11 Temmuz 2014

Toplantıya katılanlar

Hakan Abacıoğlu Melek Demir  Ayşın Zeytinoğlu           
Arzu Sayıner İlknur Kaleli                                       Selda Erensoy
Şöhret Aydemir Feriha Çilli                                Mehmet Ali Öktem
Alpay Özbek Süleyha Hilmioğlu Polat                  Cengiz Çavuşoğlu
İmre Altuğlu Dilek Metin                   Rüçhan Sertöz
Elif Sıla Törün                               

Gündem

 1. T. Mikrobiyoloji Uzmanlık yeterlik sınavına soru hazırlanması
 2. TTMYK Genel Kurul eğitici belgeleri ve yeniden belgelendirme için kriterlerin oluşturulması

Görüşülen konular ve kararlar

 • T. Mikrobiyoloji Uzmanlık yeterlik sınavına soru hazırlama prensipleri üzerine görüşüldü ve örnek sorular üzerinde çalışıldı.
  1. Uzmanlık yeterlik değerlendirme ve sınav için ÇEP temelinde yetkinlik alanları ile ilişkilendirilecek matriks oluşturulması gerektiği belirlendi. Matriksin ÖD-SK tarafından, ÇEP Komisyonu katkıları ile oluşturulması planlandı.
  2. Soru hazırlama yazılım programında soru hazırlarken ek bilgilere gereksinim olduğu belirlendi.
  3. Sorunun ilişkili olduğu ?yetkinlik alanı? kutusu
  4. Sorunun ölçtüğü düzey ?Bilgi çağırma?, ?Uygulama, ?Problem çözme? kutusu
  5. Soru hazırlayıcılara ?T. Mikrobiyoloji yetkinlik hedefleri? ile ilişkili ve pratikte kullanımı olan soru hazırlamaları; problem çözmeye yönelik ve olgu temelli soruların tercih edilmesinin hatırlatıldığı not bulunması önerildi.
  6. ?Yeterlik? ve ?Kendimizi Sınayalım? modüllerine giriş için tıklanacak kutuların ?Soru çözmek istiyorum? ve ?Soru hazırlamak istiyorum? şeklinde değiştirilmesi önerildi.
  7. Sınavın onar soruluk modüller şeklinde hazırlanması önerildi.
  8. Soru hazırlamada ?Örnekten Sonuç Raporuna laboratuvar rehberlerinin esas alınması önerildi. Bunun için Rehber çalışma gruplarından ve diğer çalışma gruplarından soru hazırlamalarının istenmesine karar verildi. Sorunun arkasına rehberlere yönlendiren bağlantı adresi verilmesi önerildi.
  9. Uzmanlık öğrencilerinin soru hazırlayabilmeleri için ?aday üyelik? şeklinde olanak sağlanması önerildi.
  10. Yazılım programında istatistikler bölümüne, üyelerin kişisel gelişim grafiğini görebilecekleri bölüm eklenmesi önerildi.
  11. ?Canadian Microbiology Proficiency Testing?; CMPT sayfasının incelenmesi önerildi.
  12. Toplantıya katılanlar ?soru hazırlayıcısı? başvurularını yapacaklar ve en az ikişer soru girecekler (21 Temmuz 2014?e kadar).
 • TTMYK Genel Kurul üyeliği için gerekli olan ?T. Mikrobiyoloji Yeterlik Belgesi? ve ?T. Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitici Belgesi? verilme ve yeniden belgelendirme kriterleri tartışıldı.
  1. Uzmanlık eğiticilerinin mevzuat ile belirlendiği gerçeğinden yola çıkılarak, ?Eğitici Belgesi? için ek kriterlerin anlamlı olmadığı öne sürüldü. Bu belgenin yeniden belgelendirilmesi için ek kriterlere gereksinim olmadığı görüşü benimsendi.
  2. ?Genel Kurula Katılım? yazısının uygun olduğu görüşü benimsendi. Bu durumda, mevzuata uygun olarak, uzmanlık eğitici yetkisi olanların Genel Kurula davet edilmesi önerildi.
  3. ?T. Mikrobiyoloji Yeterlik Belgesi? alabilmek için sınav ve uzmanlıkla ilgili etkinliklerin sunulduğu dosyanın değerlendirileceği hatırlatıldı. Dosyanın beyana dayalı olması, ?on-line? giriş yapılabilmesi önerildi.

Sınav ve dosya / portfolyo birlikte  belli oranlarda katkısı olacak şekilde düzenlenmesinin uygun olacağı belirtildi (26.06.2014 toplantı kararlarında belirtildiği gibi, ayrıntılarını ÖD-SK çalışacak). Değerlendirmede dosyanın / portfolyonun daha ağırlıkta olacak şekilde düzenlenmesinin sınav kaygısını azaltacağı ve katılımı arttıracağı belirtildi.

SiTE HARİTASI

KOMİSYONLAR

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67