23 Ocak 2016

TTMYK TOPLANTI TUTANAĞI (23 Ocak 2016-İZMİR)

Tarih:

23 Ocak 2016

Yer:

İZMİR

Gündem:

23 Ocak 2016 tarihli TTMYK toplantı Gündem ve Programı

1-Açılış

2-2011-2015 dönemi TTMYK çalışmaları

3-Geçen dönem komisyon çalışmaları

4-Komisyonların yeni dönem görev dağılımları

5-2016 yılı için hedeflenen komisyon çalışmalarının görüşülmesi ( yeterlik sınavı, eğitim içi değerlendirme, yeniden belgelendirme, akreditasyon sürecinin başlatılması ve pilot merkezlerin belirlenmesi, KLİMUD okulu )

Program:

Program

8:45-9:30 Açılış ve 2011-2015 dönemi TTMYK çalışmalarının özetlenmesi (Melek Demir, Selda Erensoy)

9:30-10:30 Komisyon çalışmalarının özetlenmesi ( Aydın Karaaslan (ÖD-SK), İlknur Kaleli (Akreditasyon), Gülden Çelik ve Ali Kudret Adiloğlu (EPGK) )

10:30 -11:00 Ara

11:00-12:00 Komisyonların yeni dönem görev dağılımları ve çalışma yöntemlerinin belirlenmesi

12:00-13:30 yemek

13:30-16:00 Grup çalışması ( her komisyon kendi içinde toplanacaktır)

- 2016 yılı komisyon çalışmaları için hedefler, stratejiler ve iş paketlerinin oluşturulması

Toplantıya Katılanlar:

Dr. Melek Demir
Dr. Nuran Esen
Dr. Rüçhan Sertöz
Dr. Betigül Öngen
Dr. Fadile Yıldız Zeyrek
Dr. Selda Erensoy
Dr. Aydın Karaarslan
Dr. Esra Karakoç
Dr. Candan Çiçek
Dr. Z. Ceren Karahan
Dr.Tuncer Özekinci

Dr. İlknur Kaleli
Dr. Ayşın Zeytinoğlu
Dr. Rukiye Berkem
Dr. Sebahat Aksaray

Dr. Dilek Metin
Dr. Nilay Çöplü
Dr. Aydan Özkütük

Toplantıda Görüşülen Konular ve öneriler:

1- Toplantının ilk bölümü TTMYK üyeleri, Dernek yönetim kurulu üyeleri ve Stratejik plan toplantısına katılmış olan diğer dernek üyeleri ile gerçekleştirildi. Bu bölümde Prof. Selda Erensoy ve Prof. Dr. Melek Demir tarfından 2011-2015 dönemi TTMYK çalışmaları özetlendi ve komisyon başkanları tarafından geçen dönem yapılmış olan etkinlikler hakkında kısaca bilgilendirme yapıldı. Ardından katılımcılar geçmiş dönemde yapılmış olan çalışmalar, yeterlik sınavı, kurum akreditasyonu ve gelecek dönem için önerilerini paylaştılar.

Bu çerçevede Yeterlik sınavı için öneriler sunuldu ve aşağıda belirtilmiş olan görüşler paylaşıldı.

-Nisan 2016?da pratik sınav ardından Ekimde teorik sınavın daha uygun olabileceği (E. Karakoç ve B. Şener)

-Pratik sınav nesnel, yapılandırılmış ve duraklı olmalı (C. Karahan)

-Sınav zor olursa katılımın düşü olacağı en azından şu aşamada diğer uzmanlık alanlarında branşın gücünü arttırmak için katılımın yüksek olmasının önemli olduğu ve sınavın gerekliliği ve koşullarının oluşturulması gerektiği (S.Erensoy)

- Kişilerin sınanmak yerine , değerlendirildiğini hissettikleri bir modelolmalı (M.Demir)

- Her yıl sınav ayının aynı olması gerektiği (E. Yaşar)

-Sınavlar okul sonrası olmalı (G. Söyletir)

-TUS için soru hazırlığına benzer düzende soru hazırlanabilmel (C. Çiçek).

