Kurul ve Komisyonlar

Eski Dönem Kurul ve Komisyon Üyeleri

TÜRK TIBBİ MİKROBİYOLOJİ YETERLİK KURULU (TTMYK)

(Kasım 2015- Kasım 2019)

Yürütme Kurulu

Dr. Melek DEMİR (Başkan)
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Denizli

mdemir@pau.edu.tr

Dr. Nuran ESEN (Başkan Yardımcısı)
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir
nuran.esen@deu.edu.tr

Dr. Rüçhan SERTÖZ (Yazman)
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir
ruchan.sertoz@ege.edu.tr

Dr. Betigül ÖNGEN 
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul

ongenb@gmail.com

Dr. Ali ADİLOĞLU
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
aliadiloglu@gmail.com

Dr. Duygu FINDIK
Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi, Konya
dfindik@selcuk.edu.tr

Dr. Fadile Yıldız ZEYREK
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Şanlıurfa
fadilezeyrek@hotmail.com

Dr. Selda ERENSOY (Üye, KLİMUD Temsilcisi)

Ege Üni. Tıp Fak. İzmir

selda.erensoy@ege.edu.tr


Dr. Candan ÇİÇEK (Üye, TMC Temsilcisi)
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir
candanc2001@yahoo.com

Ölçme Değerlendirme-Sınav Komisyonu (Kasım 2015 - Kasım 2019)

Dr. Aydın KARAARSLAN (Başkan)
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
karaars@medicine.ankara.edu.tr

Dr. Esra KARAKOÇ (Başkan Yardımcısı)
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
aesrakarakoc@gmail.com

Dr. Z. Ceren KARAHAN (Yazman)
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
cerenkarahan@hotmail.com

Dr. Candan ÇİÇEK
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir
candanc2001@yahoo.com

Dr. Alper AKÇALI
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çanakkale
aakcali@isnet.net.tr

Dr. Duygu FINDIK 
Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi, Konya
dfindik@selcuk.edu.tr

Dr. Tuncer ÖZEKİNCİ 
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diyarbakır
tozekinci@gmail.com

Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu (Kasım 2015 - Kasım 2019)

Dr. Aydan ÖZKÜTÜK (Başkan)
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir
aydan.ozkutuk@deu.edu.tr

Dr. Fadile ZEYREK (Başkan Yardımcısı)
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Şanlıurfa
fadilezeyrek@hotmail.com

Dr. Dilek METİN (Yazman)
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir
dilek.metin@ege.edu.tr

Dr. Nilay ÇÖPLÜ
S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara
nilaycoplu@gmail.com

Dr. Ali ADİLOĞLU
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
aliadiloglu@gmail.com

Akreditasyon Komisyonu (Kasım 2015 - Kasım 2019)

Dr. İlknur KALELİ (Başkan)
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Denizli
ikaleli@pau.edu.tr

Dr. Ayşın ZEYTİNOĞLU (Başkan Yardımcısı)
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir
aysin.zeytinoglu@ege.edu.tr

Dr. Nuran ESEN (Yazman)
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir
nuran.esen@deu.edu.tr

Dr. Rukiye Berkem
Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara
rukiyeberkem@yahoo.com

Dr. Sebahat AKSARAY
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
aksarays@hotmail.com

 

TTMYK Yürütme Kurulu

Kasım 2011- Kasım 2012

Dr.Hakan ABACIOĞLU

Dokuz Eylül Üni.Tıp Fak. İzmir

hakan.abacioglu@deu.edu.tr

Dr.Gülden ÇELİK

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fak İst.

gulden.yilmaz@yeditepe.edu.tr

Dr. Betigül ÖNGEN

İstanbul Üni. İstanbul Tıp Fak. İst.

ongenb@gmail.com

Dr. Burçin ŞENER Klimud YK

Hacettepe Üni. Tıp Fak.Ankara

bsdirican@yahoo.com

Dr. Selda ERENSOY

Ege Üni. Tıp Fak. İzmir

selda.erensoy@ege.edu.tr

Dr. Arzu SAYINER

Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. İzmir

arzu.sayiner@deu.edu.tr

Dr. Meltem Y. ÇIRAK

Gazi Üni Tıp Fak. Ankara

meltemyc@gazi.edu.tr

Dr. Orhan Cem AKTEPE TMC YK

Afyon Kocatepe Üni. Tıp Fak.

