TÜRK TIBBİ (KLİNİK) MİKROBİYOLOJİ YETERLİLİK KURULU (TTMYK) 6 Nisan 2012

KLİMUD
TÜRK TIBBİ (KLİNİK) MİKROBİYOLOJİ YETERLİLİK KURULU (TTMYK)
STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞTAYI
6-8 NİSAN 2012, İZMİR
ÇALIŞTAYA KATILANLAR:

 

Dr. Yurdanur AKGÜN
Dr. Hakan Abacıoğlu
Dr. Ali Adiloğlu
Dr. Orhan Cem AKTEPE
Dr. Melek DEMİR
Dr. Arzu SAYINER
Dr Neriman Aydın
Dr İlknur Kaleli
Dr Cüneyt Özakın
Dr Kayhan Çağlar
Dr Duygu Fındık
Dr Tijen Özacar                                 

Dr. Burçin ŞENER
Dr. Selda Erensoy
Dr. Meltem Yalınay Çırak
Dr. Gülden ÇELİK
Dr. Betigül ÖNGEN
Dr Sebahat Aksaray
Dr Berrin Esen
Dr Arif Kaygusuz
Dr Ayşın Zeytinoğlu
Dr Aydın Karaarslan
Dr Esra Karakoç
Dr Dürdal Us
Dr Tercan Us

 

KLİMUD Yönetim Kurulu
Dr. Yurdanur AKGÜN
Dr. Güner SÖYLETİR
Dr. Mustafa BERKTAŞ
Dr. Faruk AYDIN
Dr. Aynur TOPKAYA
Dr. Burçin ŞENER

 

Program
6 Nisan 2012


Saat

Konu

Konuşmacı

14:00

Hoş geldiniz ve gündemin tanıtımı

Dr Hakan ABACIOĞLU

14:15

TOTBİD-TOTEK deneyimi

Dr Haluk BERK

15:00

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği deneyimi

Dr Yeşim KİRAZLI
Dr. Berrin DURMAZ

16:00

Türk Toraks Derneği deneyimi

Dr Oya İTİL

16:45

Türk Radyoloji Derneği deneyimi

Dr Oğuz DİCLE

 

17:45

Türk Cerrahi Derneği deneyimi

Dr Cem TERZİ

18:30

Kapanış

 

7 Nisan 2012


Saat

Konu

Konuşmacı /Sorumlu

09:00

Stratejik planlama ve proje yönetimi

Dr Hakan ABACIOĞLU

09:30

Hedef, strateji ve başarım göstergelerinin oluşturulması

Grup çalışması

11:15

Hedef, strateji ve başarım göstergelerinin oluşturulması

Grup Çalışması

13:30

Projelerin oluşturulması

Grup Çalışması

15:15

Projelerin oluşturulması

Grup Çalışması

17:15 -20.00

Grup Sunumları ve Tartışma

 

8 Nisan 2012


Saat

Konu

Konuşmacı/Sorumlu

09:30

Ölçme-değerlendirmede yeni yaklaşımlar

Dr Melek DEMİR

10:30

Çıktılara ve yeterliliğe dayalı müfredat

Dr Berna MUSAL

11:30

Yol haritası ve Kapanış

Dr Selda ERENSOY

 

 1. Çalıştay sonucunda belirlenen ortak stratejiler

 

 • Katılımcılığın sağlanması
 • Paydaşların sürece katılması
 • Öğrenen odaklı eğitim programı geliştirilmesi
 • İyileştirme-geliştirme yönünde çalışılması
 • Durum belirleme ve güncelleme çalışmalarının yapılması
 • Geçmiş deneyimlerden yararlanılması
 • Diğer kurumların deneyimlerinden yararlanılması
 • Bölgesel uygulamalarla çalışmaların yaygınlaştırılması
 • Sürekliliğin sağlanması
 1. Komisyonlar stratejilere uygun olarak projelerini hazırladılar.
 • Kurulların projelerini yürütürken kendi hedefleri doğrultusunda başarım göstergelerini değerlendirmesi;
 • Kurulların kendi çalışmaları ve hedefleri doğrultusunda geri bildirim alması ve analizini yapması;
 • Belirli zaman dilimlerinde çalışma raporlarının hazırlanması ve sunulması planlandı.

 

 1. 6 – 8 Haziran 2012 Kongre’de katılanlarla toplantı
 2.  Eylül sonunda e-posta yoluyla çalışmaların paylaşılması
 3.  Kasım 2012 Kongre’de toplantı
 4. Kasım 2012 Kongresi’nde oturum organizasyonu
 5.  Kasım 2012 Kongresi’nde eğitim sorumluları, eğiticiler, uzmanlar ve uzmanlık öğrencileri ile toplantı planlanması

(Eğitim kurultayı)

 1. Öğrenenleri ve eğiticileri sürece katmak için; çalışmalar sırasında anketlerle fikirlerinin alınması ve temsilcilerin seçilmesi planlandı.
 2. Çekirdek eğitim programının (ÇEP) yanı sıra eğitim destek materyali sağlamak için kılavuzlar hazırlanması ve ulaşılabilir, yerinde kurslar düzenlenmesi planlandı.
SiTE HARİTASI

KOMİSYONLAR

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67