TÜRK TIBBİ (KLİNİK) MİKROBİYOLOJİ YETERLİLİK KURULU (TTMYK) 6 Ocak 2012

KLİMUD
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği
TÜRK TIBBİ (KLİNİK) MİKROBİYOLOJİ YETERLİLİK KURULU (TTMYK)
YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

Tarih: 6 Ocak 2012
Yer: KLİMUD Dernek Merkezi, Ankara

Toplantıya katılanlar:

TTMYK Yürütme Kurulu:

1. Prof. Dr. Hakan ABACIOĞLU

2.  Prof. Dr. Gülden ÇELİK

3.  Prof. Dr. Betigül ÖNGEN

4.  Prof. Dr.  Burçin ŞENER (KLİMUD Temsilcisi)

5.  Prof. Dr.  Selda ERENSOY

6.  Prof. Dr.  Arzu SAYINER

7.  Prof. Dr. Meltem YALINAY ÇIRAK

8.  Doç. Dr. Orhan Cem AKTEPE (TMC Temsilcisi)

9.  Doç. Dr. Ali ADİLOĞLU

10. Doç. Dr. Melek DEMİR

 • Yürütme Kurulu KLIMUD Derneği Başkanı Prof Dr Yurdanur AKGÜN’ün başkanlığında toplandı. Kurulun görev dağılımı seçimle aşağıdaki gibi belirlendi:

Başkan: Dr. Hakan Abacıoğlu
Başkan Yardımcısı: Dr. Selda Erensoy
Sayman: Dr. Ali Adiloğlu
Yazman:  Dr. Meltem Yalınay Çırak

Üyeler:                                  

Dr. Orhan Cem AKTEPE
Dr. Gülden ÇELİK
Dr. Melek DEMİR
Dr. Betigül ÖNGEN
Dr. Arzu SAYINER
Dr. Burçin ŞENER

 • Eğitim Kurumları ve Programlarını Değerlendirme Komisyon Üyeleri aşağıdaki gibi belirlendi:

Dr Ali Adiloğlu
Dr Sebahat Aksaray
Dr Neriman Aydın
Dr Gülden Çelik
Dr Berrin Esen
Dr İlknur Kaleli
Dr Arif Kaygusuz
Dr Cüneyt Özakın
Dr Ayşın Zeytinoğlu

 • Sınav Komisyon Üyeleri aşağıdaki gibi belirlendi:

Dr Kayhan Çağlar
Dr Melek Demir
Dr Aydın Karaarslan
Dr Duygu Fındık
Dr Esra Karakoç
Dr Betigül Öngen
Dr Tijen Özacar
Dr Dürdal Us
Dr Tercan Us

 • TUK için Standardizasyon Çalışması Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu’nun hazırlamış olduğu taslak üzerinden yapıldı. (Ekte Standardizasyon Çalışma Raporu sunulmuştur.)
 • Bir sonraki toplantının 18 Şubat 2012 tarihinde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılmasına, toplantıya TTMYK yürütme kurulu üyeleri yanı sıra yeni belirlenen Eğitim Kurumları ve Programlarını Değerlendirme ile Sınav komisyon üyelerinin katılmasına karar verildi. Toplantı gündemi aşağıdaki şekilde belirlendi:
 • Genel bilgilendirme
 • Eğitim çalıştayı konusunda genel bilgilendirme
 • Kurulların kendi çalışma takvimleri ve gündemlerini belirlemeleri
 • Sonuç raporunun hazırlanması
 1. Eğitim Çalıştayının düzenlenmesine ve bu etkinliğin 6-7 Nisan 2012 tarihlerinde İzmir’de yapılması kararlaştırıldı.
  1. Çalıştaya TTMYK Yürütme Kurulu, Eğitim Kurumları ve Programlarını Değerlendirme Komisyon Üyeleri, Sınav Komisyon Üyeleri ile eğitim birimlerinden her birimi temsilen birer kişinin davet edilmesine,
  2. Çalıştayda öncelikli olarak Çekirdek Eğitim Program (ÇEP) yapılandırması ve ölçme değerlendirme konularının ele alınmasına,
  3. Çalıştay öncesi hedeflerin gönderilip tartışılmasına ve Çalıştay Düzenleme Kurulu’nun Dr. Hakan Abacıoğlu, Dr. Selda Erensoy, Dr. Arzu Sayıner ve Dr. Melek Demir’den oluşmasına karar verildi.
 1. Çalıştayda ele alınacak ölçme-değerlendirme kapsam ve yaklaşımlarına yönelik olarak Dr. Melek Demir’in, ÇEP yapılandırılmasına yönelik olarak Dr Hakan Abacıoğlu’nun ön hazırlık yapmaları ve hazırlayacakları taslak çalışmaları  1 Şubat 2012’e kadar kurul üyeleri ile elektronik ortamda paylaşmalarına karar verildi.

2012 “Board Sınav” hazırlıklarının başlatılmasına ve sınav şeklinin belirlenmesi gerekliliğine karar verildi.

SiTE HARİTASI

KOMİSYONLAR

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67