aktepef@hotmail.com

Dr. Ali ADİLOĞLU

Ankara EAH Ankara

aliadiloglu@gmail.com

Dr. Melek DEMİR

Pamukkale Üni. Tıp Fak. Denizli

sulmeldem@gmail.com

 

TÜRK TIBBİ MİKROBİYOLOJİ YETERLİK KURULU (TTMYK)

(Kasım 2012- Kasım 2015)

 

YÜRÜTME KURULU

Dr. Selda ERENSOY (Başkan)
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir
selda.erensoy@ege.edu.tr

Dr. Melek DEMİR (Başkan Yardımcısı)
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Denizli

mdemir@pau.edu.tr

Dr. Meltem YALINAY ÇIRAK (Yazman)
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
meltemyc@gazi.edu.tr

Dr. Hakan ABACIOĞLU (Üye)
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir

hakan.abacioglu@deu.edu.tr
Dr. Gülden ÇELİK (Üye)
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul

gulden.yilmaz@yeditepe.edu.tr
Dr. Betigül ÖNGEN (Üye)
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çapa-İstanbul

ongenb@gmail.com
Dr. Arzu SAYINER (Üye)
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir
arzu.sayiner@deu.edu.tr

Dr. Ali ADİLOĞLU (Üye)
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
aliadiloglu@gmail.com

Dr. Burçin ŞENER (Üye, KLİMUD Temsilcisi)
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

bsdirican@yahoo.com
Dr. Şöhret AYDEMİR (Üye, TMC Temsilcisi)
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir
sohret.aydemir@ege.edu.tr

 

Eğitim Kurumları ve Programlarını Değerlendirme Komisyonu (EKPDK) (Kasım 2011-Kasım2013)

Dr. Gülden ÇELİK (Başkan)

Dr.Neriman AYDIN

Dr.Ayşın ZEYTİNOĞLU

Dr.İlknur KALELİ

Dr.Sebahat AKSARAY

Dr.Ali ADİLOĞLU

Dr.Berrin ESEN

Dr.Arif KAYGUSUZ

Dr.Cüneyt ÖZAKIN

Ölçme Değerlendirme - Sınav Komisyonu (ÖD-SK) (Kasım 2011-Kasım2013)

Dr.Duygu FINDIK (Başkan)

Dr.Melek DEMİR

Dr.Tijen ÖZACAR

Dr.Betigül ÖNGEN

Dr.Aydın KARAARSLAN

Dr.Esra KARAKOÇ

Dr.Dürdal US

Dr.Tercan US

Dr.Kayhan ÇAĞLAR

 

Ölçme Değerlendirme-Sınav Komisyonu (2014-2015)

Dr. Aydın KARAARSLAN (Başkan)
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
karaars@medicine.ankara.edu.tr

Dr. Duygu FINDIK (Kasım 2013-Haziran 2014 Başkan)
Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi, Konya
dfindik@selcuk.edu.tr

Dr. Melek DEMİR
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Denizli
mdemir@pau.edu.tr

Dr. Betigül ÖNGEN
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çapa-İstanbul
ongenb@gmail.com

Dr. Tercan US

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir
tercanus@ogu.edu.tr

Dr. Dürdal US
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
durdalus@hacettepe.edu.tr

Dr. Esra KARAKOÇ
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
aesrakarakoc@gmail.com

Dr. Ceren KARAHAN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
cerenkarahan@hotmail.com

 

Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu (2014-2015)


Dr. Ali ADİLOĞLU (Başkan)
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
aliadiloglu@gmail.com

Dr. Gülden ÇELİK
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul
gulden.yilmaz@yeditepe.edu.tr

Dr. Neriman AYDIN
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aydın
nerimanaydin@yahoo.com

Dr. Cüneyt ÖZAKIN
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, BURSA
ozakin.cuneyt@gmail.com

Dr. Meltem YALINAY ÇIRAK
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
meltemyc@gazi.edu.tr

Eş Yetkilendirme (Akreditasyon) Komisyonu (2014-2015)

Dr. İlknur KALELİ (Başkan)
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Denizli
ikaleli@pau.edu.tr

Dr. Ayşın ZEYTİNOĞLU
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir
aysin.zeytinoglu@ege.edu.tr

Dr. Arzu SAYINER
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir
arzu.sayiner@deu.edu.tr

Dr. Berrin ESEN
Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi

berrinesen@yahoo.com

Dr. Sebahat AKSARAY
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
aksarays@hotmail.com

SiTE HARİTASI

KOMİSYONLAR

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67