7-8 Mart 2014

KLİMUD ?Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitiminde yetkinlik - yeterlilikler ve öğrenim hedeflerinin tanımlanması çalıştayı ? 7-8 Mart 2014 tarihinde İzmir?de 36 katılımcıyla gerçekleştirildi.

Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi program ve ölçme-değerlendirme çalışmaları kapsamında; ?Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitiminde yetkinlik-yeterlilikler ve öğrenim hedeflerinin tanımlanması, T. Mikrobiyoloji birimleri ile ilişkilendirilmesi ve ölçme değerlendirme modellerinde kullanılması? konusunda KLİMUD desteği ve organizasyonu ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı?nda çalıştay yapıldı. Çalıştaya KLİMUD Türk Tıbbi Mikrobiyoloji Yeterlik Kurulu (TTMYK) Yürütme Kurulu, komisyonları ve çalışma grubu üyeleri ile T. Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi içinde yer alan birimlerde (Bakteriyoloji, Viroloji, Mikobakteriyoloji, Mikoloji, Parazitoloji, İmmünoloji, Moleküler Mikrobiyoloji, Laboratuvar yönetimi gibi) deneyimli temsilciler katıldı.
Çalıştay öncesinde, küçük bir grup çalışarak, T. Mikrobiyoloji Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) taslağında yer alan yetkinliklerin yeterlik ve alt yeterlilikleri ile öğrenim hedeflerinin yerleştirilebileceği bir taslak şablon ( belirtke tablosu) hazırlamışlardı.

Çalıştay akışı ve çalışmalar:

 1. İki gün süren çalıştayın başında Dr. Serdar Gürel tarafından ?Tıpta Uzmanlık Eğitimi ? Müfredat Geliştirme çalışmaları? aktarıldı. Bu bağlamda, TUKMOS ? Tıbbi Mikrobiyoloji ÇEP taslağı v2.0 üzerinden değerlendirme yapıldı.
 2. Yetkinliklerden à Öğrenim hedeflerine belirtke tablosu oluşturulması (sunum ve önceden çalışılmış taslak üzerinde interaktif değerlendirme): Çıktı temelli hazırlanmış olan ÇEP yetkinliklerinden yeterlilik, alt yeterlilik ve öğrenim hedeflerinin belirlenmesi için belirtke tablosu tanıtıldı.
 3. Belirtke tablosu üzerinde toplu çalışma: Birlikte değerlendirilerek ortak akıl oluşturulmaya çalışıldı.
 4. Birimlere özel çalışma grupları oluşturuldu ve gruplar kendi aralarında çalıştılar.
 5. İkinci günün başında Dr. S. Gürel ?Ölçme ? Değerlendirme yöntemleri? konusunda açıklamalar yaptı.
 6. Çalışma grupları önceki gün yaptıkları çalışmaları özetlediler ve önerilerini sundular, grup içinde tartışıldı.
 7. Gruplar tekrar kendi içlerinde çalışarak birer rapor hazırladılar.
 8. Çalıştayın sonunda geri bildirimlerle birlikte yol haritası çizildi.

Yol haritası:

 1. Çalışma grupları belirtke tablosunda her yetkinlik için yeterlik düzeylerini belirleyecek (U:Uygular, Y: Yönlendirir, B: Bilir, A: Acil, K: Koruyucu hekimlik). Örneğin; Boğaz sürüntüsü ? Ba (Bakteriyoloji) ? U (Uygular).
 2. Öğrenim hedefleri, öneriler ve çalışmalar doğrultusunda anlaşılır ve net olacak şekilde düzeltilecek.
 3. Çalışma gruplarından gelen tablolar; düzeylere uygun öğrenim hedefleri ile elektronik ortamda programa yüklenecek.
 4. Gruplar elektronik ortamda yüklenmiş tabloları alt başlıkları ile değerlendirip, önceki çalışmalarını kullanarak gerekli düzeltmeleri yapacak.
 5. Belirtke tablosu üzerinden yeterlik ? öğrenim hedeflerine uygun sorular, problemler ve değerlendirme araçları programa girilmeye başlanacak.
 6. Eğitici eğitimi programı planlanarak çalışmanın ülke genelinde yaygınlaştırılması ve ortak ölçme ?değerlendirme yapılması hedeflenecek.

KATILANLAR
                       

Serdar Gürel    
Yurdanur Akgün         Hakan Abacıoğlu        Burçin Şener
Neriman Aydın             Meral Gültekin         Ali Adiloğlu
Melek Demir           Neşe Kaklıkkaya       İlknur Kaleli
Süleyha Hilmioğlu Polat    Dilek Metin                       Mine Doluca Dereli
Şöhret Aydemir           Zeynep Gülay               Betigül Öngen  
Feriha Çilli            Meltem Yalınay Çırak      Banu Sancak
Esra Karakoç           Semra Kurutepe           Aydan Özkütük
Nuran Esen             Cengiz Çavuşoğlu          Can Biçmen    
Ayşın Zeytinoğlu         Candan Çiçek                 Rüçhan Sertöz
Arzu Sayıner             Selda Erensoy             İmre Altuğlu                 
Metin Korkmaz             Nevin Turgay               Ziya Alkan
Ülgen Zeki Ok            Derya Dirim Erdoğan           Nogay Girgin
SiTE HARİTASI

KOMİSYONLAR

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67