OtoimmünHastalıkların Laboratuvar Tanısı: Temel Düzey ANA İndirekt İmmünofloresan (IIF)Kursu / 4-5 Mart 2023 ANKARA

Değerli Meslektaşlarımız,

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD) Temel İmmünoloji Çalışma Grubu tarafından 4-5 Mart 2023 tarihlerinde Ankara Etlik Şehir Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği iş birliği ile “Otoimmün Hastalıkların Laboratuvar Tanısı: Temel Düzey ANA İndirekt İmmünofloresan (IIF) Kursu” düzenlenecektir.  

Bu kursun amacı laboratuvarlarında bu testleri çalışmakta olan veya kurmayı düşünen uzmanlarımızın ANA IIF paterni tanıma ve raporlama yetkinliklerini geliştirmek, uygulamada karşılaştıkları sorunları ve soruları birlikte değerlendirmek ve çözüm önerileri sunmaktır. Detaylı kurs programı ve kurs başvuru formu ekte bulunmaktadır. Başvuru formunu doldurup klimud@gmail.com adresine e-posta atmanızı takiben sizinle iletişime geçilecektir.

Rutin Mikrobiyoloji Laboratuvarlarındaki hizmetin kalitesi açısından katkı sağlayacağına inandığımız bu kursta birlikte olabilmek dileğiyle, saygı ve sevgilerimizi sunarız.

Doç. Dr. Esvet MUTLU

KLİMUD Temel İmmünoloji Çalışma Grubu

Yürütme Kurulu adına Başkan

Not: Kurs kontenjanı 22 kişidir. Uygulama sırasında bir mikroskop iki katılımcı tarafından kullanılacaktır. Tüm IIF görüntüleri eğiticiler ve kursiyerler tarafından birlikte değerlendirilecektir.

Katılımcıların kurs öncesi KLİMUD Web sayfasında yer alan “Otoantikorların Laboratuvar Tanısı Rehberi”ni gözden geçirmeleri kursun verimliliği açısından önem taşımaktadır. 

Kurs Yeri: Etlik Şehir Hastanesi, ANKARA

Kurs Sorumlusu: Prof. Dr. Burçin ŞENER

Kurs Yerel Sorumlusu: Doç. Dr. Gül ERDEM

Kurs Kontenjanı: 22 kişi

İletişim: KLİMUD - 530 693 86 67

e-posta: klimud@gmail.com

 

Kurs Programı

Başvuru Formu

 

Kursumuzu destekleyen Euroimmun Türkiye Tıbbi Laboratuvar Teşhisleri AŞ’ne teşekkür ederiz.

SiTE HARİTASI

KOMİSYONLAR

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67