Toplantı Notları - 28 Kasım 2013

KLİMUD ? Türk Tıbbi Mikrobiyoloji Yeterlik Kurulu ? Yürütme Kurulu
Toplantı Notları - 28 Kasım 2013

Dernek Merkezi, Ankara
Toplantıya katılanlar:
Duygu Fındık
Selda Erensoy
Arzu Sayıner
Gülden Yılmaz
Melek Demir
Ali Adiloğlu
Meltem Yalınay Çırak

 • Dr. Serdar Gürel ?Ölçme Değerlendirme? ile ilgili programı tanıttı.

Sunulan programın Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi programına, belirlenen strateji ve yol haritasına uygun olduğu görüldü.
Ölçme Değerlendirme - Sınav Komisyonu?nun eğitim içi ve sonu değerlendirme projesi ile Eğitim Kurumlarını ve Programlarını Değerlendirme Komisyonu?nun E-portfolyo projelerinin gerçekleşmesinde etkili olacağı belirlendi. Bu yönde çalışma önerisinin KLİMUD Yönetim Kuruluna iletilmesine karar verildi.

 • T. Mikrobiyoloji uzmanlık eğitiminde ölçme değerlendirme planı üzerinde görüşüldü.
 • Sunulan yeni yazılım programının (S. Gürel), Yönetim Kurulu onayından sonra uzmanlık eğitiminde; eğitim- içi ve -sonu değerlendirmede kullanılabileceğine karar verildi. SG, sözleşme önerisini gönderecek.
 • Pleksus tarafından hazırlanan programın ?kendini değerlendirme ? geliştirme ve yeterlilik değerlendirme? amacı ile kullanılmasına karar verildi. Yeterlik sınavı için önceden gönderilmiş ve kontrolden geçmiş soruların Ocak 2014 tarihine kadar programa girilmesine, modüllerin oluşturulmasına, ayda 1-2 ?kendimizi sınayalım? programının başlatılmasına karar verildi. Koordinasyonu Duygu Fındık yapacak.

 

 • 27 Kasım 2013 ?Klinik örnekten sonuç raporuna? laboratuvar uygulamaları rehber toplantısı hakkında bilgi aktarıldı. İlgili toplantının notları eklidir.
 • TTMYK yönergesine göre komisyonların işbölümleri görüşüldü.

Her komisyonun yürütme kurulu ve üyelerden oluşmasına karar verildi.
Yürütme kurulu ve genişletilmiş kurul toplantılarının aktive edilmesine karar verildi.
Güncel yönergeye uygun olarak komisyonların iş bölümü gözden geçirildi.

 • Ölçme Değerlendirme-Sınav Komisyonu:

Duygu Fındık             Betigül Öngen
Melek Demir            Tercan Us
Dürdal Us                   Aydın Karararslan
Esra Karakoç             Kayhan Çağlar

*EKPDK üyelerinin, güncel yönergeye (2013) uygun olarak EPGK ve Akreditasyon komisyonlarında görevlerine devam etmek üzere öneri hazırlandı.
**Dr. Arif Kaygusuz?un bu dönem komisyonda çalışmak istemediğini ısrarla ilettiği belirtildi (G Çelik).

 • Eğitim Programı Geliştirme Komisyonu (ÇEP)

Ali Adiloğlu
Neriman Aydın
Gülden Yılmaz
Cüneyt Özakın
Meltem Yalınay Çırak

 • Eş Yetkilendirme (Akreditasyon) Komisyonu

Arzu Sayıner
Sebahat Aksaray
İlknur Kaleli
Ayşın Zeytinoğlu
Berrin Esen

KLİMUD Genç Uzman ve Asistan Komisyonlarından birer temsilcinin toplantı ve ilgili çalışmalara (yılda en az bir kez) katılmak üzere seçilmesi ve davet edilmesinin sağlanmasına karar verildi.

Komisyonların yönergeye uygun olarak toplantılarını yapmasının sağlamasına karar verildi.

 • ÇEP yol haritasının 13 Aralık 2013 KLİMUD yönetim kurulu toplantısını takiben çalışılmasına karar verildi.
 • KLİMUD web sayfasında TTMYK grubu altında toplantı tutanak kayıtlarının ve aktivitelerinin arşivlenmesi, TTMYK komisyonları ve çalışmalarının yer alması planlandı.
SiTE HARİTASI

KOMİSYONLAR

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67