Klimud Otoantikor IIF Yeterlilik Değerlendirme Programı Kayıt

Değerli üyelerimiz,

Otoantikor IIF Yeterlik Değerlendirme Programı (YDP); KLİMUD Temel İmmünoloji Çalışma Grubu ve Laboratuvar Uygulamalarında Kalite ve Akreditasyon Çalışma Grubu iş birliği ile düzenlenen; programa kayıt yaptıran klinik laboratuvarlara ve/veya tıbbi mikrobiyoloji uzmanlarına, ANA IIF görüntüleri ve AMA, ASMA, anti-LKM, APCA, anti-endomisyum ve ANCA’ya ait IIF görüntülerinden birkaçı gönderilerek gerçekleştirilen ve değerlendirme sonuçlarına göre katılımcıların performanslarının belirlenmesini amaçlayan ulusal düzeyde bir yeterlik değerlendirme programıdır. Bu program ilk olarak «KLİMUD ANA-IIF Dış Kalite Değerlendirme Programı» adı altında 2018-2019 yıllarında, toplam 45 katılımcıyla 4 çevrim olarak başarıyla tamamlanmıştır. 2020 yılında 34 katılımcı, 2021 yılında 28 katılımcı, 2022 yılında 51 katılımcı ile 3 çevrim olarak gerçekleştirilmiştir.


Aynı program kapsamında, 2023 yılında, ANA’ya yukarıda sayılan otoantikorların eklenmesi planlanmıştır. 2023 yılında da üç çevrim düzenlenerek beş farklı ANA HEp-2 IIF görüntüsü (3 temel, 2 ileri düzey patern) ve 2 ANA dışı görüntü, program katılımcıları ile paylaşılacaktır. Katılımcılar e-posta adreslerine gönderilecek link ile programa giriş yapacak ve ANA için kendi belirledikleri seviyeye göre (temel veya ileri) çevrimiçi değerlendirmelerini gerçekleştireceklerdir. Çevrim sonunda yapılan istatistiksel değerlendirme katılımcılarla paylaşılacaktır.


Ücretsiz olan bu değerlendirme programına katılmak isteyen laboratuvarların/üyelerimizin öncelikle bir “gmail hesabı” açmaları, ardından programa kayıt olmaları gerekmektedir.


Kayıt Linki: https://forms.gle/7hHRusbxWMHtX6yQ8 

Program Afişi

KLİMUD Yönetim Kurulu

SiTE HARİTASI

KOMİSYONLAR

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67