12 Mayıs 2016

Tarih:

12 Mayıs 2016

Yer:

KLİMUD Dernek Binası/ Ankara

Katılan üyeler:

Melek Demir, Selda Erensoy, Nuran Esen, Rüçhan Sertöz, Aydan Özkütük, Aydın Karaarslan, Ali Kudret Adiloğlu, Burçin Şener, Duygu Fındık, Fadile Yıldız Zeyrek, Betigül Öngen, İlknur Kaleli

GÜNDEM ve PROGRAM

1-Açılış

2- Gündeme eklenmesi istenen konu önerilerinin alınması

3- Komisyon çalışmalarının görüşülmesi

3.1-ÖD-SK- çalışmaları ve 2016 yeterlik sınavının değerlendirilimesi ? Aydın Karaaslan

3.2 Program değerlendirme komisyon çalışmaları- Ali Kudret Adiloğlu

3.3- Akreditasyon komisyonu çalışmaları ve akreditasyonu hazırlık süreci- İlknur Kaleli

4- Kurum Akreditasyon yönergesi, akreditasyon sürecinin başlatılması ve takviminin oluşturulması

5- Onaylanmış olan çekirdek eğitim müfredatı (ÇEM) hakkında kurumların bilgilendirilmesinin ve Eğitim Üst Kurulu toplantısının planlanması

6- Yeniden Belgelendirme başvurularının değerlendirilmesi ve karara bağlanması

PROGRAM

9:30-9:45 Açılış

9:45-11:00 Komisyon çalışmalarının görüşülmesi

11:00-12:00 Kurum akreditasyon yönergesinin görüşülmesi, akreditasyon sürecinin başlatılması ve takviminin oluşturulması

12:00-13:00 yemek

13:00-14:00 ÇEM bilgilendirme ve Eğitim Üst Kurulu toplantısının planlanması

14:00-14:30 Yeniden Belgelendirme başvurularının değerlendirilmesi ve karara bağlanması

14:30- 15:30 Öneriler ve geribildirimler

Toplantı dernek binasında saat 9.30 da önceden belirlenmiş olan gündem ve program çerçevesinde gündeme eklenmesi istenen konu önerilerinin alınması ile başlandı.

Yeterlilik Sınavına başvurup ?Kış Okulu? indiriminden yararlanan ve sınava girmeyen/ girmeyenlerin durumu görüşülmek üzere gündeme eklendi.

 

Toplantıda Görüşülen Konular ve öneriler:

1-Yeterlilik Sınavına başvurup ?Kış Okulu? indiriminden yararlanan ve sınava giremeyen/ girmeyenlerin durumu

Gündeme öneri üzerine eklendi ve ilk gündem maddesi olarak görüşüldü.

a) Belirtilen durumda olanlardan mazeret bildirimi istenmesi ve mazeret bildirenlerin TTMYK tarafından değerlendirilmesi uygun bulunan üyelerden bir sonraki sene sınava girmeleri yönünde beyan alınmasının uygu olacağı belirtildi. Mazeret bildirmeyen veya mazereti uygun görülmeyenlerden de öncelikli olarak bir sınav hakkı daha tanınması bir sonraki sene sınava girme beyanı vermeyenlerden veya girmeyecek olanlardan Kış Okulundaki %50 indirimin geri ödemesinin talep edilmesi yönünde görüşler bildirildi. Kış Okulu indirimi geri ödemesi aidat borcunun üzerine eklenmesi görüşü paylaşıldı.

b) Bir sonraki Kış Okulu sonrası yapılacak anketle indirimin yeterlik sınavına girmelerini teşvik edip etmediğinin sorgulanmasının yararlı olacağı belirtildi.

c) Bundan sonra yapılacak olan yeterlik sınavından bir hafta önce KLİMUD tarafından Yeterlik sınavı adaylarına e-posta ile gönderilen sınav bilgilendirme yazısında ? Kış okulu indiriminden yararlanmış olup sınava girmeyeceklerin indirimi geri ödemesi gerektiği? nin yazılı olarak bildirilmesine karar verildi.

d) Bu yıl yapılmış olan sınav sonrası mazeret bildirmeden veya bildirip ödeme yapmış olanlara da seneye sınava girmeleri koşulu ile Kış Okulu indirimlerinin tekrar geri ödeme yapılması uygun bulundu.

2- ECCMID kongresinde yapılmış olan ?UEMS Section Medical Microbiology? toplantısı hakkında bilgilendirme

KLİMUD ?YK başkanı Burçin Şener tarafından bilgilendirme yapıldı.

a) UEMS toplantısında Selda Erensoy?un hazırlamış olduğu sunumun Arzu Sayıner ve Burçin Şener tarafından yapıldığı belirtildi. Yapılmış olan sunumda ÇEM, Kış Okulu, sınav sistemi, portfolyodan bahsedildiği, Avrupa Ülkelerinde böyle bir yapılanma olmadığı ve sunulmuş olan çalışmaların yapılmış olan çalıştaylar, kendini sınama modülleri ve tüm süreçlerde çoğunluğun görüşünün alınmasının ilgiyle karşılandığı belirtildi.

b) Avrupa?da farklı ÇEM?ler olduğu ve yeni ortak bir Avrupa ÇEM ve Board?nun oluşturulmaya çalışıldığı bilgisi paylaşıldı. Avrupa ÇEM ve Board taslağının KLİMUD?a gönderileceği ve görüş bildirileceği belirtildi.

c) Ayrıca Uzmanlık eğitimi konusunda UEMS?e sunulmak üzere projeler hazırlanabileceği görüşü paylaşıldı ( B. Şener). Belirtilen projelerden birinin Board ve değerlendirme sistemleri ile ilişkili bir çalıştay modeli olabileceği görüşü paylaşıldı (M.Demir)

d) Proje önerisinin ECCMID Sekreter ve Başkanı ile görüşüp uygun bulunduğu takdirde planlama yapılması önerildi (Burçin Şener). UEMS?e sunulmak üzere proje önerisi çalışmaları yapılmasının uygun olacağı görüşüldü.

3-Komisyon çalışmaları

I-ÖD-SK çalışmaları

ÖD-SK- çalışmaları ve 2016 yeterlik sınavının değerlendirilmesi Aydın Karaarslan tarafından sunuldu

a) Nisan 2016 yeterlik sınavı değerlendirildi

-16 Nisanda yapılan yeterlik sınavına 30 başvurunun olduğu ve 21 kişinin teorik, 15 kişinin pratik sınavına katıldığı

- Teorik sınavda katılımcıların tamamının başarılı (60-84 puan arası puan alıdğı) olduğu

-pratik sınavda 13 kişinin başarılı olduğu ve 30 soru üzerinden doğru yanıtlanan soru sayısının 14 -28 aralığında olduğu

-Pratik sınavına katılmayan 6 kişinin son sene uzmanlık öğrencisi olduğu

-Teorik sınavda 2 soru, pratik sınavda 3 sorunun inceleme sonucu iptal edildiği

b) Sınav hazırlık süreci görüşüldü.

Şimdiye kadar yapılmış olan her iki sınavın hazırlık aşamasında komisyon başkanı Aydın Kararaslan?nın oldukça yoğun emek ve katkı vermiş olduğu değerlendirildi. Gelecek yıl yapılacak sınav için hazırlık çalışmalarına yine Aydın Kararslan başkanlığında şimdiden başlanmasına, komisyonun tüm üyelerinin sınav hazırlık sürecinde daha aktif olarak katkı sunmalarının ve kongreye kadar son gözden geçirmeleri yapılacak şekilde sınavın hazırlanmasının uygun olacağı görüşüldü.

c) Soru bankasını genişletmek için uzmanlardan da soru istenmesi, soru hazırlığı için çeşitli toplantıların yapılması şeklinde önerilerde bulunuldu. Soru dağılımında rotasyona gidilen dallardan soru alınmasının uygun olmayacağı ve gerekmediği

d) Sınav sonrası katılımcılardan gelen bazı talepler görüşüldü. Bu taleplerden biri olan katılımcılara sınavda kaçıncı olduklarının bildirilip /bildirilmemesi konusu görüşüldü ve sınavın bir yerleştirme veya eleme sınavı olmadığı, sonucunun sadece yeterlilik baş vurusunda kullanılması amacıyla planlanan bir sınav olduğu bu nedenle sıralama açıklamanın uygun olmayacağı kararına varıldı. Ancak üst sıralarda başarı gösterenlere ve/veya sınav sürecinde ve sonrasında sınava yönelik geliştirici geribildirim ve katkı sunan katılımcılara kongrelerde sunum olanakları açısından öncelik sağlanabilmesi önerildi. Yine bu çerçevede yurt dışı burslara başvuranlarda yeterlik sınavına girip başarılı olanlara öncelik gösterilesinin uygun olacağı görüşüldü . Bu yıl yapılacak olan kongre burslarından yararlandırılmak üzere TMC yönetimi ile Burçin Şener?in görüşmesi önerildi.

e) Nisan 2016 yeterlik sınavı web?te 1097 üyeye Haziran başına kadar açıldı. Henüz 14 kişinin giriş yaptığı ve tekrar eposta ile hatırlatma yapılmasının uygun olacağı

f) Kullanılan plexus programında sorulara algoritmalar da eklenecek şekilde ve diğer bazı düzenlemelerin yapılması programın güncellenmesi konusunun firma ile Burçin Şener?in görüşülmesi ve bu yıl da bu program ile devam edilmesine karar verildi.

II- Eğitim programları değerlendirme komisyon çalışmaları

Komisyon çalışmaları Aydan Özkütük tarafından sunuldu.

 

a)Program değerlendirme modelleri ( Tyler ve CIPP Modelleri) literatür bilgisi ve önerileri hazırlanmış olan sunum ile paylaşıldı

b) Komisyonun eğitim birimlerinin eğitim programlarını nasıl değerlendireceği, belirtke tablolarını nasıl oluşturacakları konusunda çalışmalarını sürdürmesi ve ÇEM- Belirtke tabloları eşleştirilmesi için EPGK komisyonu toplantısının yapılması önerildi (A. Özkütük) Eğitimciler ile bu konuların paylaşılmasının uygun olacağı, bu amaçla bölge toplantılarının değerlendirilebileceği görüşüldü.

III- Akreditasyon komisyonu çalışmaları

Akreditasyon komisyon çalışmaları ve akreditasyonu hazırlık süreci İlknur Kaleli ve Kurum Akreditasyon yönergesi taslağı Nuran Esen tarafından sunuldu.

a) TTB ve UTEAK önerileri doğrultusunda hazırlanmış olan aşağıdaki akreditasyon dokümanları paylaşıldı ve görüş ve öneriler doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapıldı

  • Temel ilkeler, standartlar
  • Kurum Ziyareti Kontrol Listesi Ziyaret programı
  • Ziyaret ekibi iş akış şeması
  • Kurum değerlendirme formu
  • Uzmanlık Öğrencisi Değerlendirme Formu
  • Ziyaret öncesi Anabilim Dalına gönderilen mektup
  • Ara değerlendirme raporu
  • Akreditasyon başvuru formu
  • Doküman kontrol listesi

b) Hazırlanmış olan akreditasyon yönergesi uygun olduğu görüşüldü, bazı yazım ve şekilsel düzenlemeler yapıldı ve toplantı tarihi itibarı ile kabulüne karar verildi.

c) Akreditasyon sürecinin bir an önce başlamasının pilot bir ziyaretin yapılmasının önemi vurgulandı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı?nın bu konuda gönüllü olduğu belirtildi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı tarafından yapılacak başvuru dilekçesi ile pilot ziyaret sürecinin başlatılmasına ve başvuru sonrası ziyaret takviminin belirlenmesine karar verildi.

d) Başvuru esaslarını açıklayan ?Başvuru Koşulları Dökümanı?nın akreditasyon komisyonu tarafından hazırlanması

e) Tüm formların akreditasyon kapsamında güncelliğinin ve kolay ulaşılabilirliğinin takibi amacıyla numaralandırılması ve bu konuda Aydan Özkütük?ün destek sağlaması önerildi.

4- Eğitim Üst Kurulu Toplantısı

Onaylanmış çekirdek eğitim müfredatı (ÇEM) hakkında kurumların bilgilendirilmesi ve Eğitim Üst Kurulu toplantısı TTMYK, Anabilim Dalları başkanlarının veya eğitim sorumlularının katılımı ile 3 Haziran?da Hacettepe Üniversitesi Senato Salonunda yapılmasına Toplantı programının TTMYK-YK tarafından oluşturulmasına karar verildi.

5- Yeniden Belgelendirme için yapılmış olan başvurular

Yeterlik Yeniden belgelendirme için yapılmış olan başvuru dosyaları görüşüldü ve karara bağlandı

 

a) Doç. Dr. Dolunay Gülmez?in Yeterlik Yeniden Belgelendirme başvuru dosyası incelendi ve yeniden belgelendirilmesine ve Yeterlik Yeniden Belgelendirme Belgesinin düzenlenerek gönderilmesine karar verildi

b) Yeterlik Yeniden Belgelendirme belgesinin KLİMUD belgeler formatında KLİMUD sekreteryası tarafından hazırlanması görüşüldü.

Kararlar:

1- Yeterlilik Sınavına başvurup ?Kış Okulu? indiriminden yararlanan ancak sınava girmeyen/ giremeyenlerden öncelikle bir sonraki yıl için bir sınav hakkı daha tanınmasına, bir sonraki sene sınava girme beyanı vermeyenlerden veya girmeyecek olanlardan Kış Okulundaki %50 indirimin geri ödemesinin talep edilmesine, bu yıl yapılmış olan sınav sonrası mazeret bildirmeden veya bildirip ödeme yapmış olanlara da seneye sınava girmeleri koşulu ile Kış Okulu indirimlerinin tekrar geri ödemesinin yapılmasına

2- Bundan sonra yapılacak olan yeterlik sınavından bir hafta önce KLİMUD tarafından Yeterlik sınavı adaylarına e-posta ile gönderilen sınav bilgilendirme yazısında ? Kış okulu indiriminden yararlanmış olup sınava girmeyeceklerin indirimi geri ödemesi gerektiği? nin yazılı olarak bildirilmesine,

3- Yeterlik sınavlarında üst sıralarda başarı gösterenlere ve/veya sınav sürecinde ve sonrasında sınava yönelik geliştirici geribildirim ve katkı sunan katılımcılara kongrelerde sunum olanakları açısından öncelik sağlanmasına ve yine bu çerçevede yurt dışı burslara başvuranlarda yeterlik sınavına girip başarılı olanlara öncelik gösterilmesine

4- Yeterlik sınavının bir yerleştirme veya eleme sınavı olmadığı ve sadece yeterlik başvurusu için planlanmış olması nedeniyle yeterlik sınav sonuçları bildiriminde sıralama açıklamanın uygun olmayacağına

5- Gerekli düzenlemeler yaptırılarak bu yılda plexus programı ile devam edilmesine

6- Akreditasyon komisyonu tarafından hazırlanmış olan ?Kurum Akreditasyon Yönergesinin? kabulüne ve hazırlanmış olan formların uygunluğuna,

7- Akreditasyon başvuru esaslarını açıklayan ?Başvuru Koşulları Dökümanı?nın akreditasyon komisyonu tarafından hazırlanmasına

8- Kurum akreditasyonu Pilot ziyaret sürecinin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı tarafından yapılacak başvuru dilekçesi başlatılmasına ve başvuru sonrası ziyaret takviminin belirlenmesine

9- Tüm formların akreditasyon kapsamında güncelliğinin ve kolay ulaşılabilirliğinin takibi amacıyla numaralandırılmasına

10- Eğitim Üst Kurulu toplantısının 3 Haziran?da Hacettepe Üniversitesi Senato Salonunda yapılmasına ve toplantı programının TTMYK-YK tarafından oluşturulmasına

11- Doç. Dr. Dolunay Gülmez?in Yeterlik Yeniden Belgelendirme başvuru dosyası sonucuna göre ?Yeterlik Yeniden Belgelendirme? sinin yapılmasına

Karar verildi.

SiTE HARİTASI

KOMİSYONLAR

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67