Uygulamalı İleri IIF (IFA) ve Otoantikor Testleri Kursu

Değerli Meslektaşlarımız, 
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD) Temel İmmünoloji Çalışma Grubu tarafından 28-29 Nisan 2018 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi işbirliği ile düzenlenecek olan “Uygulamalı İleri IIF (IFA) ve Otoantikor Testleri Kursu” nu sizlere duyurmanın heyecanı içindeyiz.
Bu kursun amacı Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık alanının rutin laboratuvar uygulamasında önemli bir bölümü oluşturan otoantikor saptama testleri açısından altın standart olarak kabul edilen IIF (İndirekt İmmünfloresan-IFA) yöntemi ile elde edilen paternlerin detaylı olarak değerlendirilmesi, sonuçların yorumlanması ve raporlanması konusunda bilgi paylaşmak ve alanımızda bu konu ile ilgili laboratuvar standardizasyonunu sağlamaktır. Kurs sürecinde rutin uygulamada karşılaşılan problemler senaryolar eşliğinde eğiticilerle birlikte çözülecektir. 
Rutin Mikrobiyoloji Laboratuvarlarındaki hizmetin kalitesi açısından katkı sağlayacağına inandığımız bu kursta birlikte olabilmek dileğiyle, saygı ve sevgilerimizi sunarız.

 KLİMUD Yönetim Kurulu

Detaylı kurs programı ve kurs başvuru formu ekte bulunmaktadır. Başvuru formunu doldurup klimud@gmail.com  adresine mail atmanızı takiben sizinle iletişime geçilecektir. Son başvuru tarihi 10 Nisan 2018 'dir.

 Not: Bu kurs daha önce derneğimiz tarafından düzenlenen kursun bir ileri aşaması olup daha önce bu kurslara katılan ve bu alanda rutinde aktif hizmet veren meslektaşlarımıza öncelik verilecektir. Kurs kontenjanı 20 kişidir. Uygulama sırasında bir mikroskop iki katılımcı tarafından kullanılacaktır. Tüm IIF görüntüleri eğiticiler ve kursiyerler tarafından birlikte değerlendirilecektir.

Kurs Yeri:  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir (Dekanlık-Temel Tıp Bilimleri Binası 4. Kat) Balçova-İzmir

Kurs Sorumlusu:  Prof. Dr. Burçin ŞENER, Prof. Dr. Meral KARAMAN

Kurs Kontenjanı: 20 kişi

Kurs ücreti: 300 TL

İletişim: KLİMUD -  0530 693 86 67

e-Posta: klimud@gmail.com

Kurs Başvuru Formu

Kurs Programı
 

SiTE HARİTASI

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67