Toplantılar

2012-KLİMUD Bölgesel Toplantıları

İSTANBUL

16 ŞUBAT 2012 Perşembe, İstanbul Bölge Toplantısı

Klinik Örnekten Sonuç Raporuna : İdrar Örneklerine Yaklaşım

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıb. A.D.

ANKARA

23 ŞUBAT 2012 Perşembe, Ankara Bölge Toplantısı

Sağlık Bakanlığı Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmetleri

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıb. A.D.

ANKARA

22 MART 2012 Perşembe, Ankara Bölge Toplantısı

Solunum Örneklerine Yaklaşım

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hast.

İSTANBUL

22 MART 2012 Perşembe, İstanbul Bölge Toplantısı

Klinik Örnekten Sonuç Raporuna : Kan ve Katater Örneklerine Yaklaşım

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıb. A.D.

İZMİR

27 MART 2012 Salı, İzmir Bölge Toplantısı

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanının Sorumluluğunda Kan Hizmet Birimleri

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıb. A.D.

İZMİR

10 NİSAN 2012 Salı, İzmir Bölge Toplantısı

Mikobakteriyoloji Laboratuvarında Sık Karşılaşılan Sorunlara Yaklaşımlar

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıb. A.D.

ANKARA

26 NİSAN 2012 Perşembe, Ankara Bölge Toplantısı

Klinik Örnekten Sonuç Raporuna : İdrar Örneklerine Yaklaşım

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıb. A.D.

İSTANBUL

10 MAYIS 2012 Perşembe, İstanbul Bölge Toplantısı

Klinik Örnekten Sonuç Raporuna : Deri ve Yumuşak Doku Örneklerine Yaklaşım

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıb. A.D.

İZMİR

10 MAYIS 2012 Perşembe, İzmir Bölge Toplantısı

Laboratuvardan Kliniğe Otoantikorlar

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hast.

ANKARA

31 MAYIS 2012 Perşembe, Ankara Bölge Toplantısı

Kan ve Steril Örneklere (Vücut Sıvıları , Periton ) Yaklaşım

Ankara Atatürk Eğit. Ve Araş.Hast.

İSTANBUL

01 HAZİRAN 2012 Cuma, İstanbul Bölge Toplantısı

Klinik Örnekten Sonuç Raporuna : Mikobakteriyolojide Rutin Laboratuvar Yaklaşımı

GATA Tıb. A.D.

ANKARA

28 HAZİRAN 2012 Perşembe, Ankara Bölge Toplantısı

Gastrointestinal Sistem Örneklerine Yaklaşım

Refik Saydam Hıfsızsıhha Daire Başkanlığı

İSTANBUL

20 EYLÜL 2012 Cuma, İstanbul Bölge Toplantısı

Klinik Örnekten Sonuç Raporuna : Gastrointestinal Sistem Örneklerine Yaklaşım

Haydarpaşa Numune Eğit. Ve Araş. Hast.

ANKARA

27 EYLÜL 2012 Perşembe, Ankara Bölge Toplantısı

Klinik Örnekten Sonuç Raporuna : Deri ve Yumuşak Doku Örneklerine Yaklaşım

Ankara Numune Eğitim ve Araşt. Hast.

İSTANBUL

11 EKİM 2012 Perşembe, İstanbul Bölge Toplantısı

Klinik Örnekten Sonuç Raporuna : Genital Sistem Örneklerine Yaklaşım

İstanbul Üni İstanbul TF Tıb. A.D.

ANKARA

31 EKİM 2012 Çarşamba, Ankara Bölge Toplantısı

Klinik Örnekten Sonuç Raporuna : Mikobakteriyolojide Örneklere Yaklaşım

Ankara Atatürk Eğit. Ve Araş.Hast.

İSTANBUL

15 KASIM 2012 Perşembe, İstanbul Bölge Toplantısı

Klinik Örnekten Sonuç Raporuna : Rutinde Mantar İnfeksiyonlarına Laboratuvar Yaklaşımı

İstanbul Üni Cerrahpaşa TF Tıb. A.D.

ANKARA

29 KASIM 2012 Perşembe, Ankara Bölge Toplantısı

Klinik Örnekten Sonuç Raporuna : Genital Sistem Örneklerine Yaklaşım

Hacettepe Üni Tıp Fak. Tıb. A.D.

İSTANBUL

06 ARALIK 2012 Perşembe, İstanbul Bölge Toplantısı

Klinik Örnekten Sonuç Raporuna : Steril Vücut Sıvıları ve Periton Diyaliz Sıvısı Örneklerine Yaklaşım

Şişli Etfal Eğt.Araş.Hast.

ANKARA

27 ARALIK 2012 Perşembe, Ankara Bölge Toplantısı

Klinik Örnekten Sonuç Raporuna : Mantar Enfeksiyonlarına Laboratuvar Yaklaşımı

Ankara Üni Tıp Fak. Tıb. A.D.

SiTE HARİTASI

KOMİSYONLAR

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67