24 Aralık 2015

KLİMUD ? Türk Tıbbi Mikrobiyoloji Yeterlik Kurulu (TTMYK) ? Yeterlik Yürütme Kurulu

Toplantı Tutanağı

Tarih: 24.12.2015

Yer: Ankara-KLİMUD dernek binası

Toplantıya Katılanlar

1. Ali Adiloğlu

2. Selda Erensoy

3. Nuran Esen

4. Duygu Fındık

5. Melek Demir

6. Betigül Öngen

7. Arzu Sayıner

8. Rüçhan Sertöz

9. Fadile Yıldız Zeyrek

I- TTMYK Başkan, Başkan yardımcısı, yazman , seçimleri yapıldı ve görev dağılımı aşağıdaki şekilde oluşturuldu. Akreditasyon (Eş Yetkilendirme), Ölçme Değerlendirme-Sınav Komisyonu (ÖD-SK), Eğitim programlarını geliştirme komisyonu (EPGK) için komisyon üyeleri belirlendi.

Yeterlik Yürütme Kurulu

   

Başkan: Melek Demir

   

Başkan Yardımcısı: Nuran Esen

   

Yazman: Rüçhan Sertöz

Üyeler:

Ali Adiloğlu

Selda Erensoy (KLİMUD temsilcisi)

Duygu Fındık

Betigül Öngen

Arzu Sayıner (TMC temsilcisi)

Fadile Yıldız Zeyrek

   
     

ÖD-SK

Akreditasyon

EPGK

1-Aydın Karaaslan

1-İlknur Kaleli

1-Fadile Zeyrek

2-Esra Karakoç

2-Ayşın Zeytinoğlu

2-Dilek Metin

3-Candan Çiçek

3-Nuran Esen

3-Nilay Çöplü

4-Ceren Karahan

4-Rukiye Berkem

4-Aydan Özkütük

5-Alper Akçalı

5-Sebahat Aksaray

5-Ali Adiloğlu

6-Duygu Fındık

Yedek: Arzu Sayıner

Yedek: Neriman Aydın

7-Tuncer Özekinci

Yedek: Uğur aslan

   
     

II- Yeni çalışma dönemi için aşağıdaki konularda kararlar alındı ve öneriler paylaşıldı

1- Toplantılar

a-TTMYK yönergesine göre; yılda en az üç kez biri komisyonlarla, biri asistan-uzman temsilcileriyle genişletilmiş toplantı yapılmasına karar verildi

b-Asistan ve uzmanlar ile iletişim arttırılmasının ve TTMYK genişletilmiş toplantılarında temsiliyetlerinin sağlanmasının önemi vurgulandı

2- Uluslararası ilişkiler

a- Avrupa Mikrobiyoloji yeterlilik sınavı ve belgesi için TTMYK olarak öncü rol almasının ve TTMYK çalışmalarının UEMS ile paylaşılmasının önemli olduğu görüşü paylaşıldı ve UEMS?e temsilci olarak Selda Erensoy?un önerilmesine karar veridi.

b- ECCMID?e temsilci olarak Berrin Esen önerildi. ECCMID Kongresinde KLİMUD adına açılacak olan stantta yer alması için Yeterlik kurulu çalışmalarını içeren poster hazırlanmasının uygun olacağı paylaşıldı.

c- KLİMUD Yönetim Kuruluna uluslararası ilişkiler komisyonu kurulması yönünde öneri sunulmasına karar verildi ve bu komisyonda çalışmak üzere Ayla Ergani önerildi

3- Yeterlik sınavı/ Yeterlik belgesi /yeniden belgelendirme

a- 2016 yılı Yeterlilik sınavının Nisan sonu / Mayıs başı olarak belirlenmesinin uygun olacağı ve ÖD-SK ile bu görüşün paylaşılmasına karar verildi. Sınav için soru bankasına yeni soru istenmesinin ve bu amaçla çalışma gruplarından soru istenmesinin uygun olduğu görüşü paylaşıldı ve bu önerilerin ÖD-SK iletilmesine karar verildi.

b- Yeterlik belgelerinin İngilizce olarak da düzenlenmesi ve daha önce Selda Erensoy?un hazırladığı İngilizce taslak üzerinden çalışılarak ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığı İngilizce isim tescilli adı netleştirilerek belgenin son şeklinin verilmesine karar verildi. Ayrıca Yeterlik belgesi almaya hak kazanmış olan üyelerden talep edenlere İngilizce yeterlilik belgesinin de düzenlenerek verilmesinin uygun olduğu yönünde karar alındı.

c- Yeniden belgelendirme kriterlerinin belirlenmesi için çalışmaların yürütülmesi

d- Sınava girerek yeterlilik belgesi alanların belge yenilenmesi için tekrar davet edilmesine karar verildi

4- KLİMUD Okulları

a- Mart sonu, Nisan başında 2. okul etkinliğinin gerçekleştirilmesinin uygun olacağı ve yer olarak olanaklar açısından Trabzon?un uygun olduğu bu konun Okul Yönetimi ile paylaşılmasına karar verildi.

b- KLİMUD okullar yönergesinin en kısa sürede oluşturulmasının uygun olduğu görüşü paylaşıldı. Daha önce Melek Demir tarafından çalışılmış olan Okul yönergesi taslağının son şeklinin okul yönetimi ile paylaşılmasına karar verildi.

5- Alt komisyon çalışma grubu önerileri :

a- Alt komisyonlara çalışmaların kolaylaştırılması açısından çalışma grupları oluşturulması önerilmesine ve aşağıda sunulan çalışma grupları önerilerinin ÖD-SK, Akreditasyon, ve EPGK komisyonlarına sunulmasına karar verildi.

I- Ölçme Değerlendirme Sınav komisyonu altında çalışma grup önerileri;

a. Yeterlilik sınavına soru hazırlama çalışma grubu,

b. Eğitim içi değerlendirme çalışma grubu

[Eğitim içi ölçme değerlendirme;

Bölgesel eğitimler için eğitici eğitimi projesi (farklı kurum ve bölgelerden)- TTMYK?nın sorumluluğunda ÖD-SK ile birlikte yapılandırılması]

c. Soru okuma çalışma grubu

d. Yeniden Belgelendirme çalışma grubu

II- Akreditasyon komisyonu altında çalışma grup önerileri;

a. Kurum ziyaretçi eğitimi çalışma grubu (EÜTF Tıbbi Mikrobiyoloji pilot uygulama)

III- EPGK komisyonu altında çalışma grup önerileri;

a. Belirtke tablosu hazırlama çalışma grubu

b- alt komisyonlarda çalışma gruplarında çalışabilecek ? destek istenebilecek üyelerin olabileceği konuşuldu ve bu amaçla önerilen üyelerin isimlerinin komisyonlar ile paylaşılmasına karar verildi. Gereksinim duyulması halinde bu meslektaşlarımızın katkısının alınabileceği yönünde görüş oluştu.

SiTE HARİTASI

KOMİSYONLAR

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67