28 Nisan 2015

Türk Tıbbi Mikrobiyoloji Yeterlik Kurulu (TTMYK) Toplantı Notları

Tarih: 28.04.2015 (Salı)

Saat: 09.30 -16.30

Yer: KLİMUD, Ankara

Toplantı Gündemi

1. Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık yeterlik sınavı süreci ve sonuçlarının değerlendirilmesi

- Yeterlik sınavı ile ilgili öneriler ve kararların alınması

- Yeterlik belgesinin verilmesine ilişkin (tarih, yer, sağlanabilecek avantajlar)

- Yeterlik sınavının uygulamaya yönelik kısmının tekrarlanması

- Gelecek yeterlik sınavının planlanması

2. TTMYK ? Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonunun çalışmaları ? geri bildirim

3. TTMYK ? Akreditasyon Komisyonunun çalışmaları ? geri bildirim

4. Asistan görüşleri

5. Uzman görüşleri

Toplantıya Katılanlar:

Selda Erensoy Aydın Karaarslan Burçin Şener Esra Karakoç

Berrin Esen Sebahat Aksaray Ayşın Zeytinoğlu Arzu Sayıner

Cüneyt Özakın Mehmet Soylu Emel Üzmez H. Özlem Altay

Toplantıda Konuşulan Konular:

1. A. Karaarslan 21 Şubat 2015 tarihinde yapılan T. Mikrobiyoloji uzmanlık yeterlik sınav süreci (hazırlık, sınav ve değerlendirme süreçleri) hakkında bilgi verdi. Değerlendirmeleri açıkladı.

Sınav sonrası yapılan değerlendirme ve analizlere göre düzenlemeden sonraki sonuçlara göre;

36 (30 uzman + 6 uzmanlık öğrencisi) kişi teorik sınava katıldı.

à 31 kişi başarılı (25 uzman+6 uzmanlık öğrencisi)

Pratik sınava 29 uzman katıldı à teorikte başarısız beş kişinin pratiği değerlendirilmedi.

Teorikte başarılı 24 uzmandan 22?si pratikte başarılı oldu.

Sonuç olarak; uzmanlar arasında etkinlik dosyası ile yeterlik belgesi için başvurabilecekler:

22 kişi (22/30 = %73.3).

2. Sınavın 21 Şubat tarihinde olması; soğuk nedeniyle hava ve ulaşım muhalefeti oluşturdu. Bundan sonra Nisan ayında yapılması planlandı. Kış Okulu?nun da Bahara kayması önerildi.

3. Pratik sınavda başarısız olanlar için Aralık 2015 içinde pratik sınav (aynı formatta) açılmasına karar verildi.

4. Pratik sınavın formatı (açık uçlu / istasyon gibi önerilerle) tartışıldı. Ancak, sınav şeklinin değiştirilmesinin sakıncalı olabileceği belirtildi; değerlendirilmesine karar verildi (ÖD-SK).

5. A. Karaarslan, TTB ?UYEK toplantısı hakkında bilgi verdi. Diğer uzmanlık alanlarından örnekler verdi.

6. Soru hazırlama toplantıları (aylık, bölgesel) organize edilmesi planlandı (A. Karaarslan).

7. Ölçme-Değerlendirme Sınav Komisyonu?nun planladığı çalışmalarda alt çalışma gruplarının oluşturulmasına karar verildi. Çalışma grupları KLİMUD YK?na bildirilecek (organizasyon: A. Karaarslan). Soru hazırlama çalıştayları, ölçme-değerlendirme okulu, eğitim içi (uzmanlık eğitimi içinde) hedeflere yönelik ölçme-değerlendirme yöntemlerinin geliştirilmesi, tanımlanması, yaygınlaştırılması vb çalışmalar organize edilecek.

8. Yeterlik belgelerinin nerede ve nasıl verilmesinin uygun olduğu konusunda tartışıldı. Kongrede verilmesi uygun bulundu. Kongreye katılmaları için destek soruldu. KLİMUD YK?nun burslarda öncelik verilmesine karar verildiği açıklandı.

9. Yeterlik sınavında başarılı olanlara Dernek sekreteri Pelin ulaşarak belge başvurusu için hatırlatma yapacak. Danışmaya ihtiyacı olanlar S. Erensoy ve A. Karaarslan?a yönlendirilecek.

10. Rehberlerin durumu hakkında B. Esen bilgi verdi. Tamamlanma sürecinde takılan rehber grupların önünün açılması için ek çözümler (yeni okuyucular gibi) önerildi ve planlandı.

11. Yeniden belgelendirme kriterleri (dosya şeklinde) iki ay içinde belirlenip duyurulacak.

12. Sahadaki uzmanların çalışma koşullarının, kullanılan sistemlerin tespiti için proje planlanması önerildi.

13. Eğitim materyallerinin listesinin çıkarılması, eksiklerin belirlenmesi ve kontrol listesi hazırlanarak eksik alanlara yönelik eğitim materyali hazırlanması önerildi (Eğitim Programı grubu). Uzmanlar tarafından TUSDATA kitaplarının kullanıldığı uyarısı yapıldı.

14. ÇEP hedeflerine uygun eğitim yöntemleri konusunda çalışılması önerildi (Eğitim Programı Komisyonu). Problem çözme becerisi ve tutum geliştirmeye yönelik yöntem önerisi hazırlanması önerildi.

15. Genç uzman komisyonu (ilk beş yıl, tüm uzmanların yaklaşık beşte biri) ve asistan komisyonunun bölge temsilciliklerinin oluşturulmasına karar verildi. Komisyon başkanlarının çalışması ile bölge temsilcilerinin seçilmesine ve KLİMUD YK tarafından görevlendirilmelerine karar verildi. Veri tabanı oluşturulması için Aynur Topkaya ile birlikte çalışılacak.

Akreditasyon Komisyonu?nun kurum ziyaretlerine yönelik çalışmaları hakkında bilgi verildi (A. Zeytinoğlu). Kongreye kadar standartlar tamamlanacak ve ziyaret planı esasları hazırlanacak.

SiTE HARİTASI

KOMİSYONLAR

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67