21 Kasım 2015

Türk Tıbbi Mikrobiyoloji Yeterlik Kurulu (TTMYK) Genel Kurul toplantı tutanağı

21 Kasım 2015 tarihinde saat 18.30?da Titanic Kongre Merkezi B salonunda (Belek, Antalya) toplandı.

GÜNDEM:

1. Divan Oluşturulması

2. Yürütme Kurulu etkinlik raporunun sunulması

3. Yeterlik Yürütme Kurulu üyelerinin ve Akreditasyon Kurulu?nun 2 asıl ve 1 yedek üyesinin seçimi

4. Görüş ve önerilerin alınması

5. Kapanış

1. Divan seçildi.

Divan Başkanı: İlknur Kaleli

Divan Başkan Yardımcısı: Soner Yılmaz

Divan raportörü: Pınar Şamlıoğlu

2. TTMYK 2015 yönergesi hakkında bilgi verildi (S. Erensoy).

TTMYK 2013-2015 dönemi raporu sunuldu (S. Erensoy).

3. Yeterlik Yürütme Kurulu 7 asıl ve 4 yedek üyesi seçildi

Adaylar:

Melek Demir

Betigül Öngen

Duygu Fındık

Ali Kudret Adiloğlu

Rüçhan Sertöz

Fadile Yıldız Zeyrek

Nuran Esen

Aydan Özkütük

Meral Gültekin

Alper Akçalı

Nilay Çöplü

Tekin Karslıgil

Akreditasyon Kurulu adayları belirlendi.

İlknur Kaleli

Ayşın Zeytinoğlu

Gülşen Hasçelik

Yürütme Kurulu için 7 isim, Akreditasyon Kurulu için 2 isim yazılarak kapalı zarf içinde sandığa oylar atıldı.

38 kişi oy kullandı. Oylar sayıldı.

Yürütme Kurulu sayım sonuçları:

Melek Demir: 36 (asıl)

Betigül Öngen: 33 (asıl)

Duygu Fındık: 33 (asıl)

Ali Kudret Adiloğlu: 32 (asıl)

Rüçhan Sertöz: 32 (asıl)

Nuran Esen: 29 (asıl)

Fadile Yıldız Zeyrek: 27 (asıl)

Aydan Özkütük: 23 (yedek)

Meral Gültekin: 6 (yedek)

Nilay Çöplü: 4 (yedek)

Alper Akçalı: 1 (yedek)

Tekin Karslıgil: 0

Akreditasyon Kurulu sayım sonuçları:

İlknur Kaleli: 26 (asıl)

Ayşın Zeytinoğlu: 35 (asıl)

Gülşen Hasçelik: 9 (yedek)

SiTE HARİTASI

KOMİSYONLAR

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67