Toplantılar

2011-KLİMUD Bölgesel Toplantıları

17 Aralık 2010
13.00-17.00
ANKARA

Klinik Örnekten Sonuç Raporuna "Gastrointestinal Sistem Örnekleri"

Başkan: Prof. Dr. Aydın KARAASLAN

Bakteriyel Enfeksiyonlar ve Dışkı Örneklerine Yaklaşım
Prof. Dr. Gülşen HASÇELİK Hacettepe Üniversitesi
Dışkı Örnekleri ve Parazitolojik İrdeleme
Uz. Dr. Gülay AKARSU Ankara Üniversitesi
Dışkı Haricindeki Gastrointestinal Örneklerin Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Meltem Yalınay ÇIRAK Gazi Üniversitesi

KLİMUD Aile Meclisi: Üyelerimizle Buluşma
Yönetenler: Doç.Dr. Berrin ESEN
Doç.Dr. Z.Ceren KARAHAN
Yer: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası
Mavi Salon. Sıhhiye / ANKARA
 

21 Ocak 2011
13.00-17.00
GAZİANTEP

Klinik Örnekten Sonuç Raporuna " Deri ve Yumuşak Doku Örnekleri"

Başkan: Prof. Dr. İclal Balcı

Derinin Mantar Enfeksiyonlarına Laboratuvar Yaklaşım
Prof. Dr. Beyza ENER Uludağ Üniversitesi
Yumuşak Doku Enfeksiyonlarında Mikrobiyolojik Tanı
Prof. Dr. Nezahat GÜRLER İstanbul Üniversitesi
Derinin Bakteriyel Enfeksiyonlarına Laboratuvar Yaklaşım
Yrd. Doç. Dr. Yasemin ZER Gaziantep Üniversitesi

KLİMUD Aile Meclisi: Üyelerimizle Buluşma
Yönetenler: Prof.Dr. Yurdanur AKGÜN
Doç.Dr. Berrin Esen
Yer: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı GAZİANTEP

 

18 Şubat 2011
13.00-17.00
ZONGULDAK

Klinik Örnekten Sonuç Raporuna "Solunum Sistemi Örnekleri"

Başkan: Doç Dr. Füsun Cömert

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarına Laboratuvar Yaklaşım
Doç. Dr. Aynur Eren TOPKAYA Maltepe Üniversitesi
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarına Laboratuvar Yaklaşım: Balgam örneği
Prof. Dr. Güner SÖYLETİR Marmara Üniversitesi
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarına Laboratuvar Yaklaşım: Balgam dışı örnekler
Prof. Dr. Yurdanur AKGÜN Osman Gazi Üniversitesi

KLİMUD Aile Meclisi: Üyelerimizle Buluşma
Yönetenler: Prof. Dr. Güner SÖYLETİR
Prof. Dr. Yurdanur AKGÜN
Yer: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ZONGULDAK

 

4 Mart 2011
13.00-17.00
MANİSA

Klinik Örnekten Sonuç Raporuna "Genitoüriner Sistemi Örnekleri"

Başkan Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ

Genital Enfeksiyonlarda Mikrobiyolojik Tanı:
Servikal / Üretral Örnekler
Prof. Dr. Candan ÖZTÜRK Mersin Üniversitesi
Genital Enfeksiyonlarda Mikrobiyolojik Tanı: Vajinal Örnekler
Prof. Dr. Pınar ZARAKOLU KÖŞKER Hacettepe Üniversitesi
İdrar Yolu Enfeksiyonlarında Mikrobiyolojik Tanı
Doç Dr. Semra KURUTEPE Celal Bayar Üniversitesi

KLİMUD Aile Meclisi: Üyelerimizle Buluşma
Yönetenler: Prof.Dr. Çiğdem KAYACAN
Prof.Dr. Neriman AYDIN
Yer: Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı MANİSA
 

8 Nisan 2011
13.00-18.00
ERZURUM

Klinik Örnekten Sonuç Raporuna "Gastrointestinal Sistem Örnekleri"

Başkan Prof. Dr. Selahattin ÇELEBİ

Bakteriyel Enfeksiyonlar ve Dışkı Örneklerine Yaklaşım
Prof. Dr. Gülşen HASÇELİK Hacettepe Üniversitesi
Dışkı Örnekleri ve Parazitolojik İrdeleme
Uz. Dr. Gülay AKARSU Ankara Üniversitesi
Viral Enfeksiyonlar ve Dışkı Örneklerine Yaklaşım
Doç.Dr Ahmet ÖZBEK Atatürk Üniversitesi
Dışkı Haricindeki Gastrointestinal Örneklerin Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Meltem Yalınay ÇIRAK Gazi Üniversitesi

KLİMUD Aile Meclisi: Üyelerimizle Buluşma
Yönetenler: Prof. Dr. Faruk AYDIN
Doç.Dr. Z.Ceren KARAHAN

Yer: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ERZURUM
 

28 Mayıs 2011
13.00-17.00
TRABZON

Klinik Örnekten Sonuç Raporuna "Solunum Sistemi Örnekleri"

Başkan: Prof.Dr. Murat ERTÜRK

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarına Laboratuvar Yaklaşım
Doç. Dr. Aynur Eren TOPKAYA Maltepe Üniversitesi
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarına Laboratuvar Yaklaşım: Balgam örneği
Prof. Dr. Güner SÖYLETİR Marmara Üniversitesi
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarına Laboratuvar Yaklaşım: Balgam dışı örnekler
Prof. Dr. Yurdanur AKGÜN Osman Gazi Üniversitesi

KLİMUD Aile Meclisi: Üyelerimizle Buluşma
Yönetenler: Prof.Dr. Güner SÖYLETİR
Prof.Dr. Faruk AYDIN
Yer: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı TRABZON

 

10 Haziran 2011
13.00-17.00
KAYSERİ

Viral Hepatitlerin Laboratuvar Tanısında Sorunlar

Başkan: Prof. Dr. Hakan ABACIOĞLU

HBV ve HDV Serolojisi
Prof. Dr. Hakan ABACIOĞLU Dokuz Eylül Üniversitesi
HBV Enfeksiyonlarında Moleküler Tanı ve Antiviral Direnç
Prof. Dr. Selma GÖKAHMETOĞLU Erciyes Üniversitesi
HCV Enfeksiyonlarında Laboratuvar Tanı
Prof. Dr. Tijen ÖZACAR Ege Üniversitesi

KLİMUD Aile Meclisi: Üyelerimizle Buluşma
Yönetenler: Prof.Dr. Neriman AYDIN
Doç. Dr. Berrin ESEN
Yer: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı KAYSERİ

 

 

SiTE HARİTASI

KOMİSYONLAR

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67