Bizi Tanıyın

Bölge Yapılanması

Sayın üyelerimiz,

“KLİMUD 2015-2017 Stratejik Planı”nda, “Stratejik Amaç 2: Derneğin tanınırlığını arttırmak, kurumsallaşma” başlığı altında yer alan “Stratejik 2.2: Üyelerin dernek ve diğer üyelerle iletişimini arttırmak” hedefinin gerçekleştirilebilmesi için 2.2.2 alt maddesinde “Bölge temsilciliklerinin” oluşturulması belirtilmiş ve Tıbbi Mikrobiyoloji İnsan Gücü Çalışma Grubu ilgili aktiviteden sorumlu olarak belirlenmiştir.

Bölge temsilciliklerinin oluşturulmasında amaç, bir yandan üye sayısının artırılması iken diğer yandan bölgede bulunan üyelerimizin birbirleri ile akademik ve sosyal anlamda işbirliğinde olmalarını sağlamak, üyelerimizin akademik olarak desteklenmesini ve ortak çalışmalar planlanmasına destek olmaktır.

Bu bağlamda Stratejik Plan Çalıştayı’nda bahse konu bölgelerin “Türkiye istatistik Kurumu”nun oluşturduğu 26 Bölgeye 4 bölge daha eklenerek toplamda 30 bölge olarak ele alınması kararlaştırılmıştır. Bu bölgelerde ve kapsadıkları illerde Tıbbi Mikrobiyoloji Uzman sayıları belirlenerek, uzman sayı ve niteliğine göre “bölge temsilcisi/leri” oluşturulmuş ve yine bu bölgelerde yer alan üniversitelerdeki Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim dallarında görev yapmakta olan bir öğretim üyesi o bölge için “bölge akademik danışmanı” olarak görevlendirilmiştir.

Bölge temsilcisi ve akademik danışmanlar,  Tıbbi Mikrobiyoloji İnsan Gücü Çalışma Grubumuz ve Yönetim Kurulumuzun işbirliği ile belirlenmiş olup, 2 yıl süre ile görev yapmaları planlanmaktadır. Bu çalışma ile eş zamanlı olarak “Bölge Temsilcisi/Akademik Danışman” görev tanımları da oluşturulmuştur. Bu çalışmada işbirliğinde çalıştığımız Çalışma Grubu üyelerine teşekkürü bir borç biliriz.

Derneğimizin kurumsal kimliğinin güçlenmesine ve üyelerimiz arasında aidiyet duygusunun artmasına önemli katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu yeni yapılanma ile ilgili bilgiler (görev tanımları, bölgeler ve bağlı iller, akademik danışman ve bölge temsilcileri listeleri)  aşağıda sunulmuştur.

Hep birlikte daha güçlü ve verimli olmak dileğiyle saygılarımızı sunarız.

KLİMUD Yönetim Kurulu

Bölge Temsilcisi ve Akademik Danışmanların Listesi için tıklayınız.

Bölge Temsilcisi ve Akademik Danışmanların görev tanımları için tıklayınız.

 

SiTE HARİTASI

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67