Çalışma Grupları

Antibiyotik Duyarlılıklarının Saptanması Ve İzlenmesi

 
 

KLİMUD ADSİ (Antibiyotik Duyarlılıklarının Saptanması Ve İzlemi) ÇG Yıllık Rapor- 2013

1. Klimud-Antibiyotik Duyarlılıklarının Saptanması ve İzlenmesi(ADSİ) Çalışma Grubu ve TMC Antibiyotik Duyarlılık Testlerinin Standardizasyonu(ADTS) Çalışma Grubunun işbirliği ile “Yorumlu ve Kısıtlı Antibiyogram” kursları gerçekleştirilmiştir

30-31 Mart 2013 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, İstanbul

20-21 Nisan 2013 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, İzmir

1-2 Haziran 2013 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Ankara

KLİMUD Kongresi öncesi, Kasım 2013, Antalya

Kursta önce teorik bilgiler verilmekte ve ardından konu, antibiyogram rapor örnekleri ve/veya senaryolar üzerinden gruplar halinde tartışılmaktadır.

2- Grup Üyelerinden Zeynep Gülay, Güner Söyletir,Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından EUCAST standartları çevirisi ile görevlendirilmiştir. Çeviri, diğer görevlilerin, (EUCAST'ın Tğrkiye temsilcisi olan TMC-ADTS grubunun bazı üyeleri (Deniz Gür, Onur Karatuna, Şöhret Aydemir), Nilay Çöplü ve Burçin Şener) katkılarıyla tamamlanmış ve Aralık 2013'de THSK'nın düzenlediği bir toplantı sırasında UAMDS sistemine veri gönderen laboratuvarlara dağıtılmıştır.

2014 yılı için TMC ADTS grubunun faaliyetlerine paralel olarak biri Antimikrobik Kemoterapi Günleri öncesinde olmak üzere 3 kurs yapılması planlanmaktadır

Yürütme Kurulu:

 • Dr. Zeynep Gülay(Başkan)
 • Dr. Pınar Çıragil (Sekreter)
 • Dr. Güner Söyletir (Asıl Üye)
 • Dr. Feriha Çilli (Asıl Üye)
 • Dr. Nisel Yılmaz (Asıl Üye)
 • Dr. Füsun Cömert (Yedek Üye)
 • Dr. Esra Karakoç (Yedek Üye)

Kurucu Üyeler:

 • Dr. Zeynep Gülay
 • Dr. Güner Söyletir
 • Dr. Deniz Gür
 • Dr. Z. Çiğdem Kayacan

Üyeler

 • Dr. Şöhret Aydemir
 • Dr. Burçin Şener
 • Dr. Onur Karatuna
 • Dr. Nilay Çöplü
 • Dr. Dilara Öğünç
 • Dr. Murat Telli
 • Dr. Banu Sancak 
 • Dr. Belkıs Levent
 • Dr. Feriha Çilli
 • Dr. Elif Aktaş
 • Dr. Devrim Dündar
 • Dr. Arzu İlki
 • Dr. Deniz Bahar Akgün Karapınar
 • Dr. Reyhan Yiş
 • Dr. Serpil Taşdelen
 • Dr. Elife Berk
 • Dr. Sevinç Özden
 • Dr. Yeliz Çetinkol
 • Dr. Özgen Eser
 • Dr. Arzu Bayram
 • Dr. Yüce Ayhan
 • Dr. Günay Göker
 • Dr. Metin Sancaktar
 • Dr. Sema Aydoğdu
 • Dr. Ayşegül Çopur Çiçek
 • Dr. Aynur Eren Topkaya
 • Dr. Hüseyin Güdücüoğlu
 • Dr. Hatice Uludağ Altun
 • Dr. Leyla Boğa
 • Dr. Osman Sezer Cirit
 • Dr. Özlem Altay Akışoğlu
 • Dr. H. Nevgün Özen
 • Dr. Yeşim Çekin
 • Dr. Sevda Soydan
 • Dr. Fisun Kırca
 • Dr. Recep Keşli
 • Dr. Birsen Özdem
 • Dr. Hatice Türk Dağı
 • Dr. Gülçin Bayramoğlu
 • Dr. Nadire Seval Gündem
 • Dr. Yeliz Tanrıverdi Çaycı
 • Dr. Pervin Özlem Balcı
 • Dr. Veysel Coşkun
 • Dr. Nezahat Akpolat
 • Dr. Fatma Kalem
 • Dr. Gülşen Hazırolan
 • Dr. Lütfiye Öksüz
 • Dr. Yağmur Ekenoğlu
 • Dr. İlkay Bahçeci
 • Dr. Hilal Bölükbaşı
 • Dr. Erdal Özbek
 • Dr. Banu Bayraktar
 • Dr. Yeşim Beşli
 • Dr. Özlem Doğan
 • Dr. Rukiye Berkem
 • Dr. Arzu İrvem
 • Dr. Ayşe İstanbullu Tosun
SiTE HARİTASI

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67