Kurslar

2015 Kursları

1-YORUMLU VE KISITLI ANTİBİYOGRAM

KURSU-EUCAST?A GEÇİŞ

Düzenleyenler

KLİMUD - ADSİ ve TMC - ADTS

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği - Antibiyotik Duyarlılıklarının

Saptanması ve İzlenmesi Çalışma Grubu

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti - Antibiyotik Duyarlılık Testleri

Standardizasyonu Çalışma Grubu

Kursun Amacı:

Enfeksiyon hastalıklarında tedavilerin doğru ve hızlı yönlendirilmesi ve izlenmesi açısından yaşamsal önem taşıyan ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarlarının en önemli sorumluluklarından biri olan ?Yorumlu ve Kısıtlı Antibiyogram? konusunda farkındalığı ve yetkinliği arttırmaktır. Kursta önce teorik bilgiler verilecek ve ardından antibiyogram rapor örnekleri ve/veya senaryolar üzerinden gruplar halinde konu tartışılacaktır.

Kurs kontenjanı 30 kişidir. Uygulama programı için 6 grup oluşturularak, her grubun kendilerine verilen antibiyogram profil örneklerini yorumlayıp kısıtlı sonuç raporu sunmaları istenecektir. Daha sonra eğiticiler ve kursiyerler bu sunumları birlikte tartışarak değerlendirecektir.

Hedef Kitle :

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında çalışan uzmanlar ve Tıbbi Mikrobiyoloji son yıl asistanları.

Kurs Yerleri ve Tarihleri

İZMİR 27-28 Şubat 2015

Ege Üniv. Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Kurs Sorumlusu: Prof. Dr. Şöhret AYDEMİR

ANKARA 13-14 Nisan 2015

Dışkapı EAH Mikrobiyoloji Bölümü

Kurs Sorumlusu: Doç. Dr. Nilay ÇÖPLÜ

ANTALYA 18-19 Kasım 2015

Kurs Sorumlusu: Prof. Dr. Güner SÖYLETİR

2-UYGULAMALI İLERİ IFA VE OTOANTİKOR TESTLERİ KURSU

Düzenleyen

KLİMUD Temel İmmünoloji Çalışma Grubu ve Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Kursun Amacı:

Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık alanının rutin laboratuvar uygulamasında önemli bir bölümü oluşturan otoantikor saptama testleri açısından altın standart olarak kabul edilen IFA (İndirekt Floresan Antikor) yöntemi ile elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ve raporlanması konusunda bilgi paylaşmak ve alanımızda bu konu ile ilgili laboratuvar standardizasyonunu sağlamaktır.

Bu kurs daha önce derneğimiz tarafından düzenlenen kursun bir ileri aşaması olup daha önce bu kurslara katılan ve bu alanda rutinde aktif hizmet veren meslektaşlarımıza öncelik verilecektir. Kurs

kontenjanı 16 kişidir. Uygulama sırasında bir mikroskop iki katılımcı tarafından kullanılacaktır. Tüm IFA görüntüleri eğiticiler ve kursiyerler tarafından birlikte değerlendirilecektir.

Hedef Kitle :

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında IFA yöntemi ile otoantikor çalışan uzmanlar

Kurs Yerleri ve Tarihleri

İSTANBUL 28-29 Mart 2015

Kurs Sorumlusu: Prof. Dr. Burçin ŞENER

Yerel sorumlu: Uzm. Dr. Neval YURTTUTAN UYAR

3-UYGULAMALI AKAN HÜCRE ÖLÇER (FLOW SİTOMETRİ) KURSU

Düzenleyen

KLİMUD Temel İmmünoloji Çalışma Grubu

Kursun Amacı:

Meslektaşlarımıza, akan hücre ölçer ile hücrelerin veya biyolojik partiküllerin fiziksel ya da kimyasal karakterlerinin ölçülebilmesi konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Kurs kontenjanı 20 kişidir.

