Malatya Bölge Toplantısı Yapıldı!..

Değerli üyelerimiz,

 

KLİMUD 2019 yılı STE-SMG etkinlikleri çerçevesinde 14 Haziran 2019 tarihinde İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen “ Olgularla Mikrobiyolojik Testlerin Yönetimi: Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları ” toplantısı 40'a yakın katılımcı ile gerçekleştirildi.

KLİMUD - KLİMİK  ve TMC işbirliği ile düzenlenen toplantıda, alt solunum yolu enfeksiyonlarında  klinik ve mikrobiyolojik tanı yaklaşımları, yeni test yöntemleri ve testlerin değerlendirilmesi birlikte ele alınmıştır. Alt solunum yolu enfeksiyonlarinda tanısal mikrobiyoloji laboratuvarlarından beklentiler, klinik örnek alma ve gönderme koşulları ile raporlandırmaya ilişkin sorunlar tartışılmış, klinikler arası işbirliğinin önemine değinilmiştir.  

Toplantımızın gerçekleşmesinde bize her konuda yardımcı olan ve toplantı moderatörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Barış Otlu ve Prof. Dr. Yusuf Yakupoğlu'na; işbirlikleri için İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilimdalı'na, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) ve Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti (TMC) 'ne,  İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğine, sunumlarıyla toplantımızı zenginleştiren konuşmacılarımıza, oturum başkanlarımıza ve toplantıya katılarak amacımıza ulaşmamızı sağlayan siz değerli üyelerimize teşekkür ediyoruz.

Bilgilerimizin paylaştıkça artmasını sağlayan bu toplantıların devamında da, sizlerle birlikte olmayı diliyoruz.
 
Saygı ve sevgilerimizle.

KLİMUD Yönetim Kurulu

SiTE HARİTASI

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67