9 Kasım 2017

TTMYK GENEL KURUL (SEÇİMSİZ) TOPLANTI TUTANAĞI ( 9 KASIM 2017)

 

Tarih:

 

9 Kasım 2017  Saat: 17:00-18:00

 

Yer:

 

4.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongre Toplantı salonu- Belek/ Antalya

 

Katılan üyeler:

Melek Demir,  Yurdanur Akgün, Güner Söyletir, Sebahat Aksaray, Aydan Özkütük, Candan Çicek, Dilek Yeşim Metin, Pervin Özlem Balcı, Ayşegül Çopur Çicek, Dolunay Gülmez Kıvanç, İlknur Kaleli, Duygu Fındık, Arzu Sayıner, Tuncer Özekinci, Aydın Karaarslan, Beyhan Bektöre, Nuran Esen, Feriha Çilli, Ayşgül Gözalan, Ali Adiloğlu, Ayşın Zeytinoğlu, Alper Akçalı, Ayşe Esra Karakoç, Banu Bayraktar, Rüçhan Sertöz, Gülendam Bozdayı, Hakan Abacıoğlu, Betigül Öngen, Selda Erensoy, Burçin Şener, Nurver Ülger, Banu Sancak, Fügen Yarkın, Gönül Aslan, Nuran Delialioğlu, Bedia Dinç, Berrin Esen, Asuman Birinci, Deniz Gazel.

 

GÜNDEM

1-Açılış

2- Divan oluşturulması

3-Gündeme eklenmesi istenen konu önerilerinin alınması

3- 2015-2017 yılı TTMYK-YK ve Komisyonları çalışmalarının sunulması

4- Görüş ve önerilerin alınması

 

Divan Başkanı olarak Prof. Dr. Yurdanur Akgün ve yazman olarak Yard. Doç. Dr. Deniz Gazel seçildi.

 

1. Divan başkanı tarafından gündeme eklenmesi istenen konu var mı diye soruldu? Salondan bu konuda talep gelmedi.

2. TTMYK yürütme kurulu başkanı Prof Dr Melek Demir tarafından faaliyet raporu salona sunuldu.

3. TTMYK komisyonları adına,

Ölçme ve değerlendirme komisyonu başkanı Prof. Dr Aydın Karaaslan , Akreditasyon komisyonu başkanı Prof. Dr. İlknur Kaleli komisyon ve Eğitim programları geliştirme komisyonu başkanı Prof.Dr. Aydan Özkütük 2015-2017 dönemine ait komisyon çalışmalarını sundular.

4. Divan başkanı tarafından komisyon raporları ile ilgili öneri ve katkılar soruldu.

Prof. Dr. Duygu Fındık araştırma görevlisi yetersizliği konusunda Yönetim Kurulu’unun çalışmalarının olup olmadığını sordu, bu konuda bakanlık düzeyinde yapılmış olan görüşmeler Dernek Başkanı Prof. Dr. Burçin Şener ve Prof. Dr. Selda Erensoy tarafından aktarıldı.

Prof. Dr. Güner Söyletir tarafından Yeterlik sınavlarına başvurunun arttırılması konusunda özendirici çalışmalar yapılması gerektiği vurgulanarak uzmanlık bitirme sınavlarında değerlendirmede katkısı olması yönündeki görüşünü paylaştı.

Divan Başkanı tarafından başka görüş ve öneri olup olmadığı soruldu ve TTMYK-YK ve Komisyonlara çalışmalarından dolayı teşekkür ederek toplantı sonlandırıldı.

 

 

SiTE HARİTASI

KOMİSYONLAR

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67