20 Şubat 2015

İzmir ? Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

20.02.2015

Katılanlar; İlknur Kaleli, Arzu Sayıner, Ayşın Zeytinoğlu, Hakan Abacıoğlu, Selda Erensoy

1. Eğitim kurumu ziyaretleri için ön hazırlıkların başlanmasına karar verildi.

2. Akreditasyon hedeflerinin belirlenmesi ve standartların oluşturulması ilk basamak olarak yapılması kararı verildi. Bunun için herkes çalışacak. Katılamayan komisyon üyelerine de bilgi verilecek. Bu başlıklar için KLİMUD'un hazırladığı ve son haline yaklaşan ÇEP, belirtke tabloları, İlknur'un daha önce hazırladığı taslak, TTB'nin uzmanlık eğitimi ile ilgili ulusal standartları, örnek olabilecek UTEAK standartları, diğer ulusal ve uluslar arası derneklerin konu ile ilgili örnek belgeleri paylaşılarak hazırlık yapılıp bir sonraki toplantıda görüşülecek. Hakan bir format hazırlayacak.

3. Ayşın iletişim için gmail.grup oluşturacak.

4. Daha sonraki toplantılarda;

a. Ziyaret süreci ve ekibi (ilk değerlendirmelerde biri akreditasyon komisyonundan koordinatör olmak üzere iki denetçinin de olacağı toplam üç kişi olabileceği düşünüldü). Denetçiler değişik merkezlerden olmalı- sahiplenme açısından önemli.

b. Karar verme mekanizmalarının tanımı

c. İlk başvurucuların yüreklendirilmesi. Belki başvuruculardan kurumdan en az bir kişinin? yeterlik belgesinin olması koşulu değerlendirilebilir.

d. Denetçilerin eğitimi, Eğitim Üst Kurulu'nda AD' başkanlarının süreç konusunda bilgilendirilmesi, ziyaret öncesi kurumların standartlara göre hazırlayacağı dosyanın içeriğinin belirlenmesi, ziyaret öncesi eğiticilerin temsilcisinin ve uzmanlık öğrencisinin yanıtlayacağı anketlerin hazırlanması tanımlanacak.

e. Değerlendirmenin validasyonu için bir pilot çalışma yapılacak, tekrar değerlendirmeler (reakreditasyon) ve ara değerlendirmeler görüşülüp tanımlanacak.

f. Tüm bu süreçler için ayrı ayrı yaklaşık bütçe çıkartılacak.

g. Ziyaret öncesi koçluk olabilir, bu kişilerin eğitimi.

h. Web tabanlı bir bilgilendirme, dosya, anket sistemi olabilir mi. kolay ulaşılabilir, organize, hızlı ve kalıcı bir sistem. Akreditasyon sonrası kayıtlı revizyonlara açık.

g. Notlar: fiziksel durum içinde laboratuvar güvenliği unutulmasın. Kalite döngüsü. Ölçme değerlendirmede çoklu değerlendirme kullanılıyor mu? Orientasyon eğitimi ve programı. Tez danışmanı atama süreci.

SiTE HARİTASI

KOMİSYONLAR

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67