KLİMUD Pandemi Rehberi

Değerli meslektaşlarımız,

2019 yılı sonunda ortaya çıkan COVID-19 pandemisi, yaşamın tüm alanlarında bir değişimi zorunlu kıldı. Tıbbi mikrobiyoloji uzmanlık alanı için yarattığı tüm sorunlar ve sıkıntılara karşın pandemi süreci hepimize benzersiz bir mesleki deneyim olanağı sundu.

Bu deneyimin gelecekte yaşanması mümkün olağandışı durumlara hazırlık açısından bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğine inandık. Bu amaçla KLİMUD Yönetim Kurulu olarak bir pandemi rehberi hazırlanması için çalışma başlattık.  KLİMUD Rehber Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen iş takvimi ve planı doğrultusunda Banu SANCAK başkanlığında Rehber Çalışma Grubu oluşturuldu.

Yoğun iş yüklerine rağmen özverili bir çalışma yürüterek bu rehberin hazırlanmasında görev alan (soyadına göre alfabetik sırayla) Candan ÇİÇEK, Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK, Selda ERENSOY, Gül ERGÖR, Berrin ESEN, Selma GÖKAHMETOĞLU, Z. Ceren KARAHAN, A. Mert KUŞKUCU, Dilek Yeşim METİN, Kenan MİDİLLİ, Nevgün SEPİN ÖZEN, Aydan ÖZKÜTÜK, Banu SANCAK, A. Arzu SAYINER, Burçin ŞENER ve Ayşın ZEYTİNOĞLU’na minnettarlığımızı ifade etmek isteriz.

Rehberimizin ilk kısmında halk sağlığı uzmanlık alanı desteği de alınarak epidemiyolojik yaklaşım, laboratuvar ve afet yönetimine ilişkin temel ilkelere ağırlık verilirken ikinci kısmında COVID-19 özelinde, pandemide süreç yönetimine değinilmektedir. 

Rehberin şekillenmesinde meslektaşlarımızın pandemi sürecindeki deneyimleri ve paylaşımları da yol gösterici olmuştur elbette. Derneğimizin gücünün temelini oluşturan kollektif emeğin bir ürünü olan bu rehberin genel anlamda olağan dışı durumlara hazırlık konusunda tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarları için önemli bir kaynak olacağına inanıyoruz.Umarız ki KLİMUD PANDEMİ REHBERİ, gelecek pandemilerin yönetimi açısından - iş yükümüz azalmasa bile - daha hızlı, daha verimli ve daha akılcı bir şekilde çalışma ortamına ulaşmamıza yardımcı olacaktır. 

 

KLİMUD Yönetim Kurulu adına

Prof. Dr. Selda Erensoy   

 

Rehbere ulaşmak için: https://www.klimud.org/content/44/rehberler 

SiTE HARİTASI

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67