Yeterlik Kurulu

Yeterlik Belgesi

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Yeterlik Belgesi Başvuru formunu indirmek için tıklayınız.

 

Tıbbi Mikrobiyoloji veya Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarının, Tıbbi (Klinik) Mikrobiyoloji alanında bilgi ve mesleki gelişimlerinin, problem çözme, beceri ve tutum özelliklerinin değerlendirilmesi sonucunda KLİMUD ? Türk Tıbbi Mikrobiyoloji Yeterlik Kurulu (TTMYK) tarafından verilen belgedir.

Uzmanlık Yeterlik Belgesi, Türk Tabipleri Birliği ?Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) ? Ulusal Yeterlik Kurulu (UYEK) prensipleri çerçevesinde, uzmanlık alanına özgü değerlendirme ile verilmektedir. KLİMUD Yönetim Kurulu tarafından 24 Ekim 2014 tarihinde onaylanmış yönergeye uygun olarak verilir.

Yeterlik Belgesi koşulları:

· Tıbbi Mikrobiyoloji veya Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanları başvurabilirler.

· Değerlendirmede; yeterlik sınavı (YS) ve uzmanlık alanı ile ilgili etkinliklerden toplanan krediler hesaplanacaktır.

· Yeterlik belgesini (YB) almak için 100 kredi gereklidir.

· Yeterlik sınavında (YS) başarı (en az 60 puan) koşuldur.

Yeterlik sınavı:

Yeterlik sınavı çok merkezde bilgisayar ortamında yapılacaktır.

Yeterlik sınavında gizlilik esastır; sonuçları sadece adayın kendisi görecektir. Başvuru listesi ve sonuç listesi açıklanmayacaktır.

Yeterlik sınavı, kuramsal ve pratik kısımlarından oluşur. İki kısım da bilgisayar ortamında yapılacaktır. Her iki kısımdan da en az 60 puan almak koşuldur.

Kuramsal kısımdan başarılı olanlar pratik kısma geçebileceklerdir.

Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi almakta olan son yıl asistanları (36. ayını fiilen tamamladığını belgeleyenler) yeterlik değerlendirmesinin bilgiye yönelik kısmına (kuramsal sınava) katılabilirler. Ancak, Yeterlik Belgesi alabilmek için, kuramsal sınavda başarılı olanların uzman olduktan sonra olmak koşuluyla iki yıl içinde uygulama sınavına girip başarılı olmaları ve Yeterlik Belgesi için gerekli olan değerlendirme kriterlerini (etkinlik dosyası) karşılamış olmaları gerekir.

Yeterlik Belgesi kredileri:

Yeterlik sınav puanının %70?i, YB kredilerinde kullanılır.

Yeterlik belgesi kredilerinin en az 100 olması gerekir. Yeterlik sınavından alınan puanın %70?inin üzerine son üç yıl etkinliklerinden alınan krediler eklenerek (etkinlik dosyası), en az 100 krediye ulaşılması gerekmektedir. Etkinlik dosyasında kullanılabilecek etkinliklerin kredileri teblo 1?de gösterilmektedir.

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzman Yeterlik Belgesi Koşulları ve krediler ile ilgili bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Yeterlik Belgesi Başvuru formunu indirmek için tıklayınız.

 

SiTE HARİTASI

KOMİSYONLAR

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67