2019-2021 KLİMUD Stratejik Eylem Planı Yapıldı!..

Değerli meslektaşlarımız,

Derneğimiz, Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık alanında yürüttüğü kapsamlı çalışmalarını gelecekte daha saygın, etkin ve etkili bir uzmanlık alanına sahip olabilmek adına sürdürmeye devam etmektedir. Bu kapsamda daha önce 2016-2018 yıllarını kapsayan "KLİMUD Stratejik Eylem Planı" hazırlanarak uygulamaya girmiş ve derneğimizin tüm aktiviteleri bu plan dahilinde gerçekleştirilmişti.

Yönetim kurulumuz tarafından 2018 yılı sonlarında, nın hazırlanması çalışmalarına başlanmış, son üç yılda gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bir rapor hazırlanmış ayrıca Bölge Temsilcileri ile derneğimiz tüm organları temsilcileri tarafından cevaplanmak üzere bir GZFT analizi anketi hazırlanmıştır.

Tüm bu hazırlıklar sonrasında 8-9 Şubat 2019 tarihlerinde Ankara'da ; Yönetim kurulumuz, Danışma Kurulumuz, Komisyon Başkanlarımız, AGUK Yürütme Kurulu, Çalışma Grubu Başkanları, Bölge Temsilcileri, TMC temsilcisi ve dernek avukatımızın da katılımıyla “2019-2021 KLİMUD Stratejik Eylem Planı Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda 2016-2018 Stratejik Planda yer alan amaç, hedef ve faaliyetler gözden geçirilmiş, GZFT analiz sonuçları ve bir önceki planın gerçekleşmeleri ile bugünkü gereksinimler ve gelecek perspektifler ışığında “2019-2021 KLİMUD Stratejik Eylem Planı" taslağı oluşturulmuştur. "2019-2021 KLİMUD Stratejik Eylem Planı”, üyelerimizle taslak plan üzerinde çalışmalar tamamlandıktan sonra paylaşılacaktır.

Geniş bir katılım ve yoğun bir çalışma temposu içinde gerçekleştirdiğimiz çalıştayımıza katılan tüm katılımcılara tüm üyelerimiz adına bir kez daha teşekkür ederken yüksek motivasyonlu bir grupla çalışmanın verdiği enerjinin bize güç kattığını belirtmek isteriz.

Her zaman olduğu gibi yeni dönemde de, derneğimizin kurumsallaşması adına yapılan bu örnek çalışmanın rehberliğinde bu yıl ve gelecek yıllarda da üyelerimizi etkinliklerimize katılmaya, soru/sorunlarını derneğimize iletmeye ve bu şekilde dernek hedeflerimize ulaşmanın vereceği keyfi birlikte yaşamaya davet ederiz.

KLİMUD Yönetim Kurulu

SiTE HARİTASI

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67