7 Mayıs 2015

KLİMUD Akreditasyon Komisyonu 7 Mayıs 2015 tarihinde Ege Üniversitesi ev sahipliğinde toplanmıştır. Toplantıya Prof. Dr. İlknur Kaleli, Prof. Dr. Selda Erensoy , Prof. Dr. Ayşın Zeytinoğlu, Prof. Dr. Arzu Sayıner katılmıştır.

1. Akreditasyon standartları tablosu üzerinde ödev olarak hazırlanan yeni standartlar başlıklar altında çalışılarak eklendi. Eğitim programının amacı-hedefleri ve eğitim programının yapılandırılması bir önceki toplantıda çalışılmıştı. Buna aşağıdaki başlıklar eklendi;

III. Uzmanlık Öğrencileri

IV. Eğiticiler

V. Eğitim Ortamı Ve Kaynaklar

VI. Ölçme Ve Değerlendirme

VII. Program Değerlendirme ? eksik tamamlanacak

VIII. Sürekli İyileştirme

2. Bundan sonraki süreç

a. SE olanı redakte edecek, HA?a gönderecek.

b. HA program değerlendirme bölümünü ekleyip öneri ve düzeltmelerini yapacak.

c. HA à AS?e tabloyu gönderecek.

d. AS öneri ve düzeltmeleri ile BE?e gönderecek.

e. BE öneri ve düzeltmeleri ile SA?a gönderecek.

f. SA öneri ve düzeltmeleri ile İK?ye gönderecek.

g. İK-komisyonda- son haline getirecek.

4. Geniş grupta tartışılacak. Son haline getirilecek.

3. Ziyaretin esasları, ziyaret öncesi kullanılacak anketler, değerlendirme raporlarının esasları, reakreditasyon, denetçilerin eğitimi, bütçe, koçluk eğitimleri gibi konularda da standartlar son halini aldıktan sonra işbölümü yapılacak.

Raportör: Prof. Dr. Ayşın Zeytinoğlu

SiTE HARİTASI

KOMİSYONLAR

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67