- Hazırlanan sorular için çift kaynak gösterilmesi uygun olur (C. Karahan )

-KLİMUD Rehberlerinden soru hazırlanmalı (H.Abacıoğlu)

Eğitim Kurumu akreditasyonu için öneriler sunuldu ve aşağıda belirtilmiş olan görüşler paylaşıldı

-2015?de Mikrobiyoloji eğitimi için standartlar belirlendi (İ.Kaleli)

-2016 Akreditasyon için kurum ziyaretleri başlamalı, ilk kurum Ege Üniversitesi olabilir (M.Demir)

-Akreditasyon standartları diğer eğitim kurumları ile paylaşılıp tartışılmalı (B. Şener)

-Kurum ziyaretleri öncesi kontrol listesi, değerlendirici kriterleri ve kimler olacağı, kaynak belirlenmeli (B. Esen, S.Erensoy)

- Değerlendirici belirlenmesinde TTB Tıp eğitimi değerlendiricileri içinde yer alan varsa öncelikli olabilir (M. Demir)

2- Toplantının ikinci bölümünde TTMYK yürütme kurulu ve komisyon üyeleri toplantısına geçildi. TTMYK alt komisyonlarının yeni dönem yapılanması görüşüldü ve komisyonların görev dağılımları belirlendi. Komisyonların yeni görev dağılımları aşağıdaki şekilde oluşturuldu

Akreditasyon komisyonu:

Başkan: İlknur Kaleli

Başkan yardımcısı: Ayşın Zeytinoğlu

Yazman: Nuran Esen

Üye : Sabahat Aksaray, Rukiye Berkem

Ölçme değerlendirme komisyonu

Başkan: Aydın Karaaslan

Başkan yardımcısı: Esra Karakoç

Yazman: Zeynep Ceren Karahan

Üye : Tuncer Özekinci, Candan Çiçek, Duygu Fındık, Alper Akçalı

EPGK

Başkan: Aydan Özkütük

Başkan yardımcısı: Fadile Zeyrek

Yazman: Dilek Metin

Üye: Nilay Çöplü, Ali Adiloğlu

3- Tüm komisyonların 2016 yılı hedefleri ve iş paketlerinin oluşturulması ve bu çerçevede oluşturulmuş olan formların doldurulması görüşüldü .

Komisyonlar tarafından oluşturulmuş olan 2016 hedef ve iş-paketleri dokümanları ekte yer almaktadır.

Ek.1 : ÖD-SK Hedefler tablosu

Ek.2 : ÖD-SK- İş paketleri tablosu

Ek.3 : Akreditasyon Komisyonu Hedefler tablosu

Ek.4 : Akreditasyon Komisyonu İş paketleri tablosu

Ek.5 : EPGK Hedefler tablosu

Ek.6: EPGK İş paketleri tablosu

Kararlar:

1- Mart 2016 tarihinde 2. Kış okulunun yapılmasına ve bu konudaki hazırlıkların Okul yönetimi ve dernek yönetim kurulu ile birlikte planlanmasına ve gerçekleştirilmesine

2- Nisan 2016 tarihinde Yeterlik sınavının yapılmasına ve bu konudaki hazırlıkların ÖD-SK ,ve TTMYK yürütme kurulu tarafından planlanmasına ve gerçekleştirilmesine

3- Asistan eğitimi akreditasyon çalışmalarında akreditasyon komisyonuna destek sağlamaları için Selda Erensoy, Arzu Sayıner ve Hakan Abacıoğlu?nun da zaman zaman komisyon çalışmalarına çağrılmasına

4- Akreditasyon komisyon üyelerinin değerlendirici olmasına ancak pilot uygulamada ilk kurum seçilen Ege Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ziyaretinde Ayşın Zeytinoğlu ve Selda Erensoy?un değerlendirici olmamasına karar verildi.

SiTE HARİTASI

KOMİSYONLAR

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67