Hedef Kitle:

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalları veya laboratuvarlarında çalışan uzmanlar, öğretim elemanları ve Tıbbi Mikrobiyoloji son sene asistanları

Kursun Yerleri ve Tarihleri

KAYSERİ 23-24 Mayıs 2015

Kurs Sorumlusu: Prof. Dr. Neriman AYDIN

ANTALYA 18-19 Kasım 2015

Kurs Sorumlusu: Prof. Dr. Neriman AYDIN

4-KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA KALİTE ve VERİFİKASYON KURSU

Düzenleyen

KLİMUD - Laboratuvar Uygulamalarında Kalite ve Akreditasyon Çalışma Grubu

Kursun Amacı:

Klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarında doğru, geçerli ve güvenilir testlerin kullanılması için; test seçimi, verifikasyon (doğrulama) prensipleri ve iç/dış kalite kontrol hakkında genel bilgileri vermek ve değişik test grupları için örnekleri interaktif olarak paylaşmaktır.

Kurs kontenjanı 40 kişidir. Uygulama için 5 grup oluşturularak her grubun programda belirtilen konularda grup çalışması yapması istenecektir. Daha sonra eğiticiler ve kursiyerler grup çalışmalarını birlikte tartışarak değerlendirecektir.

Hedef Kitle :

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında çalışan uzmanlar ve Tıbbi Mikrobiyoloji son yıl asistanları

Kurs Yerleri ve Tarihleri

BURSA 25-26 Nisan 2015

Kurs Sorumlusu: Prof. Dr. Nuran ESEN

Prof. Dr. Cüneyt ÖZAKIN

ANTALYA 18-19 Kasım 2015

Kurs Sorumlusu: Prof. Dr. Nuran ESEN

5- TEMEL MOLEKÜLER TEKNİKLER KURSU

Düzenleyen

KLİMUD Tanısal Moleküler Mikrobiyoloji Çalışma Grubu ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Kursun Amacı:

Bu kursta bir mikrobiyoloji uzmanı için gerekli moleküler testlerin prensipleri ve güncel kullanım alanlarının standart olarak verilmesi, konuyla ilgili e-rehberler ve web kayıtları ile bilgiye ulaşım ve uygulamalarda standardizasyonun sağlanması hedeflenmektedir.

Hedef Kitle :

Klinik Mikrobiyoloji laboratuvarlarında çalışan uzmanlar ve Tıbbi Mikrobiyoloji son yıl asistanları. Kurs kontenjanı 20 kişidir.

Kurs Yeri ve Tarih

ANKARA 30-31 Mayıs 2015

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Kurs sorumlusu: Prof. Dr. Meltem YALINAY ÇIRAK

6-İLERİ DÜZEY MOLEKÜLER TEKNİKLER KURSU

Düzenleyen

KLİMUD Tanısal Moleküler Mikrobiyoloji Çalışma Grubu ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Kursun Amacı:

DNA dizi analizi, rekombinan DNA teknolojisi yöntemlerinin prensipleri, güncel kullanım alanları, kurs kapsamındaki tüm yöntemlerle ilgili elektronik rehberler ve web kayıtlarının oluşturulması hedeflenmektedir.

Hedef Kitle :

Klinik Mikrobiyoloji laboratuvarlarında çalışan uzmanlar ve Tıbbi Mikrobiyoloji son yıl asistanları. Kurs kontenjanı 20 kişidir.

Kurs Yeri ve Tarih

ANKARA 26-27 Eylül 2015

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Kurs sorumlusu: Prof. Dr. Meltem YALINAY ÇIRAK

7-CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLARIN LABORATUVAR TANISI SEMPOZYUMU

22 Mayıs 2015

DENİZLİ

Düzenleyen

KLİMUD Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Çalışma Grubu ve Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Sempozyum sorumlusu: Prof. Dr. Pınar ZARAKOLU

8- HIV ÇALIŞTAYI

15 -16 Ekim 2015

İSTANBUL

Düzenleyen

KLİMUD ? Klinik Viroloji Çalışma Grubu

Çalıştayın amacı: HIV enfeksiyonunun laboratuvar tanısında karşılaşılan güçlükler, danışmanlık hizmeti ve güncel ulusal ve uluslararası algoritmalar konusunda bilgi paylaşımı sağlamaktır.

Hedef kitle:

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında çalışan uzmanlar ve Tıbbi Mikrobiyoloji araştırma görevlileri

SiTE HARİTASI

KOMİSYONLAR

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67