekleri

Sivil Toplum Örgütleri Gözü ile Sorunlar

Laboratuvar Hizmetlerinde Pandemi Dönemine Özgü Yaşanılanlar Anket Sonuçları ve Genel Değerlendirme

Öğrenci Farkındalık Anket Sonuçları ve Akran Eğitimi Deneyimleri

 

30 Mayıs 2021

İlgili Uzmanlık Dalları Görüşleri (KLİMİK, Aile Hekimleri, HASUDER)

Tartışma

Sonuç ve Basın Bildirgesi

EK 1: Davet Yazısı

EK 2: Çalıştay Detayları

EK 3: Tablo

SiTE HARİTASI

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67