Otoantikor IIF Yeterlik Değerlendirme Programı

Değerli Üyelerimiz,

Antinükleer antikorlar (ANA),  son 60 yıldır sistemik otoimmün romatizmal hastalıkların tanısında ilk basamak test olarak kullanılmaktadır.  ANA testinin indirekt immünfloresan yöntemi (IIF) ile çalışılması altın standarttır. Antijen çeşitliliği, ANA patern çeşitliliğine neden olmakta ve altın standart IIF yöntemi ile elde edilen paternlerin görsel değerlendirmesi deneyimli uzmanlar tarafından yapılmaktadır.

KLİMUD; Temel İmmünoloji Çalışma Grubu tarafından yayımlanan “Otoantikorların Laboratuvar Tanısı Rehberi” ve düzenlenen “Otoimmün Hastalıkların Laboratuvar Tanısı-Temel/İleri Düzey Kurslar” aracılığıyla ANA patern isimlendirme/raporlandırma konularında ulusal standardizasyona yönelik çalışmalar gerçekleştirmiştir. Çalışma Grubumuzun söz konusu alandaki faaliyetlerine bir yenisini eklemenin heyecanını sizlerle paylaşmak istiyoruz. 

Temel İmmünoloji Çalışma Grubu ve Laboratuvar Uygulamalarında Akreditasyon ve Kalite Çalışma Grubunun birlikte hazırladığı  “KLİMUD ANA-IIF Dış Kalite Değerlendirme Pogramı”nın alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır.  Değerlendirme programı kapsamında yılda dört çevrim düzenlenerek beş farklı ANA HEp-2 IIF görüntüsü (3 temel, 2 ileri düzey patern) program katılımcıları ile paylaşılacaktır. Katılımcılar e-posta adreslerine gönderilecek link ile programa giriş yapacak ve kendi belirledikleri seviyeye göre (temel veya ileri) çevrimiçi değerlendirmelerini gerçekleştireceklerdir. Çevrim sonunda yapılan istatistiksel değerlendirme katılımcılarla paylaşılacaktır.

Ücretsiz olan bu değerlendirme programına katılmak isteyen laboratuvarların/üyelerimizin öncelikle bir “gmail hesabı” açmaları, ardından programa https://forms.gle/ZNSDYY3KL7J8gJtu5  linkinden kayıt olmaları gerekmektedir. 

Saygılarımızla.

KLİMUD Yönetim Kurulu

2024-ANA IIF DKD PROGRAM DUYURUSU VE ÇEVRİM TAKVİMİ

Antinükleer Antikor (ANA) Dış Kalite Değerlendirme Programı Yönergesi

SiTE HARİTASI

KOMİSYONLAR

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67