Eğitim Materyalleri

Kendini Sınama Modülleri

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık alanında kendi kendimizi sınama ve geliştirme olanağı sağlayan Kendini Sınama Modüllerimize (KSM) dört yeni modül eklenmiştir. Temel İmmünoloji; Seroimmünoloji; Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon; COVID-19 temalı KSM’ler üyelerimizin aktif kullanımına sunulmuştur.

Modüllere http://www.klimudyeterlik.com  adresinden ulaşılabilmektedir.

Modüllerin hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretim üyelerimize çok teşekkür ederiz.

Kendinizi değerlendirin, Yeterlik Belgesi için kredi toplayın, yeterlik sınavına hazırlanın.

SiTE HARİTASI

KOMİSYONLAR

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67