30 Eylül 2016

TTMYK TOPLANTI TUTANAĞI ( 30 Eylül 2016)

 

Tarih:

 

30 Eylül  2016

Yer:

 

KLİMUD Dernek Binası/ Ankara

Katılan üyeler:

Melek Demir, Nuran Esen, Rüçhan Sertöz, Betigül Öngen , Fadile Yıldız Zeyrek,  Ali Kudret Adiloğlu, Duygu Fındık,  Arzu Sayıner, Selda Erensoy, İlknur Kaleli, Rukiye Berkem, Sebahat Aksaray,  Aydan Özkütük, Dilek Metin, Nilay Çöplü, Aydın Karaarslan, Esra Karakoç, Ceren Karahan, Candan Çiçek, Tuncer Özekinci

 

GÜNDEM

1-Açılış

2- Gündeme eklenmesi  istenen konu önerilerinin alınması

3- 3 Haziran eğitim üst kurulu (EÜK) toplantısının değerlendirilmesi

4- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Akreditasyon başvuru dosyasının görüşülmesi ve ziyaret ekibinin oluşturulması

5- Akreditasyon ziyaret ekibi eğitimi esasları

6- 2017  yeterlik sınavı ve KSM hazırlıkları    (ÖD-SK)

7-Tıbbi Mikrobiyoloji  ÇEM v.2.1 ile uyumlu Uzmanlık öğrencisi karnesinin oluşturulması için yapılacak olan hazırlıklar

8-EHKM ÇEM v.2.1 için TUK kuruluna yapılacak olan itiraz başvurusu ve Temel immünoloji yan dal ÇEM v.2.1? e ilişkin değerlendirme

9- KLİMUD 2017 yılı STE/SMG etkinlikleri

10- UEMS -ortak Avrupa Tıbbi Mikrobiyoloji eğitim programı yazışmaları ve dokümanların  görüşülmesi

 

PROGRAM

9:30-9:45 Açılış ve gündeme eklenmesi  istenen konu önerilerinin alınması

9:45-10:00 EÜK toplantısının değerlendirilmesi

10:00-10:30 Komisyon çalışmaları bilgilendirme ( Aydın Karaaslan,  Aydan Özkütük, İlknur Kaleli)

10:30-11:30 Akreditasyon ziyaret ekibi eğitimi ( Nuran Esen)

11:30-12:00  KLİMUD 2017 yılı STE/SMG etkinlikleri için TTMYK önerilerinin görüşülmesi

12:00-13:00 yemek

 

13:00-15:00    TTMYK- Yürütme Kurulu ve Komisyonları kendilerine ait gündem maddelerini görüşmek üzere ayrı olarak toplantılarına devam edeceklerdir

 

15:00-15:30 TTMYK- Yürütme Kurulu ve Komisyonların grup toplantı sonuçlarının paylaşımı.

 

TTMYK ?Yürütme Kurulu

1-Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Akreditasyon başvuru dosyasının görüşülmesi

2-EHKM ÇEM v.2.1 için TUK kuruluna yapılacak olan itiraz başvurusunun görüşülmesi veTemel immünoloji yan dal ÇEM v.2.1? e ilişkin değerlendirme

3-UEMS -ortak Avrupa Tıbbi Mikrobiyoloji eğitim programı yazışmaları ve dokümanların  görüşülmesi

 

Akreditasyon Komisyonu

1-Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Akreditasyon başvuru dosyasının değerlendirilmesi

2-Akreditasyon ziyaret ekibinin oluşturulması ve ziyaret tarihinin belirlenmesi

 

EPGK komisyonu

1-Tıbbi Mikrobiyoloji  ÇEM v.2.1 ile uyumlu Uzmanlık öğrencisi karnesinin oluşturulması için yapılacak olan hazırlıklar

 

ÖD-SK

 1. 2017  yeterlik sınavı  ve KSM hazırlıkları

 

Toplantı dernek binasında saat 9.30 da önceden belirlenmiş olan gündem ve program çerçevesinde gündeme eklenmesi  istenen konu önerilerinin alınması ile başlandı.

Saat 13:00 kadar ortak toplantı yürütüldü, 13:00-15:30 arası komisyonlar ve Yürütme Kurulu kendi gündem maddelerini görüştü. Saat15:30-16:00 arasında ortak toplantıya devam edildi ve her komisyon toplantı kararlarını paylaştı.

 

Toplantıda Görüşülen Konular ve Öneriler:

 

1-Eğitim Üst Kurulu toplantısının değerlendirilmesi

 

EÜK toplantısının verimli ve amaca yönelik olarak gerçekleştirildiği değerlendirildi. Toplantının hem TTMYK üyelerinde hem de katılımcı EÜK üyelerinde motivasyon sağladığı, farkındalık yarattığı belirtildi. GEM oluşturma gerekliliği konusun da farkındalık yaratmış olması ve yol gösterici olmasının önemli olduğu vurgulandı. Ayrıca bir çok uzmanlık derneğinin benzer kurulu toplamak konusunda sorun yaşamasına rağmen gerçekleştirilmiş olan toplantının bu açıdan da örnek olduğu vurgulandı. Bu tip toplantıların, eğiticilerin eğitiminin de önemini bir kez daha ortaya koyduğu belirtildi Toplantı sonuç raporunun tüm katılımcılara gönderildiği ve web sayfasında TTMYK tutanakları altına konduğu bilgisi paylaşıldı. Ayrıca toplantı sonrası TTMYK başkanlığından toplantıda sunulan bazı dokümanların bazı kurumlar tarafından istendiği ve bu tip taleplere olumlu geri dönüş yapıldığı ve istenmiş olan bilgi ve dokümanların paylaşıldığı belirtildi.

EÜK toplantı sunum salytlarının web sayfasına konması önerildi ve bu öneri uygun bulundu.

 

 

2-Komisyon çalışmaları bilgilendirme

  I-ÖD-SK çalışmaları

ÖD-SK başkan yardımcısı Esra Karakoç Yeterlik sınavı ardından değerlendirme raporu hazırlandığını ve bu raporun yönetim kuruluna iletildiğini belirtti. Raporda yer alan konu başlıkları,  tespitler ve öneriler özetlendi:

 1. Bu yıl ki teorik sorular daha az akademik bilgiyi ölçüyordu. Uzmanlık gereksinimlerini daha fazla karşılıyordu. Bu teorik sınavdaki başarıdan da anlaşılmaktadır. Kaliteli soru hazırlanması için çalışmalar yapılmalı.  Çalışma gruplarından soru istenmeli.
 2. Pratikte sorulan sorularda kullanılan görseller açık ve net olmalı.
 3. Kış okulunda anaerop bakteri ve mantar oturumlarının biraz daha ağırlıklı olması önerilmeli
 4. Yeterlik sınavına öğretim üyesi hocalarımızın da katılımları sağlanmalı
 5. Sınav bittikten sonra öğretim üyelerinin asistanları ile birlikte soruları cevaplamaları önerilmeli
 6. Uzmanlardan geri bildirim alınmalı
 7. Uzmanlardan soru hazırlamaları istenmeli ve yeterlik sınavında bu sorulara belli oranlarda yer verilmeli
 8. Kongrede TTMYK oturumunda öğretim üyeleri ile bir araya gelinerek yeterlik sınavı ile ilgili bir durum değerlendirmesi yapılmalı
 9. Sınav öncesinde soruların girilmesi aşamasında, sınav sırasında ve sonrasında sistemle ilgili aksaklıkların pleksus firması ile yeniden konuşulması uygun olacaktır
 10. Sınav öncesinde kabul edilebilir performans düzeyi (ALP) hesaplanmalı
 11. Yeterlik sınavı öncesinde soruların hazırlanacağı kaynaklar adaylara bildirilmeli
 12. Yeterlik sınavına giren ve yeterlik belgesi alanlara KLİMUD eğitim toplantılarında konuşmacı olma önceliği tanınmalı
 13. Son yıl asistanlarının sınava katılımları için hocalarından teşvik edilmeleri istenmeli
 14. Sınav İtiraz süresi içinde özellikle pratik sınav soruları için ayrıntılı bir biçimde yorum yapmış olan sınav katılımcıları bu katkısı için ödüllendirilmeli.

Ayrıca

TTMYK?nın daha önceki dönemde hazırlamış olduğu eğitim içi değerlendirme projesinin ÖD-SK?nun  bunu baz alarak geliştirmesinin yararlı olacağı ve  eğitici eğitimlerinin planlanmasının önemi ve gerekliliği  katılımcılar tarafından vurgulandı.

 

II-Eğitim programları değerlendirme komisyonu çalışmaları

 

Eğitim Planlama ve Geliştirme Komisyonunun çalışmaları Aydan Özkütük tarafından özetlendi.  Belirtke tablosu oluşturma çalışmalarının yürütüldüğü bu çerçevede örnek olması amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji?de üzerinde çalışılmakta olan belirtke tablosu çalışmalarını içeren bir sunum yapıldı.

ÇEM için tek bir standart belirtke tablosu oluşturmaktan daha çok kurumların kendi GEM temelinde kurumlara özelleştirilmiş belirtke tablolusu oluşturmalarının gerekliliği vurgulandı. Bu çerçevede EPGK tarafından ? belirtke tablosu hazırlama algoritması/ belirtke tablosu hazırlama metodoloji? gibi bir  doküman hazırlanmasının kurumlar için yol gösterici olabileceği belirtildi ( M.Demir)

 

III-  Akreditasyon komisyonu çalışmaları

Akreditasyon komisyon çalışmaları İlknur Kaleli tarafından özetlendi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD.?nın akreditasyon başvurusu yapmış olduğu, bu başvuru üzerine kurum ile gerekli yazışmaların yapıldığı ve başvuru dosyası hazırlığı için ilgili formların kurma iletildiği belirtildi. Ayrıca Kurumun talebi üzerine 2 Eylül 2016 tarihinde akreditasyon komisyonu tarafından oluşturulan bir ön-bilgilendirme ekibi tarafından kuruma dosya hazırlık süreci konusunda bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

Ziyaretçi ekibi eğitimi için bir eğitim planlandığı ve bugün bu eğitimin gerçekleştirileceği vurgulandı. Ayrıca komisyonun bu günkü toplantısında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD.?na yapılacak olan değerlendirme ziyareti için tarih ve ziyaret ekibinin oluşturulacağı belirtildi.

 

3-Akreditasyon ziyaret ekibi eğitimi

Eğitim 19 katılımcı ile gerçekleştirildi. Dr. Nuran Esen tarafından akreditasyon ziyaret esasları,  ziyaret ekibi tutum ve davranışı, etik değerler ve gizlilik başlıklarını içeren akreditasyon ziyaret ekibi eğitimi gerçekleştirildi. 

 

 

 

4- KLİMUD 2017 yılı STE/SMG etkinlikleri için TTMYK önerileri

KLİMUD STE/SMG  2017  toplantıları için konu önerileri görüşüldü. Katılımcılar tarafından aşağıdaki konu önerileri sunuldu. Aşağıda belirtilen konu önerilerinin KLİMUD Yönetim Kurulu toplantısı öncesi gönderilmesinin uygun olduğu belirtildi.

Toplantı konu önerileri

 • Sendromik yaklaşım ve akılcı test kullanımı
 • Hızlı/hasta başı testler
 • Multipleks NAT testlerini ne zaman ne şekilde kullanalım
 • Teknik Şartname hazırlama (satın alma süreci/stok yönetimi)
 • Laboratuvar işletimi yönetimi/ruhsatlandırma
 • İç ve dış kalite kontrollerin değerlendirilmesi
 • Eğiticilerin eğitimi
 • Eğitim içi değerlendirme
 • Salgın, kritik/panik/adli bildirimlerde yaklaşım

 

Ayrıca

Teknik Şartname hazırlama, Satın alma süreci, Stok yönetimi, ruhsatlandırma, laboratuvar etiği konularını içeren ?Laboratuvar yönetimi/ işletimi? temalı KLİMUD Bahar Okulu önerisi sunulmasına karar verildi.

5- TTMYK- Yürütme Kurulu ve Komisyonlarına ait gündem maddelerinin görüşülmesi

 

TTMYK ?Yürütme Kurulu

1-Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Akreditasyon başvuru dosyasının görüşülmesi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD.  akreditasyon başvuru dosyası TTMYK başkanı tarafından teslim alındı. Dosya TTMYK- Yürütme kurulu tarafından incelendi ve değerlendirilmek üzere Akreditasyon komisyonuna iletilmesine karar verildi.  Başvuru dosyası ve ekleri Akreditasyon komisyon başkanlığına teslim edildi.

2-EHKM ÇEM v.2.1 için TUK kuruluna yapılacak olan itiraz başvurusunun görüşülmesi veTemel immünoloji yan dal ÇEM v.2.1? e ilişkin değerlendirme

 1. Onaylanmış ÇEM?lere itiraz başvurularının tüm ÇEM?ler onaylandıktan sonra değerlendirileceği bilgisini içeren TUK tarafından KLİMUD?a gönderilmiş olan yazı hakkında  M. Demir tarafından bilgi paylaşıldı.

Melek Demir daha önce KLİMUD yönetim kurulu tarafından istenmiş olan (yürümekte olan bir dava itiraz başvurusunda kullanılmak üzere )  ve bu amaçla M. Demir tarafından hazırlanan  bireysel saptamaları ve görüşlerini  içeren ?Tıbbi Mikrobiyoloji (TM) v.2.1  Çekirdek Eğitim Müfredatı ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji  (EHKM) v.2.1 Çekirdek Eğitim Müfredatı? karşılaştırma dokümanını TTMYK-YK?na genel başlıklar üzerinden sundu.  Bu dokümanın tüm TTMYK-YK ile paylaşılarak görüş ve öneriler doğrultusunda TTMYK-YK ortak  görüşünün oluşturulmasının ve bunun da KLİMUD- yönetim kurulu başkanlığına sunulmasının uygun olacağı görüşünde ortaklaşıldı. Bu çerçevede M. Demir?in ilgili dokümanı TTMYK-YK ile paylaşmasına gelen görüş ve öneriler doğrultusunda son şeklinin oluşturulmasına karar verildi.

 1. Temel İmmunoloji ÇEM ?da  giriş bölümünde ?Avrupa Birliği uyum sürecinde sağlık faslı açıldığında, AB müktesebatı uyarınca, Temel İmmünoloji ana dal uzmanlık alanına yönelme zorunluluğu gündeme gelecektir.? görüşü/ifadesinin yer almış olduğu ancak  Temel immunolojinin Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık alanının da yan dallarından biri olması nedeniyle yandal ÇEM?da   yukarıdaki ifadeye yer verilmesinin uygun olmadığı görüşü paylaşıldı.  TTMYK-YK bu görüşünün KLİMUD-YK iletilmesine ve bu kapsamda bir  itiraz metninin  yazılmasının uygun olacağı kararı verildi.

 

 

 

 

3-UEMS -ortak Avrupa Tıbbi Mikrobiyoloji eğitim programı yazışmaları ve dokümanların görüşülmesi

KLİMUD UEMS temsilcisi olarak Selda Erensoy tarafından program ve yazışmalar hakkında bilgi verildi. Ortak Avrupa eğitim programı ve bizim ÇEM v.2.1?in karşılaştırılmalı değerlendirilmesinin ve UEMS?e yapılacak olan bilgilendirme yazısının S. Erensoy tarafından hazırlanmasının ve TTMYK-YK ile paylaştıktan sonra görüş ve öneriler doğrultusunda KLİMUD ?yönetim Kuruluna sunulmasına karar verildi.

 

Akreditasyon Komisyonu

1-Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Akreditasyon başvuru dosyasının değerlendirilmesi

TTMYK başkanlığı tarafından Akreditasyon komisyonuna iletilmiş olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  Tıbbi Mikrobiyoloji Akreditasyon başvuru dosyası ve ekleri  değerlendirilmiş  ve kurum ziyaretinin gerçekleştirilmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir.

 

2-Akreditasyon ziyaret ekibinin oluşturulması ve ziyaret tarihinin belirlenmesi

 Akreditasyon komisyonu tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitimi Akreditasyonu Kurum Ziyareti için tarih ve ziyaret ekibi belirlendi.

EPGK komisyonu

1-Tıbbi Mikrobiyoloji  ÇEM v.2.1 ile uyumlu Uzmanlık öğrencisi karnesinin oluşturulması için yapılacak olan hazırlıklar

Karne hazırlığı için aşağıdaki konuların görüşüldüğü paylaşıldı.

 • EPGK onaylanmış olan ÇEM v.2.1?de a olup eski karnede olmayanların belirlenmesi
 • Sade ve gerçekçi bir  karne hazırlanması
 • Karne ön çalışmalarından sonra kongre veya daha sonra yapılacak bir toplantı sonrası ortak görüşlerin TTMYK?ya sunulması
 • Beceri/ girişimsel yetkinlikler için sayısal/rakamların yeterlik göstergesi olmadığından karnede bulunmaması
 • Karnede yetkinliği gösterecek kanıtların belirtilmesi
 • E-karne üzerine çalışmalar

 

ÖD-SK

 1. 2017 yeterlik sınavı  ve KSM hazırlıkları

ÖS-SK toplantı gündemine dair aşağıdaki konuların ve kararların görüşüldüğünü paylaştı.

 • 2017 sınavında ÇEM göz önüne alınarak görev dağılımı yapıldı.
 • Aralık sonuna kadar soru hazırlanıp 15 Ocak haftası Ankara?da soruların üzerinden geçilmesi için çalıştay yapılması planlandı. (TTMYK toplantısının ertesi günü planlanabilir. Kongrede de soru oturumu yapılabilir.)
 • KLİMUD tarafından eğitici eğitimi kursu planlanabileceği.
 • Tema bazlı kendini sınama modüllerin açılması ( viral solunum modülü(Candan Çiçek) Parazitoloji ( F.Zeyrek)  multidisipliner ( A. Karaaslan) hazırlayacak)
 • Süreç içinde/ Eğitim içi ölçme değerlendirme yöntemleri çıkarılıp formlarla birlikte taslak değerlendirme modeli planlanması

 

 

 

 

Kararlar:

 1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  Tıbbi Mikrobiyoloji AD.akreditasyon başvurusunun değerlendirilmesi sonucunda ilgili Anabilim Dalına Akreditasyon ziyaretinin gerçekleştirilmesine
 2. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji akreditasyon ziyaretinin 1 Kasım 2016 tarihinde gerçekleştirilmesine ve Akreditasyon komisyonu tarafından belirlenmiş olan asil ve yedek ziyaret ekibi üyelerinin KLİMUD-yönetim kurulu tarafından ziyaret ekibi olarak görevlendirmelerinin yapılması için dernek sekreterliğine bildirilmesine
 3. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji akreditasyon ziyaret ekibinde yer alacak olan UDEk temsilci üyenin bildirilmesi için UDEK başkanlığına KLİMUD yönetim Kurulu başkanlığı aracılığı ile gerekli yazışmaların yapılabilmesi için bilgilendirilmesine
 4. EHKM ÇEM v.2.1 için TUK kuruluna yapılacak olan itiraz yazısı konusunda yukarıda ilgili bölümde açıklandığı şekilde daha önce hazırlanmış olan doküman üzerinde gerekli çalışmaların TTMYK-YK tarafından yapılmasına ve hazırlanacak olan son metnin KLİMUD- Yönetim kuruluna iletilmesine
 5. Temel İmmunoloji ÇEM ?da  giriş bölümünde ?Avrupa Birliği uyum sürecinde sağlık faslı açıldığında, AB müktesebatı uyarınca, Temel İmmünoloji ana dal uzmanlık alanına yönelme zorunluluğu gündeme gelecektir.? görüşü/ifadesinin yer almış olduğu ancak  Temel immunolojinin Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık alanının da yan dallarından biri olması nedeniyle  yandal ÇEM?da   yukarıdaki ifadeye yer verilmesinin uygun olmadığı TTMYK-YK görüşünün KLİMUD-YK iletilmesine ve bu kapsamda  bir  itiraz metninin  yazılmasının uygun olacağına
 6. -KLİMUD  2017 Okulları  için; teknik şartname hazırlama, satın alma süreci, stok yönetimi, ruhsatlandırma, laboratuvar etiği konularını içeren ?Laboratuvar yönetimi/ işletimi? temalı KLİMUD Bahar Okulu önerisi sunulmasına
 7. KLİMUD 2017 STE/SMG toplantıları için aşağıdaki konu başlıklarının  öneri olarak sunulmasına
 • Sendromik yaklaşım ve akılcı test kullanımı
 • Hızlı/hasta başı testler
 • Multipleks NAT testlerini ne zaman ne şekilde kullanalım
 • Teknik Şartname hazırlama (satın alma süreci/stok yönetimi)
 • Laboratuvar işletimi yönetimi/ruhsatlandırma
 • İç ve dış kalite kontrollerin değerlendirilmesi
 • Eğiticilerin eğitimi
 • Eğitim içi değerlendirme
 • Salgın, kritik/panik/adli bildirimlerde yaklaşım
 1. EPGK tarafından tıbbi Mikrobiyoloji ÇEM v.2.1 ile uyumlu asistan/ uzmanlık öğrencisi karnesinin hazırlanmasına
 2. 2017 yılı yeterlik sınavı hazırlıkları çerçevesinde ÇEM v.2.1 göz önünde bulundurularak soru toplanması ve hazırlanmasına
 3.  Soru değerlendirme ve sınav hazırlığı için 15 Ocak 2017 tarihine kadar çalışmaların sürdürülmesi ve o hafta içinde sınav hazırlığı için soru çalıştayı yapılmasına
 4. Ocak 2017 tarihine kadar tema bazlı birden fazla KSM hazırlanmasına ve sisteme yüklenmesine 
 5. Eğitim içi değerlendirme modeli için çalışmaların hızlandırılmasına
 6. Önümüzdeki dönemde ?Eğiticilerin eğitimi? konusunda bir kursun gerçekleştirilmesine

Karar verildi.

SiTE HARİTASI

KOMİSYONLAR

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67