KLİMUD- TTMYK ? Ölçme Değerlendirme ? Sınav Komisyonu (ÖD-SK) Toplantı notları

KLİMUD- TTMYK – Ölçme Değerlendirme – Sınav Komisyonu (ÖD-SK) Toplantı notları
19 Eylül 2013, Ankara
Katılanlar
Duygu Fındık, Selda Erensoy, Melek Demir, Betigül Öngen, Dürdal Us, Esra Karakoç, Elif Sıla Törün
Gündem: Yeterlik sınavı hakkında strateji belirleme

 1. Yeterlik sınavının amacı, hedef kitlenin koşulları ve gerçekçiliği hakkında görüşler paylaşıldı.
 2. Tıbbi Mikrobiyoloji yeterlik sınavlarına ait deneyim paylaşıldı. Diğer uzmanlık derneklerinden örnekler konuşuldu.
 3. Durum tespiti yapıldı.

Geçmişteki deneyimlerde başvuru sayısının giderek azaldığı ve nedenleri görüşüldü:

 • Sınav sözcüğü itici, kişinin kendisine faydası olmayınca kimse sınanmak istemiyor. Değerlendirme formatına dönüştürülmesi ve yapıcı geri bildirimlerle kişisel gelişime faydası olması gerekli.
 • Yararlı olmalı à Kişinin eksik alanlarının bildirimi ve tamamlama için yönlendirme ve katkı sağlanması.
 • Kolay ulaşılabilir olmalı à Farklı bölgelerde ve bilgisayar eşliğinde ( on-line, web tabanlı gibi) yapılabilir.
 • Güvenilir olmalı à Değerlendirme yöntemi iyi tanıtılmalı, gizlilik güvencesi sağlanmalı. Gözetmenler eşliğinde bilgisayar laboratuvarlarında yapılabilir.
 1. ÖNERİLER
 • Değerlendirmeye hazırlık ve alışma sağlamak üzere; önce kişinin sadece kendisini denemesi ve geliştirmesine yönelik on-line değerlendirme modülleri düzenlenebilir. Motivasyon için e-posta ile kişiye özel davet ve bağlantılar gönderilebilir.
 • Grup hakkında eksik alanların saptanmasına yönelik veri analizi yapılabilir. Buna yönelik tamamlama çalışmaları (eğitim toplantıları, kurslar, okullar gibi) düzenlenebilir.
 • Genel sınav gerekliyse; farklı kurumların bilgisayar laboratuvarlarında gözetmenler eşliğinde yapılabilir.
 • PLAN:   2014 yılında iki kişisel değerlendirme (on-line); Şubat-Mart ve Haziran – Eylül

2014 Ekim-Kasım’da bilgisayar ortamında yeterlik sınavının yapılması
2014 başına kadar (Ocak) bilgisayar programının hazırlanması

 • Görevler:

Raporun yazılıp KLİMUD-Yönetim Kurulu’na sunulması (DF)
YK Başkanı’na sözlü açıklama ve sunum (MD, SE)
Bilgisayar programı için irtibatta olacak kişiler
Soruların ve yanıtların, kaynakların hazırlanması
KLİMUD Yönetim Kurulu, TTMYK Yürütme Kurulu ve ÖD-SK ortak toplantı yapılması

 • Z planı: Programa sıcak bakılmazsa, klasik sınavın hazırlanması, ancak on kişiden az başvuru olursa iptal edilmesi
 1. Yeterlik belgesi hakkında görüşüldü. Hazırlanmakta olan TTMYK yönergesinde ilgili kısımlar tartışıldı. Yeterlik belgesinin; 1) Sınavla verilen ve 2) Eğitici kadrosundaki uzmanlara sınavsız olarak iki tip olması; ayrıca mevzuata uygun uzmanlık eğitiminde aktif eğitici olan doçent ve profesörlere “uzmanlık eğitimi - eğitici” belgesinin düzenlenmesi görüşü benimsendi. Yeterlik Genel kurulunda yeterlik belgesi veya eğitici belgesi olanların bulunması uygun bulundu.

Sınavsız yeterlik belgesinin bir defaya mahsus veya sürekli verilmesi konusu tartışıldı.

 1. Uzmanlık eğitim sürecinde ölçme değerlendirme yöntem ve araçlarının geliştirme ve uygulama çalışmalarının yeterlik sınav çalışmaları yanı sıra sürdürülmesinin gerekliliği tartışıldı.
 2. Uzmanlık eğitimi sürecinin değerlendirilmesi için hazırlanan formların yeterlik ve yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi  (bu konular ölçme değerlendirme ve sınav komisyonunun projeleri olup hazırlanmış ve yönetim ve yeterlilik kuruluna dosya halinde sunulmuştur) halinde düzeltilip uygulamaya konması ve gönüllü pilot eğitim merkezlerinin seçilip eğitim değerlendirme yöntemlerinin uygulanması konularında çalışmaların sürdürülmesi
SiTE HARİTASI

KOMİSYONLAR

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67