COVID-19 Laboratuvarlarında Yaşanan Deneyimler - KLİMUD Web Çalıştay Raporu

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD) olarak COVID-19 tanısında yetkilendirilmiş tıbbi laboratuvarlarda görev yapan Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlarıyla 11 Eylül 2020 tarihinde çevrim içi bir çalıştay düzenlenmiştir. Bu birimlerde görev yapan meslektaşlarımızın sorunlarını ve önerilerini dile getirmesi hedeflenen bu çalıştayda çözüm yolları da tartışılmıştır. Kritik öneme sahip öne çıkan konuların organizasyon, iletişim, kitler ve sarf malzemesi, laboratuvar ve çalışma koşulları, COVID-19 Laboratuvar çalışanları başlıkları altında toplandığı görülmektedir.Sonuç ve önerilerin Bakanlığımız ile paylaşılmasının uygun olacağı düşünülen çalıştaya katılan uzmanlarımızın üzerinde durduğu konular, yukarıda sınıflanan konu  başlıklarına göre ekte bilgilerinize sunulmuştur. Konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı’na görüşme talebimiz iletilmiş olup; Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ve Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Daire Başkanı ile ön görüşme yapılarak, konuların aktarılacağı toplantılar planlanmıştır.

EK 1: COVID-19 Laboratuvarlarında Yaşanan Deneyimler - KLİMUD Web Çalıştay Raporu

SiTE HARİTASI

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67