YENİ EK ÖDEME YÖNETMELİĞİ

04 Mart 2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik  ile ilgili süreci ve eylem planımızı bu bölümden takip edebilirsiniz

1.DUYURUMUZ

Değerli Üyelerimiz,

04 Mart 2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik  ile tıbbi mikrobiyoloji uzmanlığı ile tıbbi viroloji, tıbbi mikoloji, tıbbi parazitoloji, temel immünoloji yandal uzmanlıkları hizmet alanı kadro unvan kat sayılarının  diğer hizmet alanlarına göre en düşük seviyede olacak şekilde düşürüldüğü gözlenmiştir.

Anılan düzenlemenin adil bir düzenleme olmadığı ve yönetmeliğin hazırlanması aşamasında bakanlığa ilettiğimiz görüşlerin dikkate alınmadığı açıktır.

Yönetmelikte lehimize bir değişiklik sağlanması iki yolla olasıdır. Birinci yol Bakanlık nezdinde KLİMUD Yönetim Kurulu ve KLİMUD Üyeleri olarak ayrı ayrı  girişimlerde bulunarak, yöneticilerin değişiklik konusunda ikna edilmesidir. İkincisi ise yargı yoluyla değişikliğin sağlanmasıdır. Tüm seçenekler yönetim kurulumuz tarafından değerlendirilmektedir. Kısa süre içerisinde sizlerden gelecek önerileri de dikkate alarak bu konudaki eylem planımızı oluşturup harekete geçeceğimizi üyelerimize duyurmak isteriz.

Saygılarımızla.

KLİMUD Yönetim Kurulu

2.DUYURUMUZ

Sayın üyelerimiz

04 Mart 2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik’in yürütmesinin durdurulması ve iptali için yargıya başvurma kararındayız. Bu amaçla açılacak davaya esas olacak şekilde dava nedenlerimizi oluşturmaya çalışmaktayız. Yanı sıra biyokimya uzmanlık dernekleri ile de temas halindeyiz.

Yönetmelikte belirtilen hizmet alanı kadro unvan kat sayılarının   HANGİ KRİTERLERE göre belirlendiğinin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında cevaplanması isteğiyle Sağlık Bakanlığı’na bireysel başvuruda bulunmanın uygun olacağını düşündük. Tüm üyelerimizin de  aynı şekilde “Bilgi Edinme Hakkı”nı kullanmasının camiamızın tepkisinin anlaşılmasında etkili olacağına inanıyoruz. Bu nedenle meslektaşlarımızı aşağıda yer alan dilekçe metnini kullanarak e Sağlık Bakanlığı’na müracaat etmeye davet ediyoruz. Bu kanun kapsamında verilecek dilekçeler bireysel başvuru şeklinde olacağından resmi kurum yazışma hiyerarşisi içerisinde gönderilme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Sağlık Bakanlığı’na elektronik yolla bilgi edinme başvurusu için, https://www.saglik.gov.tr/ adresine giriş yapıldıktan sonra sayfanın sol tarafında bulunan “Bilgi Edinme”  sekmesi tıklanıldığında CİMER sayfasında elektronik bir form açılmaktadır.  Bu formdaki yönlendirmeleri takip ederek onay kodu isteyebilir veya  e-devlet portalından başvuru yapabilirsiniz. Elektronik başvuru yapamayanlar için ekli formdaki bilgilerin tamamlanarak “ Bilkent yerleşkesi, Üniversiteler mah. Dumlupınar bulvarı 6001. Cad. No:9 Çankaya/Ankara 06800 “adresine taahhütlü posta ile gönderilmesi gerekecektir.

Bu aşamada lehimize bir sonuç almak için hep birlikte yılmadan, usanmadan  elimizden geleni yapmamız gerektiğine inanıyoruz.

Saygılarımızla.

KLİMUD Yönetim Kurulu

 

SiTE HARİTASI

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67