TTMYK çalışmalarını gözden geçirme toplantısı 18.10.2012

TTMYK çalışmalarını gözden geçirme toplantısı
18.10.2012
Melek Demir, Selda Erensoy

 1. Alt iş gruplarını belirlemek
 2. Eğitim birimlerinden katılımı sağlama (TMC Kongresi’nde)
 3. Komisyonların çalışmalarında durum saptaması
 4. Kongre’de küçük grup toplantılarını planlanması
 5. Asistan ve uzman temsilcilerinin katılımının koordinasyonu
 6. Kılavuz
 7. Yönerge çalışması (UYEK önerileri)
 8. Eğitim yöntemlerinin tanımlanması
 9. Web sayfasında TTMYK çalışmalarının duyurulması
 10. Paydaşlardan geri bildirim alınması

TTMYK bekleyen yakın işler ve görev paylaşımı - öneriler

 1. TUKMOS ile iletişim sorumluları

Ali Adiloğlu, Gülden Çelik

 1. EKPDK iletişim sorumluları

Gülden Çelik, Ali Adiloğlu

 1. ÖD-SK iletişim sorumluları

Melek Demir, Betigül Öngen, Duygu Fındık (ÖD-SK Başkanı)

 1. KLİMUD iletişim sorumlusu

Burçin Şener

 1. TMC iletişim sorumlusu

Orhan Aktepe

 1. TTMYK toplantı süreçlerinin çalışma grupları ve KLİMUD ile paylaşılması

Meltem Yalınay Çırak, Selda Erensoy

 1. Paydaşlarla iletişimin koordinasyonu ve izlenmesi

Hakan Abacıoğlu, Arzu Sayıner

 1. TTMYK çalışmalarının yürütülmesinin koordinasyonu

Selda Erensoy, Melek Demir

Eğitim kurumları temsilcileri toplantısı

TMC Kongresi’nde TTMYK toplantılarına katılımın sağlanması
Kongre öncesi duyuru (sorumlu; Selda Erensoy)- e-posta veya telefonla çağrı yapılması
TTMYK oturumuna katılımın sağlanması (içerik oluşturulacak; H.A.)
Eğitim Kurulu’na yönelik anket çalışmasına dair görüş alınması
TTMYK oturumu sonrasında öneri paylaşım toplantısı (19.00 - ) (içeriği TTMYK ile kararlaştırılabilir)

Komisyonların çalışmalarının değerlendirilmesi (bilgi paylaşımı)

EKPDK (Ayşın Zeytinoğlu)
TUKMOS – ÇEP çalışması yapıldı
ÇEP çalışmaları sürüyor. TUKMOS temsilcileri ile görüşüldü, modifikasyonlar yapıldı.
ÖD-SK (Melek Demir)
Ölçme Değerlendirme projesi hazırlandı; TTMYK ile paylaşılacak.
Ölçme değerlendirme modeli hazırlandı; grupla paylaşılacak.
Web tabanlı yazılım için teklifler alındı.
Soru hazırlama çalışma grubu için çağrı yapılacak (Kongre’de başlanacak).

Kongre’de çalışmaların planlanması

Komisyonların toplantıları
Eğitim kurumlarından temsilcilerle TTMYK toplantısı
TTMYK Yürütme Kurulu toplantısı
Türkiye’de enfeksiyon kontrolü projesinin TTMYK oturumu sırasında sunumu (Dr. Efsun)

 1. Asistan ve uzmanlarla iletişim koordinasyonu için Kongre sırasında (mümkünse TTMYK oturumu öncesinde) küçük grup toplantısı yapılması (sorumlusu - Arzu Sayıner)
 2. Kılavuz- Solunum sistemi örnekleri üzerinden örnek paylaşılabilir.
 3. Yönerge; KLİMUD Kongresi öncesi süreçte çalışılabilir.
 4.  Eğitim yöntemlerinin tanımlanması – ÇEP grubu, ÇEP ekleri olarak çalışabilir.
 5. Web sayfasında TTMYK çalışmalarının paylaşılması – Selda, Meltem, Melek verileri Derneğe iletebilir.
 6. Geri bildirim alınmasının koordinasyonu –
 7. TTMYK kendi içinde (SE, MD)
 8. Eğitim sürecindeki tüm paydaşlardan (öğrenenler, eğiticilerden) (SE, MD)

Dış paydaşlardan (AS)

SiTE HARİTASI

KOMİSYONLAR

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67