Bizi Tanıyın

Tüzük

  • KLİMUD Tüzüğü
    Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarının kâr amacı gütmeyen, mesleki ve bilimsel amaçlı, ulusal tıpta uzmanlık derneğidir. Derneğin amacı; Klinik Mikrobiyoloji alanıyla ilgili eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerinde bilimsel standartları oluşturmak, korumak, geliştirmek ve ulusal politikalar oluşturmak, Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık dalının saygınlığının korunması ve yüceltilmesi için önderlik etmek, üyelerinin haklarının korunması ve geliştirilmesi için girişim ve faaliyetlerde bulunmaktır. Dernek bu amaçla üyeleri arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirir ve tüm etkinliklerinde etik standartları dikkate alır.
  • Regulatory Statute of KLIMUD
    It is the national society of the Clinical Microbiology Specialists; is a non-profit society and is intended for professional and scientific purposes. The objective of the Society is to establish, protect and improve the scientific standards in the field of Clinical Microbiology training, research and health services; to establish national policies; to lead the protection and promotion of the respectability of the Clinical Microbiology speciality; and to take actions in order to protect and improve the rights of its members. It tries to improve the professional, scientific and social relationships between its members and for this purpose it takes into account the ethical codes on all of its actions.
SiTE HARİTASI

KOMİSYONLAR

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67