Yeterlik Kurulu

Eğitici Belgesi

Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık yeterlik ve uzmanlık eğitici belgeleri ile ilgili açıklama

Uzmanlık yeterlik belgesi, Türk Tabipleri Birliği ?Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) ? Ulusal Yeterlik Kurulu (UYEK) prensipleri çerçevesinde, uzmanlık alanına özgü değerlendirme ile verilmektedir. UDEK ve UYEK ile yapılan görüşme ve değerlendirmeler sonucunda, uzmanlık yeterlik sınavı ve değerlendirmesi sonucunda başarılı olan uzmanlara ''Uzmanlık Yeterlik Belgesi'' verilebileceği belirlenmiştir. Bu durumda, sınavsız olarak Yeterlik Belgesi verilememektedir. Uygun koşullara sahipseniz, T. Mikrobiyoloji Eğitici Belgesi ve/veya yeterlik sınavı ve değerlendirmesi için başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru KLİMUD web sayfasından ;

  1. Tıbbi mikrobiyoloji uzmanlık yeterlik başvuru formu doldurularak,
  2. Web sayfamızdan ''Yeterlik Belgesi'' sekmesinden ulaşıp etkinlik dosyası kredileri tablosundaki size uygun alanları doldurularak ve puanlarınızı yazarak
  3. Etkinlikler ve sınav sonuçları ile ilgili çıktıları ekleyerek dernek sekreterliğimize hem online hem de e-posta yoluyla ( klimud@gmail.com) göndererek yapılmalıdır.

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitici Belgesi; Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitiminde görev almaya yetkili uzman üyelere ve mevzuatla uzmanlık eğitici yetkisi belirlenmiş uzman olmayan (TUEY 2014 madde 10 ve geçici madde 1 uyarınca; yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten -18 Temmuz 2009- önce 2547 sayılı YÖK Kanununa göre profesör veya doçent unvanını almış olup ilgili dalda eğitim vermeye başlamış ve halen T. Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi görevinde olanlar) üyelere talep etmeleri durumunda, yazılı başvuru sonrası düzenlenir.

KLİMUD veya TMC üyesi olan Tıbbi (Klinik) Mikrobiyoloji dalında KLİMUD tarafından verilen Uzmanlık Yeterlik Belgesi veya mevzuata uygun olarak Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi verme yetkisi olan KLİMUD ve / veya TMC üyeleri, Türk Tıbbi Mikrobiyoloji Yeterlik Genel Kurulu üyesidir. Yeterlik Genel Kurulu; Yürütme Kurulu?nu seçer, çalışma raporlarını görüşür, önerilerde bulunur ve gerekli kararları alır.

Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimine katkı vermek isteyen herkes çalışmalara davetlidir.

Saygılarımızla,

Türk Tıbbi Mikrobiyoloji Yeterlik Kurulu (TTMYK)

Eğitici Belgesi Başvuru Formu

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Yeterlik Belgesi Başvuru formunu indirmek için tıklayınız.

SiTE HARİTASI

KOMİSYONLAR

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67