Yeterlik Kurulu

Yeniden Belgelendirme

*TTMYK tarafından yapılan Yeterlik Sınavı ile Yeterlik Belgesi almış olanlar, yeniden belgelendirme için KLİMUD sekreterliğine başvurabilirler.
(klimud@gmail.com)

Tablodaki kredilere göre en az 100 kredi alınması istenmektedir.

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK YETERLİK BELGESİ

YENİDEN BELGELENDİRME BAŞVURU FORMU

Adı, Soyadı

 

TC Kimlik No.

 

Telefon (GSM)

 

E-posta adresi

 

Adres

 

İşyeri adresi

 

Uzman

Uzmanlık belgesi eklenmelidir

Yeterlik Belgesi tarihi

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Yeterlik belgesi eklenmelidir

Etkinliklerden elde edilen krediler (son on yılda) *

Etkinlikler ve kredileri ekteki tabloya uygun olarak belirtilmelidir

(Tablo. Yeniden belgelendirme kredileri)*

Etkinliklere ait belgeler eklenmelidir

Başvuru sahibinin

Adı Soyadı:

İmza:

Başvuru tarihi:

Tablo: Yeniden Belgelendirme kredileri

 

      ETKİNLİKLER (SON 10 YIL) 

          KREDİ
   (Maksimum Kredi)

 1

Kurslara/Beceri eğitimlerine katılım (ulusal/uluslar arası - uzmanlık alanı ile ilgili) (ticari firmaların düzenledikleri dışında)

10 (40)

 2

KLİMUD okulu katılımı

20

 3

Kendimizi Sınayalım Modülü (KSM) (modül başına tam başarı)

5 (40)

 4

Kongre/sempozyum katılımı (bildirisiz)

2 (10)

 5

Bölge toplantılarına katılım

5 (25)

 6

Bölge toplantılarına sunumla katılım (verilerin sunumu)

10 (40)

 7

Laboratuar uygulama rehberlerinde/Rehberlerde görev alma / geri bildirim formu doldurma

3 (15)

 9

Yeterlik sınavları / KSM için soru hazırlama

1 (10)

 10

Kongre/ sempozyumda yapılan sözlü sunumlar

5 (25)

 11

Kongre/ sempozyumda yapılan poster sunumları

3 (15)

 12

Uzmanlık alanı ile ilgili olarak oluşturulan komisyonlarda görev alma, rapor, görüş hazırlama

5 (20)

 13

Makale/kitap/kitap bölümü/çeviri yapma

3 (15)

 14

Kongre/toplantı düzenleme kurulunda görev alma

5 (15)

 15

Bilimsel Projelerde görev alma

3 (15)

 16

Ödüller (bilimsel kurullar / kurumlar tarafından verilen)

5 (20)

 17

Burslar (bilimsel kurullar / kurumlar tarafından verilen)

5 (20)

 18

Asistan eğitiminde aktif rol alma (açıklama / belge)

5

 19

Kurumunda alanı ile ilgili eğitim materyali ve/veya rehber hazırlama

5 (10)

 20

Kurumunda alanı ile ilgili hizmet içi eğitim programı/kursu organizatörlüğü yapmak /eğiticilik yapma

5 (10)

 21

Kurumunda alanı ile ilgili yeni laboratuvarların ve/veya bölümlerin kurulmasında görev alma

5 (10)

 24

Uzmanı olduğu laboratuvarın kalite çalışmalarında görev alma/akreditasyonda/ruhsatlandırmada görev alma

15

 25

Ulusal sürveyans ağı programında yürütücülük/üyelik

5

 26

Kalite programlarında denetçilik

5 (10)

 27

Uluslar arası sürekli tıbbi eğitim (CME) kredi programlarını (ASM, AMA, ECCMID, CDC, Medscape, UpToDate gibi) tamamlama ve kredi alma

4 (20)

Yeniden belgelendirme başvuru formunu indirmek için lütfen tıklayınız.

SiTE HARİTASI

KOMİSYONLAR

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67