3. Ulusal Viroloji Günleri 18-20 Haziran 2021

Değerli meslektaşlarımız,


Merhum Prof. Dr. Şemsettin Ustaçelebi’nin önderliğinde TMC tarafından düzenlenmeye başlanan Ulusal Viroloji Kongrelerinin devamı niteliğinde olan ve giderek önemi artan, sürekli yenilenen viroloji alanında çalışanların bir araya gelerek deneyimlerle çalışmaların paylaşmasına fırsat veren Viroloji günlerinin üçüncüsü tüm dünyayı derinden etkileyen SARS-CoV-2 pandemisi nedeni ile KLİMUD ve TMC tarafından ''on-line'' olarak 18-20 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.


Bu toplantının bilimsel programının oluşturulmasında, pandemi nedeni ile COVID-19’a özel bir yer verilmiş, bununla birlikte güncel virolojinin ana konularının geniş tabanlı bir katılımla kapsamlı şekilde ele alınması ve tartışılması hedeflenmiştir. Viroloji alanında özellikle ülkemizdeki güncel gelişmelerle problemlerin de tartışılabilmesi için oturumların sonunda, zaman el verdiğince ele alınan konular ile ilgili çalışmalardan bir kısmının sözlü olarak sunulması planlanmıştır.

 

Ülkemizde virolojinin geleceğine yön veren ve bir gelenek haline gelen Ulusal Viroloji Günlerinde verimli tartışmaların yapılabilmesi, ortak görüşlerin oluşturulabilmesi sizin katılım ve katkılarınızla mümkün olacaktır.


3. Ulusal Viroloji Günleri'nde görüşmek dileklerimizle sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.


3.Ulusal Viroloji Günleri Düzenleme Kurulu adına


Başkan

Prof. Dr. Selma Gökahmetoğlu

EK-1 3. Ulusal Viroloji Günleri Program ve Detaylar

EK-2: Kongre Kayıt Formu

EK-3: Bilidiri Formu

 

MOTAKK, 3. Ulusal Viroloji Günleri'nde asistan bursu desteği sağlamıştır.

 

SiTE HARİTASI

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67