26 Haziran 2014

Toplantıya katılanlar

Yurdanur Akgün Hakan Abacıoğlu         Burçin Şener
Sebahat Aksaray  Ayşe Esra Karakoç      Meltem Yalınay Çırak
Faruk Aydın              Melek Demir     Ayşın Zeytinoğlu
Arzu Sayıner           Duygu Fındık     Aynur Eren Topkaya
Tercan Us            Berrin Esen           Aydın Karaarslan
Selda Erensoy           Yüce Ayhan  

 

Gündem

 1. Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık yeterlik ve eğitici belgeleri
 2. Uzmanlık yeterlik sınavı ve değerlendirmesi
 3. KLİMUD okulu

Görüşülen konular ve kararlar

Görev

Sorumlular

Son Tarih

Yönergenin ve belgelerin kararlara uygun düzenlenmesi

Selda Erensoy
Melek Demir

31.07.2014

Başvuranlara cevap metni hazırlanması

Selda Erensoy
Melek Demir

31.07.2014

Uzmanlık yeterlik belgesi için sınav ve portfolyo kriterlerinin ve puanlarının hazırlanması

Aydın Karaarslan
Duygu Fındık
Tercan Us
Esra Karakoç
Betigül Öngen
Kayhan Çağlar
Dürdal Us
Melek Demir
İlknur Kaleli-Ayşın Zeytinoğlu
Meltem Yalınay Çırak
ÇEP K.

Ağustos 2014

Uzmanlık yeterlik belgesi - yeniden belgelendirme kriterlerinin çalışılması

ÖD-SK,
ÇEP K. (Ali Adioğlu, Neriman Aydın, Gülden Çelik, Cüneyt Özakın, M.Y.Çırak), Akreditasyon K.

Ağustos 2014

Soru hazırlama kampı organizasyonu - Ankara

Aydın Karaarslan

?????.

Soru hazırlama kampı organizasyonu - İzmir

Hakan Abacıoğlu
Selda Erensoy

11.07.2014

Soru hazırlama kampı organizasyonu - İstanbul

Sebahat Aksaray

?????..

Ölçme ? Değerlendirme Kursu organizasyonu

Aydın Karaarslan

Eylül 2014

Okul organizasyonu ve duyurusu

Aynur Eren Topkaya
Berrin Esen
Melek Demir

Duyuru-Eylül
Okul ? Ocak 2015

E-portfolyo modülü

Aydın Karaarslan
Burçin Şener
Duygu Fındık

Ağustos 2014

?Okul nasıl hazırlanır? kiti

Hakan Abacıoğlu

15.07.2014

Uzmanlara yönelik il ziyaretlerinin organizasyonu

Arzu Sayıner

30.09.2014

?Antibiyotik direnç oranları? çalışması

Nilay Çöplü (görev tanımı ve iletişim Faruk Aydın)

31.07.2014

 • (A) Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık yeterlik ve eğitici belgeleri
  1. T. Mikrobiyoloji uzmanlık yeterlik belgesinin sınavsız /değerlendirme kapsamına alınmadan verilmesi tartışıldı. TTB?nin görüşü; uzmanlık yeterlik belgesinin hekim uzman olanlara verilmesi yönünde, ancak yasal olarak uzmanlık yetkisi almış olanlara verilmesi gerekir.
  2. Uzmanlık eğiticiliği ile hizmet verme yeterliliğinin farklı kavramlar olduğu vurgulandı. Uzmanlık yeterlik belgesinin, ancak sınav ve/veya değerlendirme ile verilmesi gerektiği görüşü benimsendi. Sınavsız olarak, sadece ?uzmanlık eğitici belgesi? verilmesine karar verildi.
  3. TTMYK Genel Kurulu?nu oluşturmak için, sınav ve değerlendirme kriterleri ile Uzmanlık Yeterlik belgesini kazananlara ek olarak, eğitici belgesi olanların yeterli olduğuna karar verildi.
 • (B)Eğitici belgeleri
  1. TTMYK yönergesine göre, mevzuata uygun olarak Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi verme yetkisi bulunan ve T. Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi veren kurumlarda eğitici olarak çalışan üyelere başvurdukları takdirde, beş yıl süre ile verilmesine karar verildi. Doktoralılar için şimdiki geçerli mevzuat (TUEY 2014) 18 Temmuz 2009?dan önce doçent/profesör kadrosuna atanmış olmayı tanımlıyor.
  2. Belgeye ?TTMYK Genel Kurulu?na katılmaya hak kazanmıştır? ifadesi konulacak.
 • Uzmanlık yeterlik belgeleri
  1. Uzman olan ve başvuranlara sınav ve değerlendirme kriterlerine uygun belgelerin değerlendirilmesi (portfolyo) sonucunda on yıl süreli verilecek.
  2. Değerlendirme ÇEP ile ilişkilendirilecek.
  3. Değerlendirme kriterlerini ÖD-SK üyeleri, ÇEP ve Akreditasyon K. temsilcileri 15 Ağustos 2014 tarihine kadar hazırlayacak.
  4. Sınav; ?on-line? yapılmasına karar verildi.
  5. Portfolyo; Aralık boyunca kişisel bilgiler girilecek. Beyana dayalı olmasına, yanlış beyan olursa, derneğin yaptırım gücü olmasına (belgenin geri alınması) karar verildi. Aralık sonunda puanlar toplanacak (hedef puan belirlenecek). Portfolyonun ?on-line? veya posta yoluyla gönderilebilmesi sağlanacak. ?On-line? sınav programına ?e-portfolyo? modülü eklenmesi için firma ile görüşülecek (A. Karaarslan).
  6. Soru hazırlama kampları yapılmasına karar verildi. İstanbul, Ankara, İzmir ? gibi farklı illerde yapılacak. İzmir?de 11 Temmuz 2014?de yapılabilir. Katılanlar, önceden üçer soru hazırlayarak gelecekler.
  7. Ölçme-Değerlendirme için eğiticilere kurs düzenlenecek. Kurs sonunda bir günlük soru hazırlama kampı yapılacak. Katılanlar, önceden üçer soru hazırlayarak gelecekler.
  8. Yeniden belgelendirme kriterleri çalışılacak (ÖD-SK üyeleri, ÇEP ve Akreditasyon K. temsilcileri).
 • Okul
  1. ?Örnek yönetimi? teması esas alınarak, rehberlerin kullanımı öne çıkarılacak şekilde 30?ar kişilik yaz ve kış okulları düzenlenecek. Sloganı ?Rehberleri birlikte kullanalım? olabilir.
  2. Rehber görevlileri okullarda eğitici olabilir.
  3. Okul düzenleme kurulunda; Aynur Eren Topkaya, Berrin Esen ve Melek Demir görevlendirildi.
  4. Eylül ayında duyurusu yapılacak, ilk okul Ocak 2015?de düzenlenecek.
  5. Klasik ders anlatma formatından farklı olması gerektiği vurgulandı. Eğitim materyallerinin web üzerinden paylaşılabileceği; okullarda interaktif, uygulamalı, olgu ve sorun çözmeye yönelik programların hazırlanması görüşü benimsendi.
  6. Hakan Abacıoğlu, ?Bir kurs nasıl hazırlanır?? kitini iletecek.
 • Görüşülen diğer konular
  1. Rehber geri bildirimlerinin işlerliğini sağlamak için Genç Uzman Komisyonu görevlendirilecek.
  2. KLIMUD web sayfasinda bulunan "Steril vücut sıvuıları rehberi" için TTMYK üyelerinin kişisel ya da bölümleri adına geri bildirim vermeleri ya da geri bildirim verilmesini sağlamaları istendi. Ayrıca son okuyucu olan üyelerin de okumalarını tamamlayarak geri bildirim verecekleri hatırlatıldı.
  3. Uzmanların sorunlarını anlamak, paylaşmak, çözüm üretmek amacıyla il ziyaretlerinin organize edilmesi önerildi (Arzu Sayıner). Bir program olarak açılması, taleplerin alınması, ziyaretlerin organizasyonu, gerekirse idarecilerle de görüşülmesi planlandı.
  4. Gereksinim duyulan konuları içeren kurslar düzenlenmesi planlandı (Kongrelerde); ?Kanıta dayalı Mikrobiyoloji, Araştırma planlama, Makale yazma vb?.
  5. Laboratuvarlarda antimikrobiyal direnç oranlarının çıkarılması ve 18 Kasım?da sunulması (Nilay Çöplü organize edebilir).
  6. Ölçme Değerlendirme Sınav Komisyonu Başkanı Duygu Fındık, uzun süredir yaptığı başkanlık görevini başka bir üyeye devretme talebinde bulundu. Ölçme Değerlendirme ?Sınav Komisyonu Başkanlığı?na Aydın Karaarslan seçildi.
  • Aşağıdaki tabloda; görevler, sorumlular ve görevlerin tamamlanacağı tarihler belirtilmektedir.
SiTE HARİTASI

KOMİSYONLAR